Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 22:00

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Δεκεμβρίου 2017/ 6ης Ἰανουαρίου 2018, ἤρχισε ὁ ἑορτασμός τῆς Παραμονῆς τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας καί τήν καθεστωτικήν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Τήν 11.15 π.μ. ὥραν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ Πατριαρχείου ἐν ἐπισήμῳ πομπῇ καί ἐλθών εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ, ἐπεβιβάσθη ὀχημάτων, διά τῶν ὁποίων ἔφθασεν εἰς τήν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 14:00

Μετ’ ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητος  ἑωρτάσθησαν τά Χριστούγεννα εἰς τήν Ντόχαν τοῦ Κάταρ. 

Τήν Κυριακήν, 11ην / 24ην Δεκεμβρίου 2017, τό ἑσπέρας ἤρξατο ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθῃ ἡ Θ. Λειτουργία εἰς τήν Ἀραβικήν καί Ἀγγλικήν γλῶσσαν.

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 12ης /25ης Δεκεμβρίου 2017, ἐτελέσθῃ ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία εἰς τήν Ἑλληνικήν  καί τήν Ρουμανικήν γλῶσσαν, παρουσίᾳ τοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Ντόχαν κ. Ἰωάννου Ζελομοσίδη, τοῦ Στρατιωτικοῦ Ἀκολούθου Συνταγματάρχου κ. Παναγιώτου Κρίκη καί τῆ συμμετοχῇ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 17:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 23ης Δεκεμβρίου 2017/ 5ης Ἰανουαρίου 2018, μετά τήν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐτελέσθη τό μυστήριον τοῦ ἁγίου Εὐχελαίου ὡς προετοιμασία διά τήν ἑορτήν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως τήν προσεχῆ Κυριακήν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:30

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 23ης Δεκεμβρίου 2017/ 5ης Ἰανουαρίου 2018, μετά τήν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῶν Χριστουγέννων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 11:30

Τήν Κυριακήν, 18ην /31ην Δεκεμβρίου 2017, Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τό καθιερωμένον ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων. Τῆς θείας Λειτουργίας πρό τοῦ Μνημοσύνου προεξῆρξε  ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης.

Τοῦ Μνημοσύνου μετά τήν θείαν Λειτουργίαν προεξῆρξεν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων, διακόνων καί μοναχῶν, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου. (Συνέχεια…)Σελίδα 4 από 535« Πρώτη...23456...102030...Τελευταία »