Στην κατηγορία : Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου — @ 16:00

01/09  ΔΕΥΤΕΡΑ, 06:30   ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

06/09  ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 18:30   ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

07/09  ΚΥΡΙΑΚΗ -ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ- 06:30   ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  18:30   ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

08/09  ΔΕΥΤΕΡΑ:    -ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ- 06:30    ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 06:00

Τό Σάββατον, 17ην /30ήν Αὐγούστου 2014, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀφίχθη ἐξ Ἱεροσολύμων εἰς Κύπρον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπσικόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦἱερολογιωτάτου Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου.

 Κατά τήν εἰς Λάρνακα ἄφιξιν Αὐτοῦ, τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος καί ὁ ἐν Κύπρῳ Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦἱεροδιακόνου τῆς ἐν ΚύπρῳἘξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου π. Χριστοδούλου.

Ἐκ τοῦἀεροδρομίου τῆς Λάρνακος ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου μετέβη εἰς τήν παρά τήν Ἀρχιεπισκοπήν Κύπρου προσφάτως  ἀνακαινισθεῖσαν καί ἐγκαινιασθεῖσαν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου, ἔνθα εἶχε προπορευθεῖ καί ἠτοίμασεν ὑποδοχήν ὁ Ἔξαρχος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 23:30

Μέ τήν δέουσαν ἐκκλησιαστικήν λαμπρότητα ἑωρτάσθη εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν Καττάρων ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Λόγῳ τοπικῶν συνθηκῶν, μετετέθη ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως καί ἡ ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου, διά τήν Παρασκευήν, 16ην/29ην  Αὐγούστου, πρός διευκόλυνσιν συμμετοχῆς τῶν πιστῶν, καθ’ ὅτι ἡ Παρασκευή εἶναι ἡ ἡμέρα ἀργίας.

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 15ης /28ης  Αὐγούστου, ἐτελέσθη κατά τήν τάξιν Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ Ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου — @ 23:00

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀνακοινώνει εἰς τούς παρακολουθοῦντας αὐτήν ὅτι ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος θά εὑρίσκεται εἰς Κύπρον ἀπό τοῦ Σαββάτου, 17ης /30ῆς Αὐγούστου 2014, προκειμένου νά μετάσχῃ εἰς τό  Συλλείτουργον, τό ὁποῖον θά λάβῃ χώραν τήν Κυριακήν, 18ην /31ην Αὐγούστου 2014, εἰς τόν Ἅγιον Νικόλαον Κακοπετριᾶς, (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 18:00

Τήν Παρασκευήν, 16ην /29ην Αὐγούστου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπαρασημοφόρησεν εἰς τελετήν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐνώπιον τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη καί Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τήν ἔχουσαν τόν βαθμόν Προξένου κ. Ἀσπασίαν Μήτση, ἐπί τῇ λήξει τῆς ἐνταῦθα ὑπηρεσίας αὐτῆς εἰς τό Γενικόν Ἑλληνικόν Προξενεῖον τῶν Ἱεροσολύμων καί εἰς ἀναγνώρισιν τῆς εὐόρκου ἀφωσιωμένης καί ἀποδοτικῆς ὑπηρεσίας αὐτῆς διά τό ἔθνος ἡμῶν, ἀλλά καί διά τό Πατριαρχεῖον, τό διαδραματίζον σημαίνοντα θρησκευτικόν, πολιτιστικόν καί εἰρηνευτικόν ρόλον εἰς Ἱεροσόλυμα καί εἰς τήν εὐρυτέραν περιοχήν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. (Συνέχεια…)Page 3 of 33912345...102030...Last »