Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΕΙΣ ΙΕΡΙΧΩ.

28/06/2014
Τήν Παρασκευήν, 15ην /28ην Ἰουνίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου Ἐλισσαίου εἰς τήν ἐν Ἱεριχῶ Ἱεράν Μονήν τοῦ Πατριαρχείου ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ καί τοῦ ἁγίου Ζακχαίου, ἐν ᾗ καί τά ὑπολείμματα...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

25/06/2014
Τήν Τετάρτην, 12ην / 25ην Ἰουνίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου. Ἡ ἑορτή αὐτή ἑωρτάσθη εἰς τήν Μονήν πρός τιμήν αὐτοῦ, τήν κειμένην εἰς τήν συμβολήν τῶν κοιλάδων...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

15/06/2014
Τήν Κυριακήν, 2αν / 15ην Ἰουνίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων εἰς τό Πατριαρχεῖον καί δή εἰς τό ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Σεϊδανάγιας πρός τιμήν αὐτῶν εὑρισκόμενον παρεκκλήσιον πλησίον τοῦ Πατριαρχείου εἰς...
Περισσότερα..

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

09/06/2014
Τήν Δευτέραν, 27ην Μαΐου/ 9ην Ἰουνίου 2014, ἑωρτάσθη ἰδιαιτέρως τό γεγονός τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς τοῦ τρίτου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐπί τούς ἁγίους μαθητάς καί ἀποστόλους, συνηγμένους ὄντας εἰς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

08/06/2014
Τήν Κυριακήν, 26ην Μαΐου/ 8ην Ἰουνίου 2014, ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ὡς μνήμη τοῦ θαυμαστοῦ γεγονότος τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Πνεύματος τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖον Ἐκεῖνος,...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (2014).

03/06/2014
Τήν Τρίτην, 21ην Μαΐου / 3ην Ἰουνίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ἡ ἑορτή τῶν προστατῶν αὐτῆς καί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί...
Περισσότερα..

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΙΡΑΝΑ.

02/06/2014
Τήν Κυριακήν, 19ην Μαΐου/ 1ην Ἰουνίου 2014, Κυριακήν τῶν ἁγίων Πατέρων, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀλβανίας εἰς Τίρανα. Ὁ μεγαλοπρεπής καί καλλιπρεπής οὗτος...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

29/05/2014
Τήν Πέμπτην, 16ην/29ην Μαίου 2014, Πέμπτην τῆς Ἀναλήψεως, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τήν προσκυνηματικήν καθεστωτικήν αὐτοῦ τάξιν, ἡ μνήμη τῆς εἰς οὐρανούς Ἀναλήψεως καί...
Περισσότερα..

Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

28/05/2014
Τήν Τετάρτην, 13ην /28ην Μαΐου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα εἰς τό Πατριαρχεῖον, ὡς ἡ τελευταία ἡμέρα τῆς Πασχαλίου περιόδου τοῦ ἔτους αὐτοῦ.  Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐψάλη ὁ ἀναστάσιμος κανών καί ἐτελέσθη...
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

25/05/2014
Τήν Κυριακήν, 12ην /25ην Μαΐου 2014, Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τό Πατριαρχικόν Συλλείτουργον τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως...
Περισσότερα..
Page 29 of 79« First...1020...2728293031...405060...Last »