Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τήν Πέμπτην, 20ήν Ἰανουαρίου/ 2αν Φεβρουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν προσκειμένην τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Σεϊδανάγιας βορείως εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν πλησίον τοῦ Πατριαρχείου.

Ὡς παραδίδει τό Συναξάριον τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίᾳ δέ ὁ βιογράφος τῶν Παλαιστινίων ἁγίων Κύριλλος ὁ Σκυθουπολίτης, ὁ ὅσιος Εὐθύμιος προσῆλθεν ἐκ τῆς πατρίδος αὐτοῦ Μελιτηνῆς τῆς Ἀρμενίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν περί τό 420μ.Χ. Φέρων τήν μοναχικήν προπαιδείαν τῆς πατρίδος αὐτοῦ καί διδασκόμενος ὡσαύτως τήν Παλαιστινιακήν τοιαύτην τῶν πρό αὐτοῦ ἀσκητῶν Ἁγίου Ἱλαρίωνος καί Ἁγίου Χαρίτωνος, ἵδρυσε Λαύραν εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας, τήν ἐκτεινομένην μεταξύ Ἱερουσαλήμ καί Ἱεριχοῦς. Εἰς αὐτήν συνεκέντρωσε πλῆθος μοναχῶν, πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων καί χιλιάδων ἄλλων, προσερχομένων ἐξ ἄλλων Μονῶν διά πνευματικήν καθοδήγησιν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 19ης Ἰανουαρίου/1ης Φεβρουαρίου 2017, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας, κ. Pavel Klimkin, συνοδευόμενος ὑπό προσωπικοῦ συμβούλου αὐτοῦ καί ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρανίας εἰς Ἰσραήλ κ. Gennadi Nadolenko, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν καί τούς συνοδούς αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 14:00

Τήν Τρίτην 18ην / 31 Ἰανουαρίου 2017, ὁμάς 16 μαθητῶν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Ἀλίμου ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς μουσικοῦ καθηγητρίας κ. Ἰωάννας Ἀγγέλου, μετά τήν ἐκτέλεσιν δύο μουσικῶν παραστάσεων, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἄκρης-Πτολεμαΐδος τό Σάββατον, 15ην/28ην Ἰανουαρίου 2017, ὑπό τήν φιλοξενίαν τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου καί τήν Κυριακήν, 16ην/29ην Ἰανουαρίου 2017, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ναζαρέτ ὑπό τήν φιλοξενίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τήν Δευτέραν, 17ην /30ήν Ἰανουαρίου 2017 ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, τό εὑρισκόμενον ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, συνεχομένης τῷ Πατριαρχείῳ βορειοδυτικῶς. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 17:00

Τήν Κυριακήν, 16ην/29ην Ἰανουαρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου, τήν ἐπονομαζομένην τοῦ Μπετζαλλᾶ καί εὑρισκομένην εἰς τό μέσον τῆς ἀποστάσεως μεταξύ Βηθλεέμ καί Χεβρῶνος.

Ἡ Ἱερά αὕτη Μονή εὑρίσκεται ἀπό τῶν μέσων αἰώνων εἰς τό μέσον κώμης, ἐπονομαζομένης τοῦ Μπετζαλλᾶ ἤ ἀραβιστί «Ἀλ Χαντέρ», κατοικουμένης δέ ἐξ ὁλοκλήρου ὑπό Μουσουλμάνων, σεβομένων τήν Μονήν, τήν κεκτημένην κτήματα πέριξ αὐτῆς, ὑπ᾽ οὐδενός δέ Χριστιανοῦ.

(Συνέχεια…)Page 3 of 48712345...102030...Last »