Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα — @ 22:16

Οἱ Ἁγιοσαββῖται μοναχοί π. Ἰωαννίκιος Χριστοδούλου, Κυπριακῆς καταγωγῆς καί π. Γουρίου Ρουμανικῆς, δέν ἀνήκουν εἰς τό ἑξῆς εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί δέν διαμένουν εἰς αὐτό οὔτε εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 23ης Αὐγούστου/ 5ης Σεπτεμβρίου 2016, ἡμέραν τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς ἀνόδου τῆς εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐκ τοῦ ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικοῦ Μνήματος, παρ᾽ ὅ ἐφυλάσετο ἀπό τῆς 12ης /25ης Αὐγούστου 2016 εἰς τό ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Μετόχιον τῆς Γεθσημανῆς.

Ἡ ἐν λιτανείᾳ τελετή αὕτη ἤρχισε μετά τήν ἐν Γεθσημανῂ θείαν Λειτουργίαν, καί ἀνελθοῦσα εἰσῆλθεν εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων ἀπό τῆς Πύλης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου διά τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἔργα,Ὁμιλίαι,Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 23:00

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 17ης / 31ης Αὐγούστου 2016, ἔλαβε χώραν εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Λευκωσίαν, τῇ φιλαδέλφῳ φιλοξενίᾳ τοῦ Ἐξάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου καί τῇ ὀργανωτικῇ φροντίδι τῆς Συντονιστρίας τοῦ ἔργου ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καθηγητρίας τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου καί τῇ συνεργασίᾳ Ε.Τ.Ε.Κ. και Τ.Ε.Ε. ἐκδήλωσις μέ θέμα: « Ἀναστήλωσις, Συντήρησις Θρησκευτικῶν Μνημείων καί τόπων Λατρείας».

Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης ἦτο ἡ προβολή τῆς σημασίας τῆς ἀναστηλώσεως τῶν θρησκευτικῶν μνημείων, δι᾽ αὐτά καθ᾽ ἑαυτά, ἀλλά καί διά τήν ὤθησιν, τήν ὁποίαν δίδει ἡ συντήρησις αὐτῶν εἰς τήν διαχείρισιν τοῦ περιβάλλοντος καί προστασίας τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας εἰς τήν περιοχήν τῆς Νοτιοανατολικῆς Μεσογείου καί πέραν ταύτης. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Ἔργα — @ 14:00

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 16ης / 29ης Αὐγούστου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου, καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, κατῆλθε ἀπό τοῦ Πατριαρχείου διά τῶν βαθμίδων τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί τῇ ξεναγήσει τῆς καθηγητρίας κ. Μοροπούλου, τοῦ καθηγητοῦ κ. Μουζάκη καί τοῦ ἀρχιτέκτονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου ἐπεθεώρησε τάς ἐν ἐξελίξει ἐργασίας ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τό ἐσωτερικόν τοῦ Ἁγίου Τάφου, πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί ἄνω εἰς τήν ἀποθήκην – γαλαρίαν τῶν Φραγκισκανῶν βορειοδυτικῶς τῆς Ροτόντα, ἔνθα φυλάσσονται τά ἀποκεκολλημμένα τμήματα μαρμάρων καί πετρῶν καί συντηροῦνται. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 19:00

Τήν Κυριακήν, 15ην / 28ην Αὐγούστου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν αὐτῆς Μνῆμα.

Τῆς πανηγυρικωτάτης ἑορτῆς ταύτης προεξῆρξεν ἀφ᾽ ἑσπέρας ἐν τῷ Ἑσπερινῷ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος καί Ἱερατικός Προϊστάμενος ὁ Ἀρχιμανδρίτης Μελέτιος, τήν πρωΐαν δέ ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Βόστρων κ. Τιμοθέου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί πολλῶν παρεπιδημούντων Ἱερέων ἐξ ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ψάλλοντος χορῳδιακῶς ἑλληνιστί, ἀραβιστί καί ρωσσιστί δεξιά καί ἀριστερά τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, καί τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας Ὑφυπουργοῦ παρά τῷ Πρωθυπουργῷ κ. Τέρενς Κουΐκ καί μετέχοντος ἐν βαθείᾳ κατανύξει, ἐν προσκυνήσεσι, μετανοίαις καί ἀνάψεσι κηρίων, πολλῶν ἐντοπίων Χριστιανῶν ἐξ Ἰσραήλ καί ἐκ τῶν κατεχομένων περιοχῶν, Χωρίου τῶν Ποιμένων / Μπεϊτ Σαχούρ, Βηθλεέμ καί Μπετζάλλας.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Μακαριώτατος ἔχοντα οὕτως ἑλληνιστί:

(Συνέχεια…)Page 3 of 46212345...102030...Last »