Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 21:00

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 19ης Νοεμβρίου/ 2ας Δεκεμβρίου 2017, εὐθύς ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς Συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, ἔλαβε χώραν συνάντησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην διά τήν ὑποδοχήν, τήν ὁποίαν Ἐκεῖνος ἐπιφυλάσσει ἐκάστοτε εἰς τούς Ρώσσους προσκυνητάς καί εἰς τούς πολιτικούς ἐκ Ρωσσίας καί διά τήν στάσιν Αὐτοῦ εἰς τό θέμα τῆς Οὐκρανίας.

Εἰς τούς λόγους τούτους ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος ἀπήντησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί ἴδε:

AN ADDRESS AT THE MEETING OF H.B.THE PATRIARCH OF JERUSALEM THEOPHILOS WITH HIS HOLINESS THE PATRIARCH OF MOSCOW AND ALL RUSSIA CYRIL

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Ὁμιλίαι — @ 18:00

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 19ης Νοεμβρίου/ 2ας Δεκεμβρίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν Συνελεύσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἡ ἐπίσημος Συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ρωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἰς τάς ἐργασίας αὐτῆς εἶχεν ἐπιμεληθῆ κυρίως τριῶν θεμάτων, τοῦ μοναχισμοῦ, τοῦ γάμου καί ἐσωτερικοῦ Καταστατικοῦ χάρτου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Εἰς ταύτην οἱ Προκαθήμενοι τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν κατά τήν τάξιν τῶν Διπτύχων προσεφώνησαν τούς Συνοδικούς:  ὁ Οἰκουμενικός Παναγιώτατος Πατριάρχης διά Μηνύματος Αὐτοῦ, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος αὐτοπροσώπως, δωρίζων τό ὠμοφόριον τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Μελετίου Πηγᾶ, τό ὁποῖον οὗτος ἔφερε, ὅταν ὑπέγραψε τήν θεσμοθέτησιν τοῦ Πατριαρχικοῦ θεσμοῦ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐπί Πατριάρχου Μόσχας Ἰώβ, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννης αὐτοπροσώπως, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ᾽ αὐτοπροσώπως διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἐχούσης ἑλληνιστί ὡς ἕπεται: (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 22:00

Ἀπό Πέμπτης, 17ης / 30ῆς Νοεμβρίου ἕως καί Δευτέρας 21ης Νοεμβρίου/ 4ης Δεκεμβρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος μετέχει ὡς προσκεκλημένος εἰς τούς ἑορτασμούς τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῇ συμπληρώσει 100ετίας ἀπό τῆς Ὀκτωβριανῆς Ἐπαναστάσεως καί τῶν ἐπακολουθήσάντων ἀπηνῶν διωγμῶν κατά τῆς Ρωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καθώς καί τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Κληρικολαϊκῆς Τοπικῆς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας.

Συνοδοί τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τήν ἀποστολήν ταύτην εἶναι ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος, ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Μᾶρκος καί ὁ ἐν Μόσχᾳ ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιμανδρίτης π. Στέφανος. Μετά τῶν τριῶν πρώτων μελῶν τῆς ἀντιπροσωπείας ταύτης ἀφίχθη ὁ Μακαριώτατος ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τοῦ Τελ -Ἀβίβ εἰς τήν Μόσχαν διά τῶν ἀεροπορικῶν ἀερογραμμῶν τῆς Aeroflοt τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 17ης / 30ῆς Νοεμβρίου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Ὁμιλίαι — @ 15:00

Τήν Τετάρτην, 16ην /29ην Νοεμβρίου 2017 ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου εἰς τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ εἰς Νεάπολιν τῆς Σαμαρείας.

Ὡς γνωστόν, ὁ ἐν λόγῳ ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τό ἔτος 2009 εἰς τό ἁγιολόγιον καταταχθείς ἅγιος, εἶχε ἐνταχθῆ ἀπό τῆς νεαρᾶς αὐτοῦ ἡλικίας εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ὑπηρέτει δέ ὡς ἡγούμενος εἰς τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, ὅτε κατά τό ἔτος 1979 εὗρε ἐν αὐτῷ μαρτυρικόν θάνατον ὑπό χειρός ἀνοσίου.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Συνοδικαὶ ἀποφάσεις — @ 15:00

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τόν Πρόεδρον αὐτῆς Α.Θ.Μ. Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τήν Συνεδρίαν αὐτῆς τῆς Τρίτης 15ης/28ης Νοεμβρίου 2017 ἤχθη εἰς τάς κάτωθι ἀποφάσεις: (Συνέχεια…)Σελίδα 10 από 535« Πρώτη...89101112...203040...Τελευταία »