Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

06/05/2014
Τήν Τρίτην, 23ην Ἀπριλίου /6ην Μαΐου 2014, ἐτελέσθη θεία λειτουργία εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, τόν εὑρισκόμενον εἰς τήν νέαν δυτικήν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων...
Περισσότερα..

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑΣ κ. ΛΕΟΝΤΟΣ.

04/05/2014
Τήν νύκτα πρωΐαν, ὄρθρου βαθέως, τῆς Κυριακῆς, 21ης Ἀπριλίου / 4ης Μαΐου 2014, Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς τόν Πανάγιον Τάφον τό Πατριαρχικόν καί Πολυαρχιερατικόν Συλλείτουργον...
Περισσότερα..

Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

29/04/2014
Τήν Τρίτην, 16ην /29ην Ἀπριλίου 2014, ἀφίχθη εἰς Ἱεροσόλυμα, συνῳδά προδιαγεγραμμένῃ συνεννοήσει καί ἀποφάσει διά τήν ἐπίσημον αὐτοῦ ἐπίσκεψιν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Ή ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

27/04/2014
Τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 14ην/27ην Ἀπριλίου 2014, ἑωρτάσθη τό γεγονός τῆς ψηλαφήσεως τοῦ ἀναστάντος Κυρίου ὑπό τοῦ μαθητοῦ Αὐτοῦ Θωμᾶ, τοῦ λεγομένου Διδύμου, εἰς τό Πατριαρχεῖον ὡς Παρρησία εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΚΑΝΑΝ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ.

26/04/2014
Τό  Σάββατον, 13ην /26ην Ἀπριλίου 2014, ἔλαβε χώραν ἡ ἑορτή εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς μετατροπῆς δηλαδή τοῦ ὕδατος εἰς οἶνον, εἰς τόν ἐν Κανᾷ γάμον, εἰς τήν ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου...
Περισσότερα..

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

21/04/2014
Τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, 8ην /21ην Ἀπριλίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διά τούς Ἁγιοταφίτας καί τούς προσκυνητάς εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

20/04/2014
Τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 7ην /20ήν Ἀπριλίου 2014, περί τήν 1.00ην μεσημβρινήν ὥραν συνεκεντρώθησαν κατά τήν τάξιν αὐτῶν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες. Ἐνταῦθα μετά τόν Πασχάλιον ἀσπασμόν καί ἐν ᾧ ἐψάλλετο...
Περισσότερα..

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ & ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ QATAR

Ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος εἰς Κατάρ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος ἀπέστειλεν εἰς τήν Ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου τήν κάτωθι ἐνημέρωσιν διά τόν ἑορτασμόν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα εἰς...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν μεσονύκτιον ὥραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πρός Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 6ην πρός 7ην /19ην πρός 20ήν Ἀπριλίου 2014, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ὀρθρινή ἀκολουθία καί θ. Λειτουργία τοῦἉγίου Ἰωάννου τοῦ...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

19/04/2014
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 7ης /19ης Ἀπριλίου 2014, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί προσκυνηματικήν τάξιν αὐτοῦ. Ἡ τελετή αὐτή εἶναι μία τῶν...
Περισσότερα..
Page 29 of 78« First...1020...2728293031...405060...Last »