Κατηγορία: Ὁμιλίαι Διάφοροι »Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2017).

14/04/2017
Τήν 11.00 μ.μ. τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 1ης/14ης Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ τελετή τοῦ Ἐπιταφίου, ἤτοι τῆς θεοσώστου Ταφῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διά...
Περισσότερα..

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΘΝΙΚῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ.

27/03/2017
Τήν 10.30 π.μ. ὥραν τῆς Δευτέρας, 14ης/ 27ης Μαρτίου 2017, ἐτελέσθη Δοξολογία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὡς εὐχαριστία πρός τόν Πανάγαθον Θεόν ἡμῶν, τόν ἐνισχύσαντα τό ἔθνος ἡμῶν νά ἐλευθερωθῇ...
Περισσότερα..

Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (2017).

25/03/2017
Τό Σάββατον, 12ην / 25ην Μαρτίου 2017, ἑωρτάσθη κατά μετάθεσιν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, φέροντος τό ὄνομα ἑνός τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

22/03/2017
Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τῆς Τετάρτης 9ης /22ας Μαρτίου 2017 ἔλαβε χώραν ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου ἡ τελετή ἐπί τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως, ἀνακαινίσεως καί ἀναστηλώσεως αὐτοῦ, τῶν ἀρξαμένων...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΩΝ ΧΟΖΕΒΙΤΩΝ.

21/01/2017
Τό Σάββατον, 8ην /21ην Ἰανουαρίου 2017, μεθεπομένην τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Ἰωάννου καί Γεωργίου τῶν Χοζεβιτῶν εἰς τήν ὑπ᾽ αὐτῶν ἱδρυθεῖσαν καί ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτῶν...
Περισσότερα..

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔOΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

08/01/2017
Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 26ης Δεκεμβρίου 2016/8ης Ἰανουαρίου 2017, ἡ Διεπιστημονική Ὁμάς τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), ἡ ἐπιτελοῦσα τάς ἐργασίας ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου,...
Περισσότερα..

ΤΟ ΑΡΘΡΟN ΤΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΛΗΛ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Τήν Κυριακήν, ἐπαύριον τῆς ἑορτῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, 26ην Δεκεμβρίου 2016/ 8ην Ἰανουαρίου 2017, τό ἐκλεκτόν μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας Ἱεροσολύμων, ὁ ὀδοντίατρος κ. Ἰωάννης Τλήλ, ὁ συγγραφεύς τοῦ βιβλίου ‘I am...
Περισσότερα..

Η 11Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

22/11/2016
Τήν Τρίτην, 9ην / 22αν μηνός Νοεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Πατριαρχείου ἡ 11η ἐπέτειος τῆς Ἐνθρονίσεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τόν...
Περισσότερα..

Η ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

28/10/2016
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 15ης / 28ης Ὀκτωβρίου 2016, ἐτελέσθη Δοξολογία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940. Ἡ Δοξολογία αὕτη ἐτελέσθη ὡς εὐχαριστία πρός...
Περισσότερα..

Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ.

12/09/2016
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 30ῆς Αὐγούστου /12ης Σεπτεμβρίου 2016, ἤρξατο τό νέον σχολικόν ἔτος 2016-2017 εἰς τήν ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών εὑρισκομένην Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς ἐν τῷ Ναῷ τῆς...
Περισσότερα..
Page 1 of 1612345...10...Last »