Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα — @ 22:00

Ἄγνωστοι μέχρι στιγμῆς ἐπετέθησαν τή νύκτα τῆς παρελθούσης Τετάρτης, 7ης / 20ῆς Σεπτεμβρίου 2017, εἰς τό Λατινικόν Μοναστήριον Beit Jimal πλησίον τῆς κώμης Beit Shemesh καί προέβησαν εἰς σοβαροτάτας βανδαλιστικάς καταστροφάς ψηφιδωτῶν εἰκόνων μετά παραστάσεων τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου.

Τό μοναστήριον τοῦτο κατέστη στόχος τριῶν τοιούτων ἐπιθέσεων τήν τελευταίαν τετραετίαν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν τῆς πρωΐας τῆς Κυριακῆς, 11ης/ 24ης Σεπτεμβρίου 2017 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς κώμης Μπετζάλλας ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Βηθλεέμ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου εἰς διάκονον ὁ κ. Ἐλιάς Ζάρεμπ, προκειμένου νά ὑπηρετήσῃ ἐν συνεχείᾳ ὡς πρεσβύτερος εἰς τήν Κοινότητα αὐτήν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 10:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 9ης / 22ας Σεπτεμβρίου 2017, κατέπεσαν τεμάχια ἀσβεστοκονιάματος ἐκ τῆς ὀροφῆς εἰς τό δάπεδον τοῦ παρεκκλησίου τῶν Αἰθιόπων, τό ὁποῖον εὑρίσκεται δεξιά τῷ εἰσερχομένῳ πρό τῆς Πύλης τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ πτῶσις αὕτη προεκλήθη ἐκ τῶν ὑπό τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐπιτελουμένων συντηρητικῶν ἐργασιῶν εἰς τά δώματα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀβραάμ.

Τό παρεκκλήσιον τοῦτο ἀποτελεῖ χῶρον λατρείας τῶν Αἰθιόπων καί ἐν ταυτῷ δίοδον διαβάσεως ἀπό τῆς αὐλῆς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως πρός τό μοναστήριον αὐτῶν καί τῶν Κοπτῶν, μετά τῶν ὁποίων εὑρίσκονται εἰς μακροχρόνιον δυσεπίλυτον διαφοράν, τήν ὁποίαν προσφάτως τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον ἐξεδήλωσεν ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον, ὅπως ἐπιλύσῃ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Πέμπτην, 8ην / 21ην Σεπτεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ἡ Θεοτόκος ἐδόθη ὑπό τοῦ Θεοῦ ὡς καρπός κοιλίας εἰς τούς ἀτέκνους τό πρίν γονεῖς αὐτῆς, Ἰωακείμ καί Ἄνναν, διακαῶς δέ προσευχομένους, διά τοῦτο καί ἀναδειχθέντας Θεοπάτορας.
(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 11:00

Τό Σάββατον, 3ην / 16ην Σεπτεμβρίου 2017, δι᾽ εὐχῶν καί εὐλογιῶν τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου, κείμενον πλησίον τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς τῇ συμμετοχῇ μαθητῶν διδασκάλων καί καθηγητῶν.
(Συνέχεια…)Page 4 of 520« First...23456...102030...Last »