Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 31ης Μαρτίου / 13ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τόν κείμενον μεταξύ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἱερομονάχων καί διακόνων καί παρεπιδημούντων ἱερεών.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ταύτην καί ἀκριβῶς τήν 8.00 π.μ. ( 9.00 θερινήν) ἤρξατο ἡ τελετή τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος εἰς τήν αὐλήν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 19:00

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 30ῆς Μαρτίου/ 12ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη τό μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συνιερουργούντων Αὐτῷ ἕξ Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων, ὡς προετοιμασία διά τήν συμμετοχήν ἡμῶν εἰς τόν σταυρόν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 30ῆς Μαρτίου/12ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ἡ τελευταία Προηγιασμένη τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί μετεχόντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί ἀρκετῶν ἐκ τῶν ἀφιχθέντων προσκυνητῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 14:00

Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τῆς Μεγάλης Τρίτης, 29ης Μαρτίου/11ης Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν τό προσκυνηματικόν βάπτισμα τῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν προσκυνητῶν, ὡς ἐπισφράγισις τῆς προσκυνηματικῆς θεωρίας αὐτῶν εἰς τήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ καί εἰς τόν τόπον, ἐν ᾧ ἐβαπτίσθη ὑπό Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 21:00

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 27ης Μαρτίου/ 9ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Α´ Νυμφίου τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Τῆς ἀκολουθίας προεξῆρξεν ἐν χοροστασίᾳ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Ὁποῖος καί ὡμίλησεν εἰς τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα τῶν προσκυνητῶν, ὑπογραμμίζων ὅτι ὁ Ἐνανθρωπήσας καί ἄχρι  θανάτου σταυροῦ  συμμερισθείς τά ἡμέτερα ἐκτός ἁμαρτίας Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ὁ Νυμφίος τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὁ ἀγαπῶν τάς ψυχάς ἡμῶν καί σῴζων αὐτάς ἐν τῇ χάριτι Αὐτοῦ, ἐάν καί ἡμεῖς προετοιμαζώμεθα καί εὐτρεπιζώμεθα, ἵνα δεχθῶμεν Αὐτόν, ἵνα ποιήσῃ Μονήν παρ᾽ ἡμῖν.

(Συνέχεια…)Page 20 of 516« First...10...1819202122...304050...Last »