Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 16:00

Τό Σάββατον, 28ην Μαΐου /10ην Ἰουνίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐπραγματοποίησε ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τῆς κώμης τοῦ βορείου Ἰσραήλ τῆς περιοχῆς Ἄκκρης Zdeinde.

Ἡ Κοινότης αὕτη διατηρεῖ Ἱερόν Ναόν πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Πατρικίου Ἐπισκόπου Προύσης. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦτον ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀποδόσεως τῆς Πεντηκοστῆς, ἤτοι τῆς συμπληρώσεως ὀκτώ ἡμερῶν ἀπό τῆς πρώτης ἡμέρας ἑορτασθείσης τήν προηγούμενην Κυριακήν καί τοῦ Ἁγίου Πατρικίου, ἑορτάζοντος τήν 19ην Μαΐου, μεθεόρτως.

Τῆς θείας Λειτουργίας ταύτης προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Ἠλία, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων τῶν ὁμόρων Κοινοτήτων καί τοῦ διακόνου π. Ἀγαπίου, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος ὑπό τόν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον Ἁγιοταφίτην Ἀρχιμανδρίτην π. Φιλόθεον καί παρακολουθοῦντος ἐν πίστει καί εὐλαβείᾳ τοῦ πληρώματος τῆς ἐν λόγῳ ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Πατρικίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 14:00

Τήν Παρασκευήν, 27ην Μαΐου/ 9ην Ἰουνίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί συνεργάτην τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου π. Νικολάϊ Μπαλασώφ.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικολάϊ Μπαλασώφ προσέφερεν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Μακαριώτατον, ἀντίγραφον εἰκόνος φυλασσομένης εἰς τόν Ναόν, εἰς τόν ὁποῖον οὗτος διακονεῖ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 10:00

Τήν ἡμέραν Παρασκευήν, 27ην Μαΐου/ 9ην Ἰουνίου  2017, ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀναρτᾷ ἐργασίας τῆς δημοσιογράφου κ. Heba Hrimat περί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ καί τῶν αὐτῆς Ἑλληνορθοδόξων Ἀραβοφώνων Κοινοτήτων τοῦ Πατριαρχείου, ἐν συνεχείᾳ τῆς ἐκεῖ ἐπισκέψεως καί λειτουργίας ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος,  καί περί τῆς περιοχῆς τῆς Νεαπόλεως ἴδε links: 

http://www.jp-newsgate.net/en/2017/06/04/33255

http://www.jp-newsgate.net/en/2017/06/04/33253

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.Τήν Δευτέραν, 23ην Μαΐου / 5ην Ἰουνίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν ἐν τῇ Δυτικῇ Ἱερουσαλήμ πλησίον της Νέας Πύλης εὑρισκομένην Πνευματικήν Ἀποστολήν (Missia) καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν αὐτῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας.

Τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ταύτης ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὡς προσκεκλημένος τῆς ἐν λόγῳ ἀντιπροσωπείας, εὑρισκομένης εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τήν Δευτέραν, 26ην Μαΐου/5ην Ἰουνίου 2017, Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν ἐπί τῶν Ἁγίων μαθητῶν καί Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου εἰς τόν τόπον, εἰς τόν ὁποῖον αὕτη συνέβη, ἤτοι εἰς τήν Ἁγίαν Σιών, ἐν ᾗ εὑρίσκεται τό Ὑπερῷον.

Α’. Ἀφ’ ἑσπέρας.

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη ἀφ’ ἑσπέρας δι’ Ἑσπερινοῦ, ὁ ὁποῖος ἔλαβε χώραν εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Πατριαρχείου, τό εὑρισκόμενον εἰς τό Κοιμητήριον καί ἐπί τῶν ἐρειπίων τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησίας, προεξάρχοντός τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Τυπικάρη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου, τῶν Πρεσβυτέρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί ἄλλων Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων, τοῦ διακόνου π. Ἀγαπίου, συμπροσευχομένου τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου. Εἰς τήν ἑορτήν ταύτην ἀνεγνώσθησαν αἱ εὐχαί τῆς Γονυκλισίας, καθ’ ἅς οἱ πιστοί κλίνοντες τά γόνατα προσηυχήθησαν. (Συνέχεια…)Σελίδα 29 από 535« Πρώτη...1020...2728293031...405060...Τελευταία »