Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

19/08/2012
Τήν Κυριακήν, 6ην / 19ην Αὐγούστου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τόν τόπον, εἰς τόν ὁποῖον αὕτη ἔλαβε χώραν, ἤτοι εἰς τό ὄρος Θαβώρ εἰς τό μέσον τῆς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ & ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

09/08/2012
Τήν Πέμπτην, 27ην Ἰουλίου, / 9ην Αὐγούστου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Δαβίδ ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν παρά τήν Πύλην τοῦ Πατριαρχείου, τήν Σχολήν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

02/08/2012
Τήν Πέμπτην, 20ήν Ἰουλίου/ 2αν Αὐγούστου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, κειμένην μεταξύ Ἱεροσολύμων καί Βηθλεέμ παρά...
Περισσότερα..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙ Τῌ ΜΝΗΜῌ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΗΝ ΜΑΑΛΟΥΛΕ.

28/07/2012
Τό Σάββατον, 15ην /28ην Ἰουλίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τήν κώμην Μααλοῦλε κειμένην πλησίον τῆς Ναζαρέτ. Ἡ κώμη αὕτη εἶναι μία ἀπό τίς ἐγκαταλειφθείσας ὑπό τῶν Ἀράβων κατοίκων αὐτῆς κατά τό ἔτος...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ.

13/07/2012
Τήν Παρασκευήν, 30ήν Ἰουνίου/13ην Ἰουλίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν πρός τιμήν αὐτῶν Ἱεράν Μονήν εἰς τήν δυτικήν ἀκτήν τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης ἐντός τῆς πόλεως...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

12/07/2012
Τήν Πέμπτην, 29ην Ἰουνίου/12ην Ἰουλίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν ἱερόν Ναόν εἰς Καπερναούμ. Ὁ Ναός οὗτος εἶναι...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

07/07/2012
Τό Σάββατον, 24ην Ἰουνίου/ 7ην Ἰουλίου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τοῦ τιμίου Προδρόμου εἰς τήν Ὀρεινήν, παραδοσιακόν τόπον τῆς Γεννήσεως αὐτοῦ ὑπό τήν ἐπωνυμίαν Ἄϊν –Κάρεμ, εἰς τόν ὁποῖον...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

25/06/2012
Τήν Δευτέραν, 12ην /25ην Ἰουνίου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, κειμένην εἰς τήν νότιον Ἱερουσαλήμ, εἰς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

06/06/2012
Τήν Τετάρτην, 24ην Μαΐου / 6ην Ἰουνίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης κατά μετάθεσιν ἐκ τῆς 21ης Μαΐου/3ης Ἰουνίου, Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, εἰς τόν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΗΝ ΤΟΥΜΠΑΣ.

04/06/2012
Ἡ ἑορτή τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἑωρτάσθη τήν Δευτέραν, 22αν  Μαΐου /4ην Ἰουνίου 2012, εἰς τήν κώμην «Τουμπάς», κειμένην εἰς τήν περιοχήν τῆς Σαμαρείας, βορειότερον τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ, εἰς τήν ὁποίαν διαβιοῖ...
Περισσότερα..
Page 29 of 58« First...1020...2728293031...4050...Last »