Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 15:00

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ πανήγυρη τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ντόχα. Γιά ποιμαντικούς λόγους ἡ ἑορτή μετατέθηκε ἡμέρα Παρασκευή πρός διευκόλυνση συμμετοχῆς τῶν πιστῶν, καθ’ ὅτι ἡ Παρασκευή εἶναι ἡ ἡμέρα ἀργίας. 

Τήν Πέμπτη, 4η Mαΐου 2017, ἐψάλη ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου, μετ’ Ἀρτοκλασίας. Τούς ὕμνους ἔψαλλε τριμελής ὁμάδα καλλιφώνων ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Γεωργίου Φερεντίνου, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λαγκαδᾱ καί ἡ χορῳδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 20:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 21ης Ἀπριλίου /4ης Μαΐου 2017, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ρουμανίας κ. Sorin Grindeanu, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀμύνης, τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας καί τοῦ Ὑπουργοῦ Διασπορᾶς τῆς Ρουμανίας, ὑπό τῆς πρῴην Πρέσβεως τῆς Ρουμανίας εἰς τό Ἰσραήλ κας Andreea Păstârnac, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν ἀντιπροσώπων τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα π. Θεοφίλου, καί π. Ἰωάννου, καί ὑπό προσωπικοῦ τῆς Ρουμανικῆς Πρεσβείας εἰς τό Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ὑπεδέχθησαν αὐτόν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Παρασκευοφύλαξ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης Πολύκαρπος μετά τοῦ Πατρός Νικολάου καί ἄλλων Ναϊτῶν Πατέρων καί προσεκύνησε τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, τόν Πανάγιον Τάφον τοῦ Κυρίου καί τό Τίμιον Ξύλον εἰς τό Λειψανοφυλάκειον τοῦ Ναοῦ.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 13:00

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 20ῆς Ἀπριλίου / 3ης Μαΐου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κανταρβουρίας κ. Justin Welby τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας μεθ᾽ ὁμάδος συνεργατῶν καί  συνοδῶν αὐτοῦ, ἐν οἷς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα Most Rev. Suheil Dawani ἐπεσκέφθη διά προσκύνησιν τόν Φρικτόν Γολογοθᾶν καί τόν Πανάγιον Τάφον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Ἔργα,Χρονικὸν — @ 19:00

Τήν μεταμεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς 17ης / 30ῆς Ἀπριλίου 2017, μετά τήν πανηγυρικήν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη τήν ἀπέχουσαν αὐτοκινητικῶς μίαν ὥραν ἀπό τό Ἀμμάν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς ἐν Ντιμπίν, τῆς ὁποίας Πνευματικός τυγχάνει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος καί ἡγουμένη ἡ μοναχή Εἰρηναία.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος ἔτυχε θερμοτάτης ὑποδοχῆς παρά πολλῶν νέων καί ἄλλων καί προσεφωνήθη παρά τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Χριστοφόρου καί παρεκάθισεν εἰς τράπεζαν, παρατεθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐν ᾗ παρεκάθισεν καί ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἰορδανικοῦ Βασιλικοῦ Θρόνου Ἐμίρ Γάζη καί μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ γεγονότος τῆς ἑβδομάδος «Ἁρμονίας» εἰς τό κράτος τῆς Ἰορδανίας. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 18:00

Τήν Κυριακήν, 17ην /30ήν Ἀπριλίου 2017, Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐτέλεσε θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, εἰς τήν συνοικίαν Ἄμπνταλι τοῦ Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας.

Διά τήν Λειτουργίαν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἀφίχθη ἀπό τῆς μεσημβρίας τῆς προηγουμένης τοῦ Σαββάτου εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Μητρόπολιν τοῦ Πατριαρχείου, ἔνθα εἰς συναντήσεις, τάς ὁποίας εἶχεν, ἐπελήφθη διαφόρων ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου καί ἐπεσκέφθη εἰς τήν πόλιν τῆς Ζάρκας τήν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τοῦ Πατριαρχείου, ἔνθα καί ἔτυχε θερμοτάτης ὑποδοχῆς ὑπό τοῦ Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος ταύτης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀθανασίου Κακίς καί ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου π. Φάραχ Χαντάτ καί ὑπό τοῦ λαοῦ καί τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως καί ἐπεσκέφθη τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου καί τό Γηροκομεῖον, συντηρούμενον ὑπό τῆς Κοινότητος τῇ  ἐπιμελείᾳ καί φροντίδι τοῦ π. Φάραχ Χαντάτ.

(Συνέχεια…)Page 5 of 505« First...34567...102030...Last »