ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 9ης / 22ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

22/02/2018
Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν Σύνεδρίαν αὐτῆς τῆς Πέμπτης, 9ης/22ας  Φεβρουαρίου 2018, ἐπελήφθη ποικίλων...
Περισσότερα..

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

28/11/2017
Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τόν Πρόεδρον αὐτῆς Α.Θ.Μ. Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τήν Συνεδρίαν αὐτῆς τῆς Τρίτης 15ης/28ης Νοεμβρίου 2017 ἤχθη εἰς...
Περισσότερα..

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

15/08/2017
Τήν Τρίτην, 2αν/ 15ην μηνός Αὐγούστου 2017, συνελθοῦσα ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρείαν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου...
Περισσότερα..

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

24/02/2017
Τήν Παρασκευήν, 11ην /24ην Φεβρουαρίου 2017, συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί ἐπεμελήθη θεμάτων ἀπασχολούντων...
Περισσότερα..

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

02/12/2016
Τήν Πέμπτην, 18ην Νοεεμβρίου /2αν Δεκεμβρίου 2016, συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου. Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐπεμελήθη διαφόρων θεμάτων...
Περισσότερα..

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ 22ΑΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.

22/06/2016
Τήν Τετάρτην, 9ην / 22αν Ἰουνίου 2016, ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς δύο Συνεδρίας αὐτῆς, τήν πρωΐαν καί τήν ἑσπέραν, ἠσχολήθη μέ τά ἐγκεκριμένα ἤδη κείμενα τοῦ «Αὐτονόμου», τῆς «Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς» καί...
Περισσότερα..

Η ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ.

31/01/2016
Τήν Κυριακήν, 18ην /31ην Ἰανουαρίου 2016, ἔλαβε χώραν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων Γεωργίου καί Ἰωάννου τῶν Χοζεβιτῶν ἡ τελετή τῆς Κατατάξεως εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας...
Περισσότερα..

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

17/11/2015
Τήν Τρίτην, 4ην / 17ην Νοεμβρίου 2015, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, συνελθοῦσα εἰς Συνεδρίαν αὐτῆς ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη καί ἄλλων θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου...
Περισσότερα..

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (21-8 /3-9 2015).

03/09/2015
Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνελθοῦσα τήν Πέμπτην, 21ην Αὐγούστου / 3ην Σεπτεμβρίου 2015, ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη θεμάτων...
Περισσότερα..

ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ.

29/03/2015
Τό Σάββατον 15ην/28ην Μαρτίου 2015, συγκληθεῖσα ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου. Μία τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς ἦτο ἡ ἔγκρισις...
Περισσότερα..
Σελίδα 1 από 3123