Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 11:00

Τήν Παρασκευήν,  24ην Μαρτίου /6ην Ἀπριλίου, Μεγάλην Παρασκευήν, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὥραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς εἰς τό Πατριαρχεῖον συμφώνως πρός τήν Tυπικήν Διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας καί τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς τοῦ Πατριαρχείου.

Οὕτω ἐνωρίς τήν πρωΐαν ἀνεγνώσθησαν αἱ Ὧραι εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Ἐν συνεχείᾳ οἱ Ἑλληνορθόδοξοι συμφώνως πρός τό δικαίωμα αυτῶν ἐν καθόδῳ ἀπό τοῦ Πατριαρχείου καί ὑπό τόν Δραγουμανεύοντα Ἀρχιμανδρίτην π. Ματθαῖον ἤνοιξαν τήν θύραν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 23:30

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης 23ης Μαρτίου/ 5ης Ἀπριλίου 2018, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ ἀκολουθία τῶν Παθῶν.

Τῆς Ἀκολουθίας ταύτης προεξῆρξεν ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀναγιγνώσκων τό πρῶτον Εὐαγγέλιον, ἐν ᾧ τά λοιπά ἕνδεκα Εὐαγγέλια ἀνέγνωσαν οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες, ὁ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιεπίσκοποι Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος καί Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, οἱ Ἀρχιμανδρῖται π. Νεκτάριος, π. Σέργιος, π. Ματθαῖος, π. Στέφανος, π. Βαρθολομαῖος, π. Πολύκαρπος, π. Διονύσιος καί ὁ Ἱεροδιάκονος π. Εὐλόγιος. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 18:00

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 23ης Μαρτίου /5ης Ἀπριλίου 2018, Μεγάλης Πέμπτης, μετά τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐτελέσθη ἡ τελετή τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος εἰς ἀνάμνησιν τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου νίψεως τῶν ποδῶν τῶν μαθητῶν κατά τό Μυστικόν Δεῖπνον πρός ὑπόδειξιν αὐτοῖς καί ὑμῖν τῆς ταπεινώσεως ὡς ὁδοῦ ἀρίστης.

Ἡ τελετή αὕτη ἐτελέσθη εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, συμφώνως πρός τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς καί τήν Τυπικήν Διάταξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 19:00

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Τετάρτης  22ας Μαρτίου / 4ης Ἀπριλίου 2018,  ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τό μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου πρός ἐνδυνάμωσιν τῶν πιστῶν ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα , προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συνιερουργούντων Αὐτῷ ἕξ Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 22:30

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 20ήν Μαρτίου/1ην Ἀπριλίου 2018, ἤρξατο ἡ Α´ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

(Συνέχεια…)Σελίδα 4 από 548« Πρώτη...23456...102030...Τελευταία »