Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 28ης Φεβρουαρίου /13ης Μαρτίου 2017, ὁ Πρόεδρος τῆς Βοσνίας καί Ἐρζεγοβίνης κ. Mladen Ivanić, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Igor Crnadak , τῆς Πρέσβεως κ. Jelena Rajaković καί ὑπό 20μελοῦς ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ, εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τό Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Πρόεδρον καί τήν ὁμάδα αὐτοῦ ὑπεδέχθη μετά χαρᾶς ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ κ. Πρόεδρος ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ διά τήν ἐπίσκεψιν εἰς Ἰσραήλ, τήν Ἁγίαν Γῆν, τό Πατριαρχεῖον καί τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἐξ οὗ ἀναμένει τήν εὐλογίαν διά τήν χώραν αὐτοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου τῆς Β´ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 26ης Φεβρουαρίου/ 11ης Μαρτίου 2017, ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ ὁ Ἱεροδιάκονος π. Νεκτάριος Ραμπία, προκειμένου νά ὑπηρετήσῃ ὡς Προϊστάμενος ἐφημέριος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῆς κώμης Πκέα εἰς τό βόρειον Ἰσραήλ, πλησίον τῶν συνόρων μετά τοῦ Λιβάνου.

Τόν χειροτονούμενον συνώδευσεν εἰς τό μυστήριον τῆς χειροτονίας αὐτοῦ ἡ Πρεσβυτέρα καί τά τέκνα καί ἄλλοι συγγενεῖς αὐτοῦ καί περί τά ἑκατόν μέλη τῆς Κοινότητος, εἰς ἥν μέλει νά διακονήσῃ.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00
  1. Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 25ης Φεβρουαρίου/10ης  Μαρτίου 2017, ὁ ἠθοποιός κ. Richard Gere ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό δύο ἰδίων γνωστῶν αὐτοῦ καί τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ κ. Τζαμάλ Νάσρη καί τοῦ κ. Ζάχη Χούρη.

Τόν κ. Richard Gere ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἠσυχίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 12:00

Εἰς τάς πρωϊνάς ὥρας τῆς Παρασκευῆς, 25ης Φεβρουαρίου/ 10ης Μαρτίου 2017, ἐξερράγη, λόγῳ ἠλεκτρικῆς ἐμπλοκῆς, πυρκαϊά εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐν Τζίφνᾳ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία προεκάλεσε σοβαρήν ζημίαν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα καί εἰς τό ἐσωτερικόν τοῦ κυρίως Ναοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά χρησιμοποιηθῇ ὡς τόπος λατρείας ἡ παρακειμένη αἴθουσα ἐκδηλώσεων, ἄχρι ἐπιδιορθώσεως τῶν ζημιῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 20:00

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 22ας Φεβρουαρίου/ 7ης  Μαρτίου 2017, ἐτελέσθη Δοξολογία εἰς τόν καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, προεξάρχοντος, τῇ εὐγενεῖ παραχωρήσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ.κ. Κυρίλλου, τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐπί  τῇ 70ῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνσωματώσεως τῆς Ρόδου καί ὅλων τῶν Δωδεκανήσων εἰς τήν Ἑλλάδα.

Εἰς τήν Δοξολογίαν ταύτην ἐξεφώνησε τόν Πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ὁ Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτιος Χατζηδιᾶκος, τονίζων εἰς αὐτήν τήν ἀρχαιόθεν ἐλληνικότητα τῆς Ρόδου καί ὅλων τῶν Δωδεκανήσων καί τά δεινά τῶν κατοίκων αὐτῶν ὑπό τῶν κατακτητῶν: Περσῶν, Τούρκων, Ἑνετῶν καί Ἰταλῶν καί τήν σημασίαν τῆς ἐνσωματώσεως αὐτῆς διά τήν ἑλληνικήν ταυτότητα τῶν κατοίκων αὐτῆς. (Συνέχεια…)Page 30 of 520« First...1020...2829303132...405060...Last »