Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΡΩΝ.

01/03/2013
Τήν Παρασκευήν, 17ην  Φεβρουαρίου/ 1ην Μαρτίου 2013, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη τήν μικράν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τοῦ χωρίου Μπουρκίν- τῶν Δέκα Λεπρῶν, κειμένην...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

23/02/2013
Τό Σάββατον, 10ην /23ην Φεβρουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους εἰς τήν Ἱεράν  αὐτοῦ Μονήν, τήν φέρουσαν τό ὄνομα αὐτοῦ, εὑρισκομένην ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ.

16/02/2013
Τό Σάββατον, 3ην /16ην Φεβρουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν ἐν Καταμόνας, συνοικίαν τῆς δυτικῆς πόλεως Ἱεροσολύμων, ἐν ᾗ ποτε ἤνθει ἡ Ἑλληνική παροικία. Τῆς θείας...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

15/02/2013
Τήν Παρασκευήν, 2αν /15ην Φεβρουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου εἰς τήν Ἱεράν Γυναικείαν Μονήν τῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας, κειμένην πλησίον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν. Τοῦ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΣΙΩΝ.

12/02/2013
Τήν Τρίτην, 30ήν Ἰανουαρίου/12ην Φεβρουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ἡ σχολική ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, προστατῶν τῆς Παιδείας εἰς τήν Πατριαρχικήν...
Περισσότερα..

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΚΑΡΕΜ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ.

10/02/2013
Τήν Κυριακήν, 28ην Ἰανουαρίου/10ην Φεβρουαρίου 2013, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τῆς πόλεως Τουλκάρεμ, κειμένης...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

02/02/2013
Τό Σάββατον, 20ήν Ἰανουαρίου/ 2ραν Φεβρουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν τήν ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων τῶν Ἱεροσολύμων...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ.

24/01/2013
Τήν Πέμπτην, 11ην /24ην  Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εἰς τήν ἱδρυθεῖσαν ὑπ’ αὐτοῦ καί φέρουσαν τό ὄνομα αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, κειμένην εἰς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΩΝ ΧΟΤΖΕΒΙΤΩΝ.

21/01/2013
Τήν Δευτέραν, 8ην /21ην  Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἰωάννου καί Γεωργίου τῶν Χοτζεβιτῶν εἰς τήν Ἱεράν αὐτῶν Μονήν, ἤτοι τοῦ Χοτζεβίτου, ἐξ ἧς καί φέρουν οὗτοι τό ὄνομα αὐτῶν. Ἡ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

20/01/2013
Τήν Κυριακήν, 7ην /20ήν  Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν πλησίον τοῦ Πατριαρχείου εἰς  τήν Χριστιανικήν συνοικίαν ἐντός τῆς Παλαιᾶς...
Περισσότερα..
Page 29 of 63« First...1020...2728293031...405060...Last »