Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00

Τό ἑσπέρας τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 15ης /28ης Φεβρουαρίου 2017, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Μολδαυβίας κ. Andrei Galbur, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ νῦν Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καί πρῴην Πρέσβεως τῆς Μολδαβίας εἰς Ἰσραήλ κ. Anatoli Vangeli, ὑπό ἑτέρου συνεργάτου αὐτοῦ καί τῆς Πρέσβεως τῆς Μολδαβίας εἰς Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

 Τόν ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 19:00

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 13ης / 26ης Φεβρουαρίου 2017, εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου εἰς τόν μοναστηριακόν ναόν τῶν Ἀγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀνέγνωσε τήν συγχωρητικήν εὐχήν ἐν ὄψει τῆς ἐνάρξεως τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τήν ἑπομένην, Καθαράν Δευτέραν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 19:00

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 11ης / 24ης Φεβρουαρίου 2017, 15μελής ὁμάς τῆς Χριστιανικῆς ἀνθρωπιστικῆς ὀργανώσεως United Church of Christ ὑπό τόν Dr. Peter E. Makari Executive Middle East and Europe Global Ministries ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν Χριστιανικήν ἀνθρωπιστικήν ὁμάδα ταύτην, ἐνεργοποιουμένην εἰς ἔμπρακτον συμπαράστασιν εἰς τούς Συρίους πρόσφυγας εἰς Ἰορδανίαν ἀλλά καί εἰς ἄλλας χώρας τῆς Εὐρώπης εἰσέτι καί εἰς τήν Ἑλλάδα, ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, παρουσίᾳ τῆς καθηγητρίας τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Συνοδικαὶ ἀποφάσεις — @ 14:00

Τήν Παρασκευήν, 11ην /24ην Φεβρουαρίου 2017, συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί ἐπεμελήθη θεμάτων ἀπασχολούντων τό Πατριαρχεῖον καί ἀπεφάσισε:

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 14:00

Τήν Πέμπτην, 10ην / 23ην Φεβρουαρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτίμησε διά τῆς τιμητικῆς διακρίσεως τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Παναγίου Τάφου τόν Πρόεδρον τῶν ξενοδοχείων Hilton Μέσης Ἀνατολῆς κ. Rudi S.K. Jagersbacher εἰς ἀναγνώρισιν τῆς εὐσεβείας αὐτοῦ καί τῆς συμπαραστάσεως πρός τό Πατριαρχεῖον. (Συνέχεια…)Page 5 of 493« First...34567...102030...Last »