Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 20:00

Τήν Παρασκευήν, 13ην /26ην Σεπτεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Τά Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς  Ἀναστάσεως ἔλαβον χώραν τό ἔτος 336 μ.Χ., ἅμα τῇ ἀποπερατώσει τῆς ἀνεγέρσεως αὐτοῦ τῇ προστάξει τοῦ μεγάλου αὐτοκράτορος ἁγίου Κωνσταντίνου πρός τούς Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι εἶχον συναχθῆ διά Συνόδου εἰς  Τύρον τῆς Σιδῶνος. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου — @ 21:00

01/10      ΤΕΤΑΡΤΗ, ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

               7:00   ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ AΓΙΑΣΜΟΥ

 

04/10      ΣΑΒΒΑΤΟΝ,

17:30 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ.

 

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 20:00

Τήν Τετάρτην, 11ην /24ην Σεπτεμβρίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Κιτίου κ. Χρυσόστομον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, συμμετέχοντα εἰς τήν 6ην Συνάντησιν τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀγγλικανῶν εἰς Ἱεροσόλυμα καί παρέμεινε μετά τήν λῆξιν ταύτης εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἵνα συνεορτάσῃ μετ’ Αὐτοῦ τήν ἑορτήν τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 22:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 9ης/22ας Σεπτεμβρίου 2014, ἔλαβε χώραν ἡ ἐκδήλωσις τῆς λήξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Κοινῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας εἰς τό ἐν Ἀμμάν ξενοδοχεῖον Landmark, ἔνθα τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἶχε φιλοξενήσει τούς μετέχοντας εἰς αὐτήν ἑβδομήκοντα ἀντιπροσώπους τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 23:00

Τήν Κυριακήν, 8ην /21ην Σεπτεμβρίου 2014, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προέστη τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τῆς Ταρσήχας, πόλεως τῆς περιοχῆς Ἄκκρης-Πτολεμαΐδος τοῦ βορείου Ἰσραήλ, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ αὐτῆς πρός τιμήν τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ, ἑορταζομένης τῇ ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο δεκτός ἐν θερμοτάτῃ ὑποδοχῇ εἰς τήν εἴσοδον τῆς πόλεως ὑπό τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ αὐτῆς, ἱερέων καί τοῦ Δημάρχου καί ἐπορεύθη πρός τόν Ναόν. (Συνέχεια…)Page 3 of 34312345...102030...Last »