Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 18:00

Τό Σάββατον, 23ην Ἀπριλίου /6ην Μαΐου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν αὐτοῦ εἰς Ἄκκραν- ἀρχαίαν Πτολεμαΐδα τοῦ βορείου Ἰσραήλ.

Ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ τόν Ἅγιον Γεώργιον ὡς ὁμολογήσαντα τόν Χριστόν εἰς τόν Ρωμαϊκόν στρατόν, ἐν ᾧ ὑπηρέτει καί διά τοῦτο μαρτυρήσαντα εἰς Ρώμην, ἔνθεν καί τό Ἱερόν λείψανον αὐτοῦ μετηνέχθη εἰς τήν Παλαιστίνην, τόπον τῆς καταγωγῆς αὐτοῦ ἐκ μητρός καί δή εἰς τήν πόλιν τῆς Λύδδης, εἰς ἥν καί ἱδρύθη μεγάλος Ναός πρός τιμήν αὐτοῦ ὑπό τῆς Ἁγίας Ἑλένης.

Τόν «νοερόν τοῦτον ἀδάμαντα τῆς καρτερίας» ἐτίμησε τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς εἰς Ἄκκραν-Πτολεμαΐδα. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 15:00

Τό Σάββατον, 23ην Ἀπριλίου / 6ην Μαΐου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, καταγομένου ἐκ πατρός μέν ἐκ τῆς Καππαδοκίας, ἐκ μητρός δέ ἐκ Παλαιστίνης καί μαρτυρήσαντος ἐπί Διοκλητιανοῦ εἰς Ρώμην.

Ἑωρτάσθη κατά τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου:

Α´ Εἰς τόν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱερόν Ναόν καί τήν Ἱεράν Μονήν, τήν ἐπονομαζομένην «τοῦ Νοσοκομείου», προσκειμένην τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῶν Ἀρχαγγέλων βορείως τοῦ Πατριαρχείου εἰς μικροτάτην ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀπόστασιν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 15:00

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ πανήγυρη τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ντόχα. Γιά ποιμαντικούς λόγους ἡ ἑορτή μετατέθηκε ἡμέρα Παρασκευή πρός διευκόλυνση συμμετοχῆς τῶν πιστῶν, καθ’ ὅτι ἡ Παρασκευή εἶναι ἡ ἡμέρα ἀργίας. 

Τήν Πέμπτη, 4η Mαΐου 2017, ἐψάλη ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου, μετ’ Ἀρτοκλασίας. Τούς ὕμνους ἔψαλλε τριμελής ὁμάδα καλλιφώνων ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Γεωργίου Φερεντίνου, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λαγκαδᾱ καί ἡ χορῳδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 20:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 21ης Ἀπριλίου /4ης Μαΐου 2017, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ρουμανίας κ. Sorin Grindeanu, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀμύνης, τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας καί τοῦ Ὑπουργοῦ Διασπορᾶς τῆς Ρουμανίας, ὑπό τῆς πρῴην Πρέσβεως τῆς Ρουμανίας εἰς τό Ἰσραήλ κας Andreea Păstârnac, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν ἀντιπροσώπων τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα π. Θεοφίλου, καί π. Ἰωάννου, καί ὑπό προσωπικοῦ τῆς Ρουμανικῆς Πρεσβείας εἰς τό Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ὑπεδέχθησαν αὐτόν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Παρασκευοφύλαξ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης Πολύκαρπος μετά τοῦ Πατρός Νικολάου καί ἄλλων Ναϊτῶν Πατέρων καί προσεκύνησε τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, τόν Πανάγιον Τάφον τοῦ Κυρίου καί τό Τίμιον Ξύλον εἰς τό Λειψανοφυλάκειον τοῦ Ναοῦ.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 13:00

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 20ῆς Ἀπριλίου / 3ης Μαΐου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κανταρβουρίας κ. Justin Welby τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας μεθ᾽ ὁμάδος συνεργατῶν καί  συνοδῶν αὐτοῦ, ἐν οἷς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα Most Rev. Suheil Dawani ἐπεσκέφθη διά προσκύνησιν τόν Φρικτόν Γολογοθᾶν καί τόν Πανάγιον Τάφον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

(Συνέχεια…)Page 4 of 505« First...23456...102030...Last »