Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι — @ 06:51

«Διά Σιών ο σιωπήσομαι καί διά ερουσαλήμ οκ νήσω

ως ν ξέλθ ς φς δικαιοσύνη μου,

τό δέ σωτήριόν μου ς λαμπάς καυθήσεται» (σ. 62, 1)

ντιμότατε κ. Πρόεδρε καί

τίμια  μέλη το

« λληνικο Συνδέσμου το Παναγίου Τάφου»

γαπητοί ν Χριστ δελφοί,

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 16:52

Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότης ὁ Πατήρ καί Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ θά εὑρίσκεται εἰς Ἀθήνας, αὔριον, Κυριακήν, 28ην Ἰανουαρίου /  10ην Φεβρουαρίου 2008 καί ἐπί ὀλίγας ἡμέρας. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Συνοδικαὶ ἀποφάσεις — @ 19:35

Ἀριθμ. Πρωτ.

118

Μακαριώτατε ἐψηφισμένε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας, ἐν Χριστῷ, τῷ Θεῷ, λίαν ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος Κύριε Ἱερώνυμε. Τήν Ὑμετέραν περισπούδαστον Ἡμῖν Μακαριότητα ἐν ἁγίῳ φιλήματι περιπτυσσόμενοι, ἡδέως προσαγορεύομεν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα — @ 17:04

Εἰς ἀναφοράν πρός τήν διεξαγομένην συζήτησιν εἰς τόν δικτυακόν τόπον «γιον ρος» ( www.athos.edo.gr ) περί τοῦ φερομένου ὡς «Νεκταρίου Ἱερομονάχου Ἁγιοταφίτου» καί κατόπιν εἰδοποιήσεως ἐκ μέρους γνωστῶν τοῦ παλαιφάτου καθ’ ἡμᾶς Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων δι’ ὅσα συζητῶνται περί τούτου ἐκεῖ, φέρονται εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων τά ἑξῆς. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι — @ 18:12

Παναγιώτατε καί Σεβασμιώτατε Οκουμενικέ Πατριάρχα κ.κ. Βαρθολομαε

ξοχώτατε κ. Πρόεδρε τς Δημοκρατίας,

ξοχώτατοι, κ. Πρωθυπουργέ, κοι ρχηγοί τν Πολιτικν Κομμάτων καί Βουλευταί,

Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι τν γιωτάτων το Θεο κκλησιν ο Πανιερώτατοι τούτων κπρόσωποι,

Εσεβές, Χριστεπώνυμον τς κκλησίας πλήρωμα,

(Συνέχεια…)Page 486 of 500« First...102030...484485486487488...500...Last »