Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 20:00

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 1ης /14ης Μαρτίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, προσκεκλημένος ὤν τοῦ κ. Σπυρίδωνος Παππᾶ, πρῴην Εὐρωπαϊκοῦ Ἐπιτρόπου, ὡμίλησεν εἰς τήν Ἑλληνικήν ὁμογένειαν Βρυξελλῶν εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἀργοῦς Argo / Le Châtelain μέ θέμα «Ἡ συνάντηση τῶν πολιτισμῶν στά Ἰεροσόλυμα καί ὁ ρόλος τῆς Ὀρθοδοξίας μέ ἐπίκεντρο τήν ἀποκατάσταση τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου», ὑπογραμμίζων εἰς τήν ὁμιλίαν του αὐτήν τό πολύπτυχον καί πολύπλοκον τοῦ ἔργου τούτου ἐξ ἐπόψεως καθαρῶς τεχνικῆς καί ὄτι παρά ταῦτα τοῦτο ἐπετελέσθη χάρις εἰς τήν ἐπιστημονικήν μελέτην τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), καί χάριν εἰς τόν συντονισμόν τῆς καθηγητρίας κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου καί εἰς τήν συμφωνίαν τῶν Τριῶν Μειζόνων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων. Τό ἔργον τοῦτο ἐκπέμπει μήνυμα συνδιαλλαγῆς, συμφιλιώσεως καί συνεργασίας τοῦ εἰς αὐτό ταφέντος καί ἐξ αὐτοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὑποδεχόμενος ὁ κ. Παππᾶς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί τήν καθηγήτριαν κ. Μοροπούλου εἶπεν ὅτι χαίρεται ἰδιαιτέρως σήμερον, νά ὑποδέχηται τούτους εἰς τήν Ἀργώ/ Argo, ἡ ὁποία εἶναι κιβωτός ἀρχῶν, κέντρον τῶν Εὐρωπαϊκῶν ἀξιῶν. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις ἔχει δύο πυλῶνας, τόν Ἑλληνορωμαϊκόν πολιτισμόν καί τόν Ἑλληνοχριστιανικόν πολιτισμόν. Εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν οἱ πολῖται ζοῦν εἰς μίαν συμβίωσιν πολιτιστικήν εἰς μίαν παγκοσμιοποιημένην κοινωνίαν. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 17:00

Τήν Τρίτην, 1ην /14ην Μαρτίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου ἀφίχθη διά τῶν ἀερογραμμῶν τῆς Ἰσραηλινῆς Ἐταιρείας El-Al ἐκ Τέλ-Ἀβίβ εἰς Βρυξέλλας.

Εἰς το ἀεροδρόμιον τῶν Βρυξελλῶν ὑπεδέχθη τόν Μακαριώτατον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μεθ’ Ἱερέων τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ καί εἰς τό ξενοδοχεῖον διαμονῆς Αὐτοῦ Hilton Brussels Grand Place ὑπεδέχθη τόν Μακαριώτατον ἡ ἤδη ἀφιχθεῖσα καθηγήτρια τοῦ Ε.Μ.Π. κα Ἀντωνία Μοροπούλου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 28ης Φεβρουαρίου /13ης Μαρτίου 2017, ὁ Πρόεδρος τῆς Βοσνίας καί Ἐρζεγοβίνης κ. Mladen Ivanić, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Igor Crnadak , τῆς Πρέσβεως κ. Jelena Rajaković καί ὑπό 20μελοῦς ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ, εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τό Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Πρόεδρον καί τήν ὁμάδα αὐτοῦ ὑπεδέχθη μετά χαρᾶς ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ κ. Πρόεδρος ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ διά τήν ἐπίσκεψιν εἰς Ἰσραήλ, τήν Ἁγίαν Γῆν, τό Πατριαρχεῖον καί τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἐξ οὗ ἀναμένει τήν εὐλογίαν διά τήν χώραν αὐτοῦ. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 12:00

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου τῆς Β´ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 26ης Φεβρουαρίου/ 11ης Μαρτίου 2017, ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ ὁ Ἱεροδιάκονος π. Νεκτάριος Ραμπία, προκειμένου νά ὑπηρετήσῃ ὡς Προϊστάμενος ἐφημέριος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῆς κώμης Πκέα εἰς τό βόρειον Ἰσραήλ, πλησίον τῶν συνόρων μετά τοῦ Λιβάνου.

Τόν χειροτονούμενον συνώδευσεν εἰς τό μυστήριον τῆς χειροτονίας αὐτοῦ ἡ Πρεσβυτέρα καί τά τέκνα καί ἄλλοι συγγενεῖς αὐτοῦ καί περί τά ἑκατόν μέλη τῆς Κοινότητος, εἰς ἥν μέλει νά διακονήσῃ.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 20:00
  1. Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 25ης Φεβρουαρίου/10ης  Μαρτίου 2017, ὁ ἠθοποιός κ. Richard Gere ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό δύο ἰδίων γνωστῶν αὐτοῦ καί τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ κ. Τζαμάλ Νάσρη καί τοῦ κ. Ζάχη Χούρη.

Τόν κ. Richard Gere ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἠσυχίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου. (Συνέχεια…)Page 10 of 500« First...89101112...203040...Last »