Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ.

07/09/2014
Τήν νύκτα τοῦ Σαββάτου πρός Κυριακήν, 24ης πρός 25ην Αὐγούστου /6ης πρός 7ην Σεπτεμβρίου 2014,  εἰς τήν νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ....
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

05/09/2014
Τήν Παρασκευήν, 23ην Αὐγούστου/5ην Σεπτεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἤτοι ἡ μεθ’ ἡμέρας ὀκτώ συμπλήρωσις καί ἐπισφράγισις τῆς ἑορτῆς, ὡς συμβαίνει μέ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΡ.

29/08/2014
Μέ τήν δέουσαν ἐκκλησιαστικήν λαμπρότητα ἑωρτάσθη εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν Καττάρων ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Λόγῳ τοπικῶν συνθηκῶν, μετετέθη ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως καί ἡ ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου,...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2014).

28/08/2014
Τήν Πέμπτην, 15ην /28ην Αὐγούστου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα αὐτῆς.  Τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας τῆς κατανυκτικῆς καί...
Περισσότερα..

ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΝ.

27/08/2014
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 14ης/27ης Αὐγούστου 2014, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου εἰς τόν ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Γεθσημανῇ ἐνώπιον τοῦ Θεομητορικοῦ αὐτῆς μνήματος. Διά τήν κατανυκτικήν...
Περισσότερα..

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΝ.

25/08/2014
Λίαν πρωΐ, τήν ἡμέραν τῆς Δευτέρας, 12ης/25ης Αὐγούστου 2014, ἔλαβε χώραν ἡ ἐν λιτανείᾳ κάθοδος τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου ἀπό τοῦ ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως παρεκκλησίου τῆς Γεθσημανῆς εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΘΑΒΩΡ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ.

19/08/2014
Τήν Τρίτην, 6ην /19ην Αὐγούστου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τήν ἐπί τοῦ Ὄρους Θαβώρ Ἱεράν Μονήν, ἐπί τοῦ ὁποίου καί ἐλαβε χώραν αὕτη. Κατά τήν Δεσποτικήν ταύτην ἑορτήν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 2014.

09/08/2014
Τό Σάββατον, 27ην  Ἰουλίου / 9ην Αὐγούστου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τόν Ἱερόν αὐτοῦ Ναόν, τόν κείμενον εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν μεταξύ...
Περισσότερα..

Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΣΧΟΛΑΡΧΟΥ Π. ΦΩΤΙΟΥ.

08/08/2014
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 26ης Ἰουλίου / 8ης Αὐγούστου 2014, ἐψάλη ἡἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ μοναχοῦ Ἁγιοσαββίτου π. Φωτίου, διατελέσαντος Σχολάρχου τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς μετανοίας...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

02/08/2014
Τό Σάββατον, 20ήν / 2αν Αὐγούστου 2014, ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν πρός τιμήν αὐτοῦ, τήν κειμένην μεταξύ νοτίου Νέας Ἱερουσαλήμ καί τῆς...
Περισσότερα..
Page 29 of 81« First...1020...2728293031...405060...Last »