Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα — @ 15:58

Ἀθωωτική ἀπόφασις τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν τήν Δευτέραν, 25ην Νοεμβρίου / 8ην Δεκεμβρίου τρ.ἔ. 2008, δικαιοῖ τήν Α.Θ. Μακαριότητα τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ΄ διά τήν ἀντίδρασιν Αὐτοῦ ἔναντι προσπαθείας δημιουργίας προβλημάτων εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων παρά τῇ Λίμνῃ τῆς Τιβεριάδος. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Γράμματα - Μηνύματα — @ 15:58

Μόλις ἐγένετο γνωστή ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ἡ πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Ἀλεξίου Β΄, ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄, ἐκφράζων καί τά συναισθήματα συμπάσης τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Ὀρθοδόξου Ποιμνίου ἐπί τῇ κοιμήσει τοῦ μακαριστοῦ  Προκαθημένου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἐξαπέλυσε μέσῳ τῆς Ρωσικῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Ἀποστολῆς συλλυπητήριον Μήνυμα πρός τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Κρουτίτσκης καί Κολόμνας κ. Ἰουβενάλιον. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι — @ 18:17

Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς προσκυνηταί,

Δόξαν καί εὐχαριστίαν ἀνεπέμψαμεν τῷ Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἐπί τῷ θεσμικῷ γεγονότι τῆς ἐγκαταστάσεως τῆς Ἡμετέρας Μετριότητος ἐπί τοῦ Ἀποστολικοῦ καί Σταυρικοῦ Θρόνου τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τοῦ καί Πρώτου Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 16:14

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἡ Σιωνῖτις Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Τόπων καί ἡ ἐν αὐτῇ ἐνσωματωμένη φρουρός αὐτῶν, ἡ γεραρά  Ἁγιοταφιτική ἡμῶν Ἀδελφότης, ἐτέλεσαν σήμερον εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τό σέμνωμα τῆς πίστεως ἡμῶν, εὐχαριστήριον πανηγυρικήν Δοξολογίαν ἐπί τῇ τρίτῃ ἐπετείῳ τῆς μετά τήν σύν Θεῷ ἐκλογήν τῆς Ὑμετέρας Θεοφρουρήτου Μακαριότητος Ἐνθρονίσεως Αὐτῆς εἰς τόν ἔνδοξον καί τετιμημένον Θρόνον τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου πρώτου Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 17:53

Ἀθήνα, 13 Νοεμβρίου 2008

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἀπέστειλε χθὲς στὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλο τὸ ἀκόλουθο τηλεγράφημα: (Συνέχεια…)Page 486 of 509« First...102030...484485486487488...500...Last »