Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 20:00

Τήν Παρασκευήν, 1ην /14ην Αὐγούστου 2015, ἀντιπρόσωποι τῆς πρωτοβουλίας Academic Exchange (AE) τοῦ Yitzhak Rabin Center in Israel (τοῦ ὑπό Ἰσραηλινοῦ δολοφονηθέντος Προέδρου του Ἰσραήλ διά τάς φιλειρηνικάς αὐτοῦ πεποιθήσεις), ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἀνταπεκρίθη εἰς παράκλησιν αὐτῶν ἀναρτωμένην ἐνταῦθα, (ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον http://www.jp-newsgate.net/en/2015/08/14/16319 ) νά ὁμιλήσῃ περί τῆς ἱστορίας, τοῦ ἔργου καί τῆς ἀποστολῆς τοῦ Πατριαρχείου.

Ἀνταποκρινόμενος ὁ Μακαριώτατος ἐξήγησεν αὐτοῖς ὅτι τό Πατριαρχεῖον ἱστορικῶς εἶναι ἡ πρώτη Ἐκκλησία τῆς Χριστιανοσύνης, αὐτοκέφαλος καί ἀνήκουσα εἰς τήν τάξιν τῶν Πατριαρχείων ἀπό τῆς  Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος, τό 451μ.Χ.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 18:00

Τήν Πέμπτην, 31ην Ἰουλίου/ 13ην Αὐγούστου 2015, τριακονταμελῆς ὁμάς νέων καί νεανίδων τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ναζαρέτ ὑπό τόν Πρεσβύτερον τῆς ἐν λόγῳ Κοινότητος π. Λάζαρον, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ἐξ ὀνόματος τῆς ὁμάδος ταύτης ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον ὁ π. Λάζαρος διά τήν βοήθειαν τοῦ Πατριαρχείου εἰς φιλοξενίαν τῶν νέων τούτων εἰς τάς κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν τῇ εὐγενεῖ διαθέσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν κ. Θεολόγου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τήν νύκτα τῆς Τετάρτης πρός Πέμπτην, 30ῆς πρός 31ην  Ἰουλίου/ 12ης πρός 13ην Αὐγούστου 2015, εἰς τήν νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον ἔλαβε χώραν ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ ἐκ τῆς Ναζαρέτ ὁρμωμένου Ἑλληνορθοδόξου π.Συμεών-Ἰχάμπ Μπετζάλη, προκειμένου νά ὑπηρετῇ αὐτήν ἀρχικῶς ὡς διάκονος καί ἀργότερον ὡς Πρεσβύερος Ἱερεύς τό ποίμνιον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό προσκύνημα καί τήν πόλιν τῆς Ναζαρέτ.

Τό μυστήριον τῆς χειροτονίας παρηκολούθησε ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, οἱ διακονηταί τοῦ Ναοῦ της Ἀναστάσεως καί ἄλλοι Ἁγιοταφῖται Πατέρες, ἡ σύζυγος καί τά τέκνα τοῦ χειροτονουμένου, ἡ Πρόεδρος της Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος εἰς Ναζαρέτ κα Ἀφάφ καί ἄλλοι συγγενεῖς αὐτοῦ,  συνοδεύσαντες αὐτόν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπό Ναζαρέτ, ἀναφωνήσαντες αὐτῷ πάντες τό «ἄξιος» ἅμα τῇ χειροτονίᾳ.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00

Τήν Τετάρτην, 30ήν  Ἰουλίου/12ην Αὐγούστου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τήν ἐκ τῆς πόλεως τῆς Ναζαρέτ καταγομένην καί καθηγήτριαν Ἀρχαιολογίας τοῦ  Πανεπιστημίου τοῦ Hartford εἰς τό Connecticut τῆς Ἀμερικῆς καν Maha Darawsha.

Ἡ ἐλλογιμοτάτη ἀρχαιολόγος καθηγήτρια ἐπέδειξεν εἰς τόν Μακαριώτατον καί τούς Πατέρας ἐπί τῆς ὀθόνης τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ τά εὑρήματα τῶν ὑπ’ αὐτῆς προσφάτως διενεργηθεισῶν ἀνασκαφῶν, ἤτοι διασῳζομένης εἰς πολλά τμήματα αὐτῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησίας τοῦ  4ου καί ἔπειτα τοῦ 11ου αἰῶνος ἄνωθεν καί νοτίως τοῦ προσκυνήματος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ναζαρέτ.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 16:00

Τήν Τρίτην, 29ην Ἰουλίου/ 11ην Αὐγούστου 2015, ὁ κ. Χετζάμπη Ἀλτζάμπρα καί ὁ κ. Κιφάχ Μπαρακάτ, ὑπεύθυνοι διά τάς σχέσεις τῶν Παλαιστινίων τῶν Κατεχομένων περιοχῶν καί τοῦ Ἰσραηλινοῦ Στρατοῦ, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ ἐν Βηθλεέμ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τούτους ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

(Συνέχεια…)Page 3 of 39512345...102030...Last »