Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

07/01/2012
Τό Σάββατον, 25ην Δεκεμβρίου 2011/ 7ην Ἰανουαρίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἰς τήν πόλιν τῆς Βηθλεέμ, συμφώνως πρός τήν ἀνέκαθεν κρατήσασαν προσκυνηματικήν, ἐκκλησιαστικήν καί τυπικήν διάταξιν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου...
Περισσότερα..

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ.

Τό Σάββατον, 25ην Δεκεμβρίου 2011/ 7ην Ἰανουαρίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἰς τήν πόλιν τῆς Βηθλεέμ, συμφώνως πρός τήν ἀνέκαθεν κρατήσασαν προσκυνηματικήν, ἐκκλησιαστικήν καί τυπικήν διάταξιν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου...
Περισσότερα..

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ.

01/01/2012
Τήν Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 19ην Δεκεμβρίου 2011 /1ην Ἰανουαρίου 2012, ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων κατά τήν τάξιν αὐτῆς ἐτέλεσε μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος Πατέρων αὐτῆς, Πατριαρχῶν,...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

31/12/2011
Τό Σάββατον, 18ην/ 31ην Δεκεμβρίου 2011, ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μοδέστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων  (632-634). Ἡ μνήμη αὐτοῦ ἑωρτάσθη εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, εἰς τό ὁποῖον καί ὁ τάφος αὐτοῦ ἐπί...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ.

25/12/2011
Τήν Κυριακήν, 12ην / 25ην Δεκεμβρίου 2011, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν Προπατόρων ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν πρός τιμήν αὐτῶν ἱερόν ναόν εἰς τήν πόλιν Μπετσαχούρ / Χωρίον τῶν Ποιμένων. Ἡ ἑορτή αὐτή ἔχει καθιερωθῆ ὑπό τῆς...
Περισσότερα..

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ.

19/12/2011
Συμφώνως πρός τήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων αἱ κυρίως ἑορταί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου εἶναι τριήμεροι, ἀπό 4ης-6ης / 17ης-19ης Δεκεμβρίου 2011. Κατά τάς ἡμέρας αὐτάς ἑορτάζεται...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Δευτέραν, 6ην/19ην Δεκεμβρίου 2011, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ εἰς τάς Ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Πόλιν τῆς Μπετζάλλας καί τῶν Ἱεροσολύμων. Ἡ...
Περισσότερα..

ΚΟΥΡΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

06/12/2011
Τήν Τρίτην, 23ην Νοεμβρίου /6ην Δεκεμβρίου 2011, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκειρεν εἰς τό παρά τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς τρεῖς δοκίμους εἰς μοναχούς, τόν καθηγητήν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

04/12/2011
Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ναόν ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων. Τήν πρωΐαν τῆς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, Κυριακῆς 21ης  Νοεμβρίου /4ης Δεκεμβρίου 2011,  ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

26/11/2011
Τό Σάββατον, 13ην /26ην τοῦ μηνός Νοεμβρίου 2011, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Πατρικίου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος...
Περισσότερα..
Page 29 of 51« First...1020...2728293031...4050...Last »