Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

03/05/2013
Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 20ῆς Ἀπριλίου/3ης Μαΐου 2013, ἔλαβε χώραν, συμφώνως πρός τήν προσκυνηματικήν τάξιν, τό ἄνοιγμα τῆς θύρας τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ἀκολούθως δέ ἔλαβε χώραν...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ 12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

02/05/2013
Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 19ης Ἀπριλίου/2ας Μαΐου 2013, ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τῶν Δώδεκα Εὐαγγελίων εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Τῆς Ἀκολουθίας ταύτης προεξῆρξεν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης...
Περισσότερα..

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

01/05/2013
Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 18ης Ἀπριλίου /1ης Μαΐου 2013, ἔλαβε χώραν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τό μυστήριον τοῦ ἁγίου Εὐχελαίου, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου...
Περισσότερα..

Ο ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 18ης Ἀπριλίου/ 1ης Μαΐου 2013, μετά τάς Ὥρας ἐτελέσθη ἡ τελευταία θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς  εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

28/04/2013
Τὴν Κυριακήν, 15ην/ 28ην Ἀπριλίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρὸς τὴν τυπικὴν αὐτοῦ διάταξιν καὶ τὸ προσκυνηματικὸν καθεστὼς ἡ μνήμη τῆς θραμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς...
Περισσότερα..

Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΪΟΦΟΡΟΥ ΕΙΣ ΒΗΣΘΦΑΓΗΝ.

27/04/2013
Τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου ἑσπέρας, 14ην / 27ην Ἀπριλίου 2013, παραμονήν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες ἀνῆλθον πεζῇ ἤ δι’ ὀχημάτων εἰς τὴν Βησθφαγῆν, περιοχὴν μεταξὺ Βηθανίας καὶ Ὄρους Ἐλαιῶν. Ἐνταῦθα...
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Α’ Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μάρθας καί Μαρίας εἰς Βηθανίαν. Τό Σάββατον, 14ην /27ην Ἀπριλίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαχείου ἡ μνήμη τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου ἐγέρσεως τοῦ τετραημέρου φίλου αὐτοῦ Λαζάρου. Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

19/04/2013
Τήν Παρασκευήν, 6ην /19ην Ἀπριλίου 2013, ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου, ἤτοι αἱ τέσσαρες Στάσεις τοῦ ὕμνου τῆς Θεοτόκου ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους μετά τοῦ Κανόνος «Ἀνοίξω τό στόμα μου…» εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀκολουθίας...
Περισσότερα..

Η Δ΄ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΗΣ ΕΙΣ ΡΑΜΑΛΛΑΝ.

12/04/2013
Τήν Παρασκευήν, 30ήν Μαρτίου/12ην Ἀπριλίου 2013, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου καί τά ἐγκαίνια αἰθούσης προσκειμένης εἰς τόν ἱερόν ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς Ἑλληνορθοδόξου...
Περισσότερα..

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

08/04/2013
Τήν Δευτέραν, 26ην Μαρτίου/8ην Ἀπριλίου 2013, διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας διά τήν -κατά μετάθεσιν ἑορτήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα ἐν Γεσθημανῇ, ἔλαβε χώραν ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ ἐκ Κύπρου...
Περισσότερα..
Page 29 of 65« First...1020...2728293031...405060...Last »