Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι — @ 06:29

Ἐκλαμπρότατε κ. Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε,

Ἐλλογιμώτατε κ. Διευθυντά τῆς Σχολῆς,

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ἀγαπητοί ἀπόφοιτοι,

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα,Συνοδικαὶ ἀποφάσεις — @ 14:57

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν ΚΒ΄ Συνεδρίαν αὐτῆς, σήμερον  11.5.2007,  ἐν τῇ ὁλομελείᾳ αὐτῆς, ἐξήτασε  τήν ἔγγραφον ἀπολογίαν τῶν τριῶν Ἁγιοταφιτῶν κληρικῶν, Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Ἀρχιμανδρίτου Χριστοφόρου καί Ἀρχιμανδρίτου Μελετίου καί κρίνασα  (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα — @ 18:15

ριθμ. Πρωτ.

335

 

Πᾶσι τοῖς Προϊσταμένοις τῶν Κοινοτήτων τῶν ὑπαγομένων τῇ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐν Βορείῳ καί Νοτίῳ Ἀμερικῇ Ἐπιτροπείᾳ, Πανοσιωτάτοις Ἱερομονάχοις καί Αἰδεσιμωτάτοις Πρεσβυτέροις, σύν ταῖς ὑπ’ αὐτούς Ἐκκλησιαστικαῖς Κοινότησι, τέκνοις ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, χάριν καί εἰρήνην ἀπό Θεοῦ Πατρός.  (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα — @ 14:57

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων παρακολουθεῖ μέ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον τίς πρόσφατες ἐξελίξεις στούς κόλπους τοῦ προσφιλοῦς της ποιμνίου. Ὁ Πατριάρχης καί ἡ Σύνοδος ἔχουν πλήρη συναίσθηση τῶν ἱστορικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν των εὐθυνῶν ἔναντι τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχικοῦ θεσμοῦ, ὑπό τήν ποιμαντική μέριμνα τοῦ ὁποίου τελεῖ τό ποίμνιό του, διεσπαρμένο στήν πολιτικά  εὐαίσθητη περιοχή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα,Συνοδικαὶ ἀποφάσεις — @ 14:57

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἡ πρώτη Ἐκκλησία τῆς χριστιανοσύνης ἱστορικῶς, εἶναι ἐμπεπιστευμένον τήν μαρτυρίαν τῆς χριστιανικῆς ἀληθείας εἰς  τούς  ἁγίους τόπους, εἰς τούς ὁποίους αὐτή ἀπεκαλύφθη,  τήν διαποίμανσιν τοῦ ὀρθοδόξου  ποιμνίου του καί τήν διαφύλαξιν τοῦ θρησκευτικοῦ καί οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρος τῶν Ἱεροσολύμων. (Συνέχεια…)Page 486 of 492« First...102030...484485486487488...Last »