Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗ ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

02/03/2014
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 17ης Φεβρουαρίου/2ας Μαρτίου 2014, ἐπί τῇ κατά τήν ἐπαύριον ἔναρξιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀνεγνώσθη εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου ἡ συγχωρητική...
Περισσότερα..

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

01/03/2014
Τήν νύκτα τῆς Παρασκευῆς πρός τό Σάββατον τῆς Τυρινῆς, 15ης  πρός 16ην Φεβρουαρίου  /28ης Φεβρουαρίου πρός 1ην Μαρτίου 2014 εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον ἔλαβε χώραν ἡ εἰς διάκονον χειροτονία...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

23/02/2014
Τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 10ην /23ην Φεβρουαρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, τοῦ ἐκ Μαγνησίας τῆς Θετταλίας καταγομένου καί ἐπί Σεβήρου βασιλέως καί Λουκιανοῦ ἡγεμόνος...
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

22/02/2014
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς πρός τό Σάββατον τῶν Ψυχῶν, 8ης / 21ης πρός 9ην / 22αν  Φεβρουαρίου 2014, ἐτελέσθη Ἑσπερινός καί ἐν αὐτῷ μνημόσυνον πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ἀοιδίμων Πατριαρχῶν,...
Περισσότερα..

ΡΑΣΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΔΟΚΙΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

19/02/2014
Τήν Τετάρτην, 6ην/ 19ην Φεβρουαρίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ρᾶσα τοῦ νεήλυδος Ἀντωνίου Βεκρῆ, ἐξ Ἀμοργοῦ καταγομένου, διακονοῦντος εἰς τό Κεντρικόν Μαγειρεῖον τοῦ...
Περισσότερα..

Ο ΙΕΡΕΥΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΙΧΑΝΗ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΝ.

17/02/2014
Τήν Δευτέραν, 4ην /17ην Φεβρουαρίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου εἰς τόν ἱερέα ἐφημέριον τῆς Ἑλληνορθοδόξου (Rum Orthodox) κώμης Ἀτζλούν π. Γρηγόριον...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΧΟΥ ΕΙΣ ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ.

16/02/2014
Τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου, 3ην /16ην Φεβρουαρίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου, τοῦ δεχθέντος εἰς τάς ἀγκάλας αὐτοῦ τόν Κύριον ὡς τεσσαρακονθήμερον βρέφος εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος καί ἀναφωνήσαντος...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΣΕΪΔΑΝΑΓΙΑΣ.

15/02/2014
Τό Σάββατον, 2αν /15ην Φεβρουαρίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου εἰς τήν Ἱεράν γυναικείαν Μονήν τῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας (Δεσποίνης), κειμένης ἔναντι τοῦ Τεμένους Χάνκε εἰς τήν χριστιανικήν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

12/02/2014
Α’ Εἰς τήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών. Τήν Τετάρτην, 30ήν Ἰανουαρίου/12ην Φεβρουαρίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν τριῶν μεγάλων Ἱεραρχῶν καί οἰκουμενικῶν διδασκάλων  ἁγίων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί...
Περισσότερα..

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΠΟΥΝΤ.

09/02/2014
Τήν Κυριακήν τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, ἡμέραν ἐνάρξεως τοῦ Τριῳδίου, 27ην Ἰανουαρίου /9ην Φεβρουαρίου 2014, ἐτελέσθη θεία Λειουργία εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον  (Rum Orthodox)  Κοινότητα τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν κώμην Ἀμπούντ,...
Περισσότερα..
Page 29 of 75« First...1020...2728293031...405060...Last »