Στην κατηγορία : Ἔργα — @ 11:00

Τήν Τετάρτην, 1ην Νοεμβρίου 2017,  ἐσκυροδετήθη ὁ τροῦλλος τοῦ ὑπεργείου Ἱεροῦ  Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ντόχας. Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγ. Ἰσαάκ καί Ἁγ. Γεωργίου εἶναι ρυθμοῦ σταυροειδοῦς Βασιλικῆς μετά τρούλλου, συνολικῆς ἐπιφανείας 634 τ.μ. καί ὁ τροῦλλος εἶναι ὕψους  17,50 μέτρων καί χωρητικότητος 800 ἀτόμων. Αἱ ἐργασίες μέ τήν βοήθειαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων βαίνουν καλῶς, μέ στόχον ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἐπομένου ἔτους.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 11:00

Τὴν Τετάρτην, 19ην Ὀκτωβρίου /1ην Νοεμβρίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατὴρ ἡμῶν καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἶχε συνάντησιν μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κανταρβουρίας κ. Justin Welby. Εἰς τὴν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος συνωδεύετο ὑπὸ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καὶ τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου.

Κατά τὴν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κανταρβουρίας κ. Welby περὶ τῆς δημιουργουμένης λίαν σοβαρᾶς καταστάσεως διὰ τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καὶ τὰς λοιπὰς Χριστιανικὰς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Γῆς ἐκ τοῦ προετοιμαζομένου νόμου ὑπὸ τεσσαράκοντα βουλευτῶν τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου, ὁ ὁποῖος, ἐὰν ψηφισθῇ, θά στερῇ τὰς χριστιανικὰς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Γῆς τοῦ δικαιώματος τῆς ἐλευθέρας ἀξιοποιήσεως τῶν περιουσιῶν αὐτῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 20:00

Τήν Δευτέραν 17ην / 30ήν καί τήν Τρίτην 18ην / 31ην Ὀκτωβρίου 2017, ὡλοκληρώθησαν αἱ ἐργασίαι τῆς «2ας Διεθνοῦς Διασκέψεως διά τόν Θρησκευτικόν καί Πολιτιστικόν Πλουραλισμόν καί τήν Εἰρηνικήν Συνύπαρξιν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν», διοργανουμένην εἰς Ἀθήνας ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.

Κατά τήν Διάσκεψιν ταύτην ἐξεφωνήθησαν ἐπίσης αἱ προσφωνήσεις τοῦ ἐξοχωτάτου Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Νικολάου Κοτζιᾶ,  τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐγγαρίας, τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀνεκτικότητος τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων, τῆς Πρέσβεως τῆς Αὐστρίας εἰς τήν Ἑλλάδα, τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου κ. Κασουλίδου, τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βολοκολόμσκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας κ. Ἱλαρίωνος, τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ἰσραήλ ραββίνου κ. Ρόζεν, τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Παλαιστίνης καί τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν ἰδίαν Αὐτοῦ θέσιν εἰς τό πρόγραμμα. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα,Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 15:00

Ἀπό Κυριακῆς, 16ης /29ης ἕως Τρίτης 18ης /31ης Ὀκτωβρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος συμμετέχει ὡς προσκεκλημένος εἰς τήν «2αν Διεθνῆ Διάσκεψιν τῶν Ἀθηνῶν διά τόν Θρησκευτικόν καί Πολιτιστικόν Πλουραλισμόν καί τήν Εἰρηνικήν Συνύπαρξιν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν», διοργανουμένην ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.

Εἰς τήν Διάσκεψιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος συνοδεύετο    ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Ἐξάρχου Ἀθηνῶν ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 21:00

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 15ην / 28ην Ὀκτωβρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἐθνική ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών.

Τήν σεμνήν τελετήν ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστος Σοφιανόπουλος, ὁ Πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίττης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, Ἁγιοταφῖται Πατέρες, Ἕλληνες τῆς παροικίας Ἱεροσολύμων, προσκυνηταί καί ἄλλοι. (Συνέχεια…)Page 3 of 52412345...102030...Last »