Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

13/04/2015
Τήν Δευτέραν τοῦ Πάσχα, 31ην Μαρτίου/13ην Ἀπριλίου 2015, ἔλαβε χώραν πανηγυρική θεία Λειτουργία εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, προεξάρχοντος ὡς χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν...
Περισσότερα..

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ QATAR

12/04/2015
Σέ ἀτμόσφαιρα εὐλάβειας καί κατανύξεως, τό ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων συμμετέσχε στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί τίς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἕως τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Ἡ συμμετοχή...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, 30ήν Μαρτίου/12ην Ἀπριλίου 2015, τήν  μεσημβρίαν (13.00μ.μ. ὥραν) ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως ἤ τῆς Ἀγάπης, ὡς ἔχει ἐπικρατήσει νά ὀνομάζηται, εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς...
Περισσότερα..

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ.

Τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πρός Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 29ην πρός 30ήν Μαρτίου/ 11ην πρός 12ην Ἀπριλίου 2015, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος κάι ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Πάσχα ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς ζωηφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

11/04/2015
Τήν μεσημβρίαν, ὥραν 12.00 μ.μ. (1.μ.μ. θερινήν ὥραν) τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 29ης Μαρτίου/11ης Ἀπριλίου 2015, ἔλαβε χώραν συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί καθεστωτικήν διάταξιν  ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

10/04/2015
Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 28ης Μαρτίου /10ης Ἀπριλίου 2015, ἔλαβε χώραν ἡ κατανυκτική καί μεγαλοπρεπής ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως εἰς μνήμην τῆς θεοσώμου Ταφῆς καί τῆς εἰς...
Περισσότερα..

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

Τήν 2.00μ.μ. (3.00 μ.μ. θερινήν ὥραν) τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 28ης Μαρτίου/10ης Ἀπριλίου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀαστάσεως ὁ Ἑσπερινός τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς εἰς μνήμην τῆς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ...
Περισσότερα..

ΑΙ ΩΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ.

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 28ης Μαρτίου/10ης Ἀπριλίου 2015, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ἀρχικῶς εἰς τό Πραιτώριον, ἔνθα καί ἡ Φυλακή τοῦ Χριστοῦ. Τήν ἀκολουθίαν τῶν Ὡρῶν ἠκολούθησε...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ.

09/04/2015
Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 27ης Μαρτίου/ 9ης Ἀπριλίου 2015, ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ἀκολουθία τῶν Δώδεκα Εὐαγγελίων. Περισσότερα
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 27ης Μαρτίου/9ης Ἀπριλίου 2015, μετά τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν μεταξύ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου...
Περισσότερα..
Page 29 of 90« First...1020...2728293031...405060...Last »