Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

15/04/2012
Τήν  11ην βραδυνήν ὥραν τοῦ Σαββάτου, 1ης/14ης Ἀπριλίου 2012, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, κατῆλθεν ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἀπό τοῦ Κεντρικοῦ αὐτῆς Μοναστηρίου διά τῆς Χριστιανικῆς ὁδοῦ εἰς τόν Πανίερον Ναόν...
Περισσότερα..

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ-2012.

14/04/2012
Τήν πρωΐαν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 1ης/14ης Ἀπριλίου 2012, ἔλαβε χώραν ὁ Ἐσπερινός τῆς Ἀναστάσεως εἰς τάς Ἱεράς Μονάς τοῦ Πατριαρχείου πέριξ αὐτοῦ εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν, ἐνωρίς τήν πρωΐαν, καί ἀπό τῆς 7ης π. μ....
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

13/04/2012
Ἡ κατανυκτική καί ἐν ταὐτῷ μεγαλοπρεπής τελετή τοῦ Ἐπιταφίου ἔλαβε χώραν τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 31ης  Μαρτίου/ 13ης Ἀπριλίου 2012, εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Διά ταύτην ἐγένετο ἑπίσημος κάθοδος...
Περισσότερα..

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 31ης Μαρτίου/ 13ης Ἀπριλίου 2012, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ὑπό τόν Ἡγούμενον αὐτῆς Μακαριώτατον  Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλον κατῆλθε διά τῶν βαθμίδων τοῦ...
Περισσότερα..

ΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΩΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 31ης Μαρτίου/13ης Ἀπριλίου 2012, ἀνεγνώσθησαν αἱ Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων  Κωνσταντίνου καί Ελένης τό πρῶτον,  προσευχομένου ἐν αὐτῷ...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

12/04/2012
Τό ἐσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 30ῆς Μαρτίου/12ης Ἀπριλίου 2012, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν, συμφώνως πρός τήν Τυπικήν Διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας καί τό προσκυνηματικόν καθεστώς...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Τήν Μεγάλην Πέμπτην, 30ήν Μαρτίου/12ην Ἀπριλίου 2012, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος εἰς τήν αὐλήν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Τῆς τελετῆς ταύτης προηγήθη κατά τήν τάξιν ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου...
Περισσότερα..

ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

11/04/2012
Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 29ης Μαρτίου/11ης Ἀπριλίου 2012, ἐτελέσθη εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγιοταφιτῶν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τό μυστήριον τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ .

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 29ης Μαρτίου/11ης Ἀπριλίου 2012, ἐτελέσθη ἡ τελευταῖα Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἰς τόν μοναστηριακόν ναόν τῶν Ἁγιοταφιτῶν τῶν...
Περισσότερα..

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΩΝ.

09/04/2012
Τήν Β’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 27ην Φεβρουαρίου/11ην Μαρτίου 2012, εἰς τήν ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως τῆς Βηθλεέμ θείαν Λειτουργίαν, ἔλαβε χώραν ὑπό τοῦ ἡγουμένου καί Πατριαρχικού Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου...
Περισσότερα..
Page 29 of 55« First...1020...2728293031...4050...Last »