Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 21:00

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 3ης/16ης Μαΐου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν, μετέβη εἰς τό χωρίον τῶν Ποιμένων – Μπεϊτ Σαχούρ, πόλιν προσκειμένην τῇ Βηθλεέμ, οἱ Ποιμένες τῆς ὁποίας ὡδηγήθηsαν ὑπό τῶν ἐν οὐρανῷ ἀγγέλων καί προσεκύνησαν τόν σαρκί τεχθέντα Κύριον ὡς βρέφος ἐσπαργανωμένον καί κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.

Εἰς τήν πόλιν ταύτην τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, διατηρεῖ ἀκμάζουσαν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί πλῆρες Σχολεῖον, Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον καί Λύκειον εἰς τό ὁποῖον διδάσκουν 53 καθηγηταί καί φοιτοῦν 550 διδασκόμενοι. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 07:35

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

20 ΜΑΪΟΥ, ΤΕΤΑΡΤΗ.

18:30 ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΟΥ ΛΙΘΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ,     ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ.

 

21 ΜΑΪΟΥ, ΠΕΜΠΤΗ.

06:30 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ.

07:45 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΠΙΤΩΛΙΑΔΟΣ Κ. ΗΣΥΧΙΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 22:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 1ης /14ης Μαΐου  2015, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ὑπευθύνου τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Ἰσραήλ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τοῦ Ὑπευθύνου τῶν Μ.Μ.Ε. εἰς τήν Ἀραβικήν Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, μετέβη εἰς τήν γειτνιάζουσαν τῇ πόλει τῆς Ραμάλλας ἀρχαιοτάτην καί ὡραιοτάτην πόλιν τοῦ Τάϋμπε.

Ἡ ἐπίσκεψις αὕτη ἐγένετο ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων εἰς τούς ἀποφοίτους τοῦ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ σχολείου τοῦ Πατριαρχείου διά τά τέκνα τῆς Κοινότητος αὐτοῦ καί τῶν τέκνων τῶν οἰκογενειῶν τῆς πόλεως ταύτης, ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 18:00

Τήν Τετάρτην, 30ήν Ἀπριλίου/13ην Μαΐου 2015, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, συνοδεύων μετά τινων Ἱερέων τόν Γέροντα αὐτοῦ, πολιόν πρῴην Μητροπολίτην Πειραιῶς κ. Καλλίνικον.

Τήν ἐκλεκτήν Ἀρχιερατικήν προσκυνηματικήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 21:00

Τήν Κυριακήν, 26ην Ἀπριλίου/9ην Μαΐου 2015, Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος κατά τό Πεντηκοστάριον, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Σαμαρείτιδος γυναικός, ἁγίας Φωτεινῆς, ἡ ὁποία συνήντησε τόν Κύριον εἰς τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ καί διά τῆς διδασκαλίας Αὐτοῦ εἱλκύσθη πρός Αὐτόν καί ἐπίστευσεν εἰς Αὐτόν ὡς τόν Μεσσίαν καί ἐκήρυξεν Αὐτόν εἰς τά ὅρια τῆς Σαμαρείας καί πέραν τούτων.

Ἡ μνήμη αὐτῆς ἑορτάζεται συμφώνως πρός τό Πεντηκοστάριον τήν Δ´ Κυριακήν τοῦ Πάσχα, ἑορτάζεται ὅμως συμφώνως καί πρός τό Μηναῖον τήν 26ην Φεβρουαρίου, ὡς μάρτυρος μαρτυρησάσης διά Χριστόν ὡς καί αἱ ἀδελφαί αὐτῆς Ἀνατολή, Φωτώ, Φωτίς, Κυριακή καί Παρασκευή καί οἱ υἱοί αὐτῆς Φωτεινός καί  Ἰωσῆς. (Συνέχεια…)Page 3 of 38012345...102030...Last »