Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 17:47

Τήν Τρίτην, 29ην Ἰουλίου / 11ην Αὐγούστου 2009, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τόν Γ’ ὁ Ταγματάρχης τῆς Στρατιωτικῆς-Πολιτικῆς Διοικήσεως  (Major of the Civil Administration) τῆς περιοχῆς Βηθλεέμ κ. Ναμπουάνη Ναμπουάνη, ὑπηρετήσας ἐπί διετίαν εἰς τήν ὑπηρεσίαν ταύτην, ἵνα συστήσῃ εἰς Αὐτόν τόν διάδοχον αὐτοῦ κ. Ντάνη Ζάντλερ, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἔργα — @ 20:26

Ἡ κώμη Μάκερ εἰς τήν περιοχήν τῆς Ἄκκρης-Ἄνω Γαλιλαίας τοῦ βορείου Ἰσραήλ ἀριθμεῖ περί τούς 9.000 κατοίκους, Ἰσραηλινούς, Μουσουλμάνους καί Χριστιανούς. Ἐκ τῶν τελευταίων περί τούς 700 εἶναι Ἑλληνορθόδοξοι ἀραβόφωνοι πιστοί. Αὐτοί ἀνήκουν εἰς τήν Μητρόπολιν Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Ὁμιλίαι — @ 19:45

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ μετέσχεν εἰς τήν σύγκλησιν τοῦ «Συμβουλίου τῶν Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς», λαβοῦσαν χώραν τήν 5ην Αὐγούστου 2009, εἰς τό ξενοδοχεῖον American Colony τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήμ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 17:42

Τήν Δευτέραν, 21ην Ἰουλίου / 3ην Αὐγούστου 2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου τόν Μητροπολίτην Βερολίνου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς κ. Μᾶρκον μεθ’ ἱερέων αὐτοῦ καί μεθ’ ὁμάδος 60 Ρώσων προσκυνητῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν αὐτοῖς διά τήν σημασίαν τῶν Ἱεροσολύμων καί ὅλης τῆς Ἁγίας Γῆς διά τήν χριστιανικήν ζωήν τῶν πιστῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 17:40

Τήν Δευτέραν,  21ην Ἰουλίου / 3ην Αὐγούστου 2009, ἐπραγματοποιήθη συνάντησις τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀστυνομίας τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων κ. Ἄβη Ρόϊφ, τοῦ Ὑποδιευθυντοῦ – Ἀναπληρωτοῦ κ. Ὄζ Ἐλιάση καί τοῦ Ἀξιωματικοῦ κ. Σαλίμπα Χούρη μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ.  Θεοφίλου τοῦ Γ’. (Συνέχεια…)Σελίδα 486 από 535« Πρώτη...102030...484485486487488...500510520...Τελευταία »