Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 21:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 13ης /26ης Αὐγούστου 2016, ὁ κ. Τέρενς Νικόλαος Κουΐκ, Ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου Μεϊμάρη, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως εἰς τάς ἑορτάς τῶν Ἐγκωμίων καί τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τήν 14ην-15ην / 27ην-28ην Αὐγούστου 2016.

Τόν κ. Κουΐκ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 14:00

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 13ης /26ης Αὐγούστου 2016, ἡ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἰορδανίαν κα Λουΐζα Μαρινάκη, ὑπηρετήσασα παλαιότερον εἰς τό Ἑλληνικόν Γενικόν Προξενεῖον τῶν Ἱεροσολύμων, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἀφυπηρετήσει αὐτῆς ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς.

Τήν ἐξοχωτάτην Πρέσβυν ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 18:00

Τήν Πέμπτην, 12ην /25ην Αὐγούστου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτίμησεν εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστον Σοφιανόπουλον διά τῆς τιμητικῆς διακρίσεως τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν τῶν ὑπηρεσιῶν αὐτοῦ πρός τό Ἔθνος καί τῆς ἐκδηλωθείσης ἤδη καλῆς διαθέσεως αὐτοῦ συνεργασίας διά θέματα τῆς Ρωμηοσύνης καί τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 16:00

Λίαν πρωΐ τῆς Πέμπτης, 12ης /25ης Αὐγούστου 2016, ἐν συνεχείᾳ τῆς Ἱερᾶς ἀγρυπνίας, Ὄρθρου καί Θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος τοῦ ὡς Ἱερέως τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ματθαίου ἐξεκίνησε ἡ λιτανεία τῆς Καθόδου τῆς εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐκ τοῦ Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, εἰς ὅ φυλάσσεται ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, πρός τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα.

Τήν σεπτήν εἰκόνα ἐκράτησεν ἐπιστηθίως ὁ ἡγούμενος τοῦ προσκυνήματος τῆς Γεθσημανῆς, Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος, περιστοιχούμενος ὑπό Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, ὡς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου καί τοῦ παρεπιδημοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Βεροίας κ. Παντελεήμονος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ (ψάλλοντος) προπορευομένων πολλῶν Ἱερέων μοναχῶν καί μοναζουσῶν, σχηματιζόντων μακράν καί εὔτακτον σειράν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 18:00

Τήν Τρίτην, 10ην / 23ην Αὐγούστου 2016, ὁ νέος Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Κωνσταντῖνος Μπίκας ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων καθηκόντων αὐτοῦ.

Τόν κ. Πρέσβυν ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς πρώτης ταύτης ἐπισκέψεως ὁ κ. Μπίκας ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ εἰς τόν Μακαριώτατον διά τό ὅτι κάμνει ἀρχήν τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ ἀπό τοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον ἐκτιμᾷ καί σέβεται ὡς ἀρχαιότατον Χριστιανικόν θεσμόν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν μέ ἀξιόλογον θρησκευτικόν, πολιτιστικόν καί εἰρηνευτικόν ἔργον. (Συνέχεια…)Page 30 of 487« First...1020...2829303132...405060...Last »