Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 11:00

Α´ Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

Τήν Κυριακήν, 4ην/17ην Δεκεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας εἰς τό ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου προσκειμένῃ δυτικῶς τοῦ Πατριαρχείου παρεκκλήσιον αὐτῆς παρεκκλήσιον αὐτῆς. Ἑσπερινόν ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θείαν Λειτουργίαν τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ἐτέλεσεν ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀριστόβουλος, ψαλλουσῶν μοναζουσῶν τοῦ Πατριαρχείου καί μετέχοντος εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος. Οὗτος ἐδεξιώθη τό ἐκκλησίασμα τοῦτο μετά τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τό ἡγουμενεῖον. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 16:00

Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τοῦ Σαββάτου, 3ης / 16ης Δεκεμβρίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ τιμητική διάκρισις τῆς παρασημοφορήσεως διὰ τοῦ βαθμοῦ τοῦ Ἀνωτάτου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου τοῦ κ. Σπανοῦ Ἰσιδώρου, χορηγοῦ της συντηρήσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, παρουσίᾳ τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καί τοῦ Πρεσβυτέρου π. Εὐθυμίου ἐκ Θεσσαλονίκης. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 11:00

Τήν Παρασκευήν, 2αν / 15ην Δεκεμβρίου 2017, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Ἀντιπρόσωπος τῆς χώρας τῆς Οὑγγαρίας εἰς Ραμάλλαν τῆς Παλαιστίνης κ. Dr. Csaba Rada.

Τόν ἐξοχώτατον ἐκπρόσωπον τῆς Οὑγγαρίας ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τοῦ συμφιλιωτικοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἄλλων τοπικῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν περίοδον μάλιστα τῆς προσφάτου ἐντάσεως εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τάς κατεχομένας περιοχάς. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 10:00

Τήν νύκτα τῆς Τρίτης πρός Τετάρτην, 29ης πρός 30ήν Νοεμβρίου / 12ης πρός 13ην Δεκεμβρίου 2017, εἰς θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον ἔλαβε χώραν ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ Ἁγιοταφίτου μοναχοῦ Πατρικίου, ἀποφοίτου τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών ὑπό τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

  Πρό τῆς χειροτονίας ὁ χειροτονῶν Ἀρχιερεύς προσεφώνησε τόν χειροτονοῦντα διά λόγων Πατρικῶν εἰς τήν κάτωθι προσφώνησιν αὐτοῦ ἑλληνιστί (συγχαίρων αὐτῷ καί διά τό ὅτι εἰς τό ἑξῆς θά εἶναι ὁ διάκονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως): (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Τρίτην, 29ην Νοεμβρίου/ 12ην Δεκεμβρίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, παρουσίᾳ Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί ἄλλων, ἔκειρε, συνῳδά ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, δύο μοναχούς καί ἐνέταξεν αὐτούς εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα. (Συνέχεια…)Σελίδα 20 από 548« Πρώτη...10...1819202122...304050...Τελευταία »