Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου τῆς Β´ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 26ης Φεβρουαρίου/ 11ης Μαρτίου 2017, ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ ὁ Ἱεροδιάκονος π. Νεκτάριος Ραμπία, προκειμένου νά ὑπηρετήσῃ ὡς Προϊστάμενος ἐφημέριος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῆς κώμης Πκέα εἰς τό βόρειον Ἰσραήλ, πλησίον τῶν συνόρων μετά τοῦ Λιβάνου.

Τόν χειροτονούμενον συνώδευσεν εἰς τό μυστήριον τῆς χειροτονίας αὐτοῦ ἡ Πρεσβυτέρα καί τά τέκνα καί ἄλλοι συγγενεῖς αὐτοῦ καί περί τά ἑκατόν μέλη τῆς Κοινότητος, εἰς ἥν μέλει νά διακονήσῃ.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 25ης Φεβρουαρίου/10ης  Μαρτίου 2017, ὁ ἠθοποιός κ. Richard Gere ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό δύο ἰδίων γνωστῶν αὐτοῦ καί τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ κ. Τζαμάλ Νάσρη καί τοῦ κ. Ζάχη Χούρη.

Τόν κ. Richard Gere ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἠσυχίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 12:00

Εἰς τάς πρωϊνάς ὥρας τῆς Παρασκευῆς, 25ης Φεβρουαρίου/ 10ης Μαρτίου 2017, ἐξερράγη, λόγῳ ἠλεκτρικῆς ἐμπλοκῆς, πυρκαϊά εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐν Τζίφνᾳ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία προεκάλεσε σοβαρήν ζημίαν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα καί εἰς τό ἐσωτερικόν τοῦ κυρίως Ναοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά χρησιμοποιηθῇ ὡς τόπος λατρείας ἡ παρακειμένη αἴθουσα ἐκδηλώσεων, ἄχρι ἐπιδιορθώσεως τῶν ζημιῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 20:00

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 22ας Φεβρουαρίου/ 7ης  Μαρτίου 2017, ἐτελέσθη Δοξολογία εἰς τόν καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, προεξάρχοντος, τῇ εὐγενεῖ παραχωρήσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ.κ. Κυρίλλου, τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐπί  τῇ 70ῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνσωματώσεως τῆς Ρόδου καί ὅλων τῶν Δωδεκανήσων εἰς τήν Ἑλλάδα.

Εἰς τήν Δοξολογίαν ταύτην ἐξεφώνησε τόν Πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ὁ Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτιος Χατζηδιᾶκος, τονίζων εἰς αὐτήν τήν ἀρχαιόθεν ἐλληνικότητα τῆς Ρόδου καί ὅλων τῶν Δωδεκανήσων καί τά δεινά τῶν κατοίκων αὐτῶν ὑπό τῶν κατακτητῶν: Περσῶν, Τούρκων, Ἑνετῶν καί Ἰταλῶν καί τήν σημασίαν τῆς ἐνσωματώσεως αὐτῆς διά τήν ἑλληνικήν ταυτότητα τῶν κατοίκων αὐτῆς. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Ὁμιλίαι — @ 20:00

Ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς συμμετοχῆς εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ 70 ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνσωματώσεως τῆς Δωδεκανήσου εἰς τήν Ἑλλάδα καί ἐν ταὐτῷ τῆς παρουσιάσεως τοῦ ἔργου ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, τῇ προσκλήσει τοῦ Δημάρχου Ρόδου κ. Φωτίου Χατζηδιάκου, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ἀθήνας Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, προερχόμενος ἐξ Ἱεροσολύμων διά τῶν Ἑλληνικῶν ἀερογραμμῶν τῆς Aegean  κατέφθασεν εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς Ρόδου τήν 10.00 π.μ. ὥραν  τῆς Δευτέρας,  21ης Φεβρουαρίου / 6ης Μαρτίου 2017.

Ἐνταῦθα ὑπεδέχθησαν τόν Μακαριώτατον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Κύριλλος, ὁ Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτιος Χατζηδιᾶκος καί λοιποί παράγοντες τῆς Ρόδου. (Συνέχεια…)Page 3 of 49312345...102030...Last »