Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τήν Τετάρτην, 11ην /24ην Μαΐου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ἤτοι ἡ συμπλήρωσις τῶν τεσσαράκοντα ἀπό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀναστασίμων ἡμερῶν.

Κατ’ αὐτήν ἐψάλη ἀκριβῶς ἡ ἀναστάσιμος ἀκολουθία τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα πλήν τοῦ Ἀποστολικοῦ καί τοῦ Eὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος.

Ἡ ἀκολουθία αὕτη μετά θείας Λειτουργίας ἐψάλη εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 18:00

Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τῆς Δευτέρας, 9ης /22ας Μαΐου 2017, ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. κ. Donald Trump ἀφίχθη εἰς τό ἐν Τέλ-Ἀβίβ ἀεροδρόμιον Ben Gurion τοῦ Ἰσραήλ.

Εἰς τήν ἐπίσημον ὑποδοχήν κατά τήν ἄφιξιν αὐτοῦ παρέστη ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ ἡμετέρου Παλαιφάτου Πατριαρχείου ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Κατά τήν μεταμεσημβρινήν ὥραν  τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, προερχόμενος ἐκ τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ μετά τῆς συζύγου καί συνεργατῶν αὐτοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 14:00

Τό Σάββατον, 7ην / 20ήν Μαΐου 2017 ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Σταυροῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία, ἰδίᾳ δέ ἡ τῶν Ἱεροσολύμων ἑορτάζει τό γεγονός ὅτι ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων Κυρίλλου τοῦ Κατηχητοῦ τό ἔτος 351 μ.Χ. ἐνεφανίσθη κατά τάς ἡμέρας τῆς Πεντηκοστῆς περί τήν ἐννάτην πρωϊνήν ὥραν φαεινός ὑπέρ τάς ἀκτῖνας τοῦ ἡλίου Σταυρός ἀπό τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ἕως τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν πρός ἔκπληξιν, θαυμασμόν καί δέος πολλῶν, τῶν ἐξελθόντων εἰς τάς ὁδούς καί θεωρούντων τοῦτον ἐπί ὥραν εἰς τόν οὐρανόν, ὡς περιγράφει ὁ καί ὡσαύτως αὐτόπτης μάρτυς τούτων Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύμων Κύριλλος εἰς τήν ἐπιστολήν αὐτοῦ πρός τόν βασιλέα Κωνστάντιον, υἱόν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 13:00

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης/19ης Μαΐου 2017, ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ἤτοι ὁ πλοίαρχος κ. Παπαγεωργίου καί ὁ Ὑποστράτηγος κ. Σταματιάδης, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ Στρατιωτικοῦ Ἀκολούθου τῆς ἐν Τέλ-Ἀβίβ Ἑλληνικῆς Πρεσβείας κ. Ἀλεξάνδρου Μπρούμα ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τούς ἐκπροσώπους τούτους τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ.ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης οἱ ἐν λόγῳ ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ ἐξέφρασαν εἰς τόν Μακαριώτατον τήν συγκινησιν αὐτῶν διά τήν ἐπίσκεψιν αὐτῶν εἰς τό Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον θεωροῦν ὡς ἐκπρόσωπον οὐχί μόνον τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλά καί τοῦ ἔθνους ἡμῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τήν Μέσην Ἀνατολήν καί τό ὁποῖον προβάλλει τάς ἀξίας τοῦ Εὐαγγελίου καί δή εἰς μίαν ἐποχήν προωθήσεως τῆς Παγκοσμιοποιήσεως.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης /19ης Μαίου 2017, διαρκούσης τῆς ἐπισκέψεως τῶν Ἑλλήνων Nαυτικῶν εἰς τόν Μακαριώτατον, ἐπεσκέφθη Αὐτόν 70μελής ὁμάς ἐκ τῆς Ἑλληνορθοδόξου  Ἀραβοφώνου Κοινότητος εἰς Κούφρ Γιασσίφ εἰς τήν περιοχήν τοῦ βορείου Ἰσραήλ – περιοχήν τῆς Ἄκκρης Πτολεμαΐδος, ὑπό τόν Προϊστάμενον αὐτῶν Πρωτοπρεσβύτερον π. Θεοδόσιον Μαχούλην.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος . Ἐξ ὀνόματος αὐτῶν προσεφώνησεν ὁ π. Θεοδόσιος, λέγων ὅτι αἰσθάνονται μεγάλην χαράν καί τιμήν ἐπισκεπτόμενοι τό Πατριαρχεῖον καί τόν Μακαριώτατον ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα ὡς τόν Πατριάρχην τῶν Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης καί Πατριάρχην αὐτῶν καί διάδοχον τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Α’ Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων καί εὐχαριστοῦνΑὐτόν διά τήν ὅλην ποιμαντικήν μέριμναν Αὐτοῦ, τήν ἐκδηλωθεῖσαν εἰς τήν συμπλήρωσιν τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ αὐτῶν καί εἰς τήν ἐπέκτασιν τοῦ σχολείου τῆς Κοινότητος αὐτῶν. (Συνέχεια…)Page 20 of 524« First...10...1819202122...304050...Last »