Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΩΝ ΧΟΤΖΕΒΙΤΩΝ.

21/01/2013
Τήν Δευτέραν, 8ην /21ην  Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἰωάννου καί Γεωργίου τῶν Χοτζεβιτῶν εἰς τήν Ἱεράν αὐτῶν Μονήν, ἤτοι τοῦ Χοτζεβίτου, ἐξ ἧς καί φέρουν οὗτοι τό ὄνομα αὐτῶν. Ἡ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

20/01/2013
Τήν Κυριακήν, 7ην /20ήν  Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν πλησίον τοῦ Πατριαρχείου εἰς  τήν Χριστιανικήν συνοικίαν ἐντός τῆς Παλαιᾶς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

18/01/2013
Α’. Ἡ παραμονή τῶν Θεοφανείων. Τήν Παρασκευήν, 3ην / 18ην Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν προσκυνηματικήν τάξιν καί τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανίων. Ἐνωρίς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

15/01/2013
Τήν νύκτα τῆς Κυριακῆς πρός Δευτέραν, 31ης Δεκεμβρίου πρός 1ην Ἰανουαρίου – 13ης πρός 14ην Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

09/01/2013
Τήν Τετάρτην, 27ην Δεκεμβρίου/ 9ην Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί ἀρχιδιακόνου Στεφάνου εἰς τόν τόπον τοῦ λιθοβολισμοῦ αὐτοῦ ἐν τῇ κοιλάδι τῆς Γεθσημανῆς πλησίον...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ_2013.

08/01/2013
Τήν Τρίτην, 26ην Δεκεμβρίου 2012/ 8ην Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τά Ἱεροσόλυμα, εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν καί Πατριαρχικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Τοῦ...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΩΝΥΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

06/01/2013
Ἡ κυρίως ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἤρχισε τό ἑσπέρας τῆς 24ης Δεκεμβρίου 2012/ 6ης Ἰανουαρίου 2013 περί τήν 10.30 μ.μ. ὥραν διά τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος, κ. Ἡσυχίου εἰς τήν νότιον μικράν εἴσοδον...
Περισσότερα..

Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Κυριακήν, 24ην Δεκεμβρίου 2012 /6ην Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συμφώνως πρός τήν ἀνέκαθεν κρατοῦσαν εἰς αὐτό προσκυνηματικήν τάξιν καί τυπικήν...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

04/01/2013
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 22ας Δεκεμβρίου 2012/ 4ης Ἰανουαρίου 2013, ἔλαβε χώραν εἰς τό μοναστηριακόν ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τό μυστήριον τοῦ ἱεροῦ εὐχελαίου διά τήν πνευματικήν προετοιμασίαν τῆς ἑορτῆς...
Περισσότερα..

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟΝ ΣΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΒΗΘΛΕΕΜ.

02/01/2013
Τήν Τετάρτην, 20ήν Δεκεμβρίου 2012/ 2αν Ἰανουαρίου 2013, ἔλαβε χώραν τό ἐτήσιον σάρωμα, ἤτοι ὁ ἐτήσιος καθαρισμός τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ. Τό ὡς ἄνω γεγονός λαμβάνει χώραν ἅπαξ τοῦ ἔτους πρό τῆς ἑορτῆς...
Περισσότερα..
Page 29 of 62« First...1020...2728293031...405060...Last »