Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 21:00
  1. Τήν Δευτέραν 10/23 Ὀκτωβρίου 2017, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησε εἰς θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί πρώτου Ἱεράρχου Ἱεροσολύμων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νεοχωρίου τοῦ Βοσπόρου, ὅπου καί τό Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, συμπροσευχομένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου καὶ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00

Τήν Τετάρτην, 26ην Ὀκτωβρίου / 8ην Νοεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου  τοῦ Θεσσαλονικέως εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, τό κείμενον εἰς τό ἄνω δυτικόν τμῆμα τοῦ κτιρίου τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, πλησίον τῆς Σχολῆς τῆς φερούσης τό ὄνομα αὐτῆς ἐκ τοῦ παρεκκλησίου τούτου.

            Ὁ ἅγιος Δημήτριος, ζῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἐνθαρρύνας τόν Νέστορα, ἵνα νικήσῃ τόν ἀσεβῆ Λυαῖον ἐν τῷ σταδίῳ, ἐμαρτύρησε ὑπέρ Χριστοῦ ἐπί Διοκληριανοῦ καί Μαξιμιανοῦ τῶν βασιλέων  καί ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἀναβλύζει μῦρον, θεραπεῦον ποικίλας νόσους καί ἀσθενείας διό καί Μυροβλήτης ἐπονομάζεται.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἔργα — @ 23:00

Τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2017  ἔλαβε χώραν ἀνακαίνισις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης,  ἡ  ὁποία εὑρίσκεται πλησίον τῆς Πύλης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Εἰς τήν ἀνακαίνισιν ταύτην προέβη ὁ ἐξ Ἱεροσολύμων ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Μελέτιος ἰδίαις δαπάναις καί  δωρεαῖς εὐλαβῶν προσκυνητῶν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 13:00

Τήν Κυριακήν, 23ην Ὀκτωβρίου / 5ην Νοεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου πρώτου Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν αὐτοῦ, τόν κείμενον μεταξύ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί ἀποτελοῦντα τόν καθεδρικόν Ναόν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῶν Ἱεροσολύμων τοῦ Πατριαρχείου.

Εἰς τόν Ἱερόν τοῦτον Ναόν προεξῆρξεν ἀφ’ ἑσπέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡς χοροστατῶν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμπροσευχομένων Αὐτῷ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά ἑλληνιστί καί τῆς Ἀραβοφώνου χορῳδίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ἀριστερά, προσευχομένων μελῶν τῆς Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῶν Ἱεροσολύμων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 11:00

Τό Σάββατον, 22αν Ὀκτωβρίου / 4ην Νοεμβρίου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Καρδινάλιος Kurt Koch,  Πρόεδρος τοῦ Pontifical Council for Promoting Christian Unity/ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητος, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Σεβασμιώτατον Καρδινάλιον μετά τοῦ Συνοδοῦ αὐτοῦ Rev. Norbert Hofmann καί μετά τοῦ Ἀποστολικοῦ Δελεγάτου, Ἀπεσταλμένου τῆς Ἁγίας Ἕδρας εἰς Ἱεροσόλυμα π. Μάρκου, ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. (Συνέχεια…)Page 2 of 52412345...102030...Last »