Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

07/04/2012
Ἡ ἑορτή τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου, μετά τῆς ὁποίας συνέπεσεν ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τό Σάββατον, 25ην Μαρτίου/ 7ην Ἀπριλίου 2012, ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων,  συμφώνως πρός τήν προσκυνηματικήν...
Περισσότερα..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΝ ΤΩι ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩι ΝΑΩι ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ, ΠΑΣΧΑ 2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΥΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΝ ΤΩι ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩι ΝΑΩι ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2012. Ἀπό 26ης Μαρτίου / 8ης Ἀπριλίου ἕως...
Περισσότερα..

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

30/03/2012
Τήν Παρασκευήν, 17ην /30ήν μηνός Μαρτίου 2012, ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων. Διά τήν ἀκολουθίαν ταύτην κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἡ...
Περισσότερα..

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

24/03/2012
Τό Σάββατον, 11ην /24ην Μαρτίου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ ἑορτή τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος  τούτου τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας – τοῦ ἔθνους ἡμῶν ὑπό...
Περισσότερα..

Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ.

22/03/2012
Τήν Πέμπτην, 9ην /22αν  Μαρτίου 2012, ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν καί τό προσκυνηματικόν καθεστώς, ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων καί εἰς τό πλαίσιον αὐτῆς μέ ἰδιαιτέραν ...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

18/03/2012
Τήν τρίτην Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 5ην /18ην Μαρτίου 2012, ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον  ἡ ἑορτή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ὡς ἀνάμνησις καί ὡς πρᾶξις προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου διά τήν ἐνίσχυσιν καί συνέχισιν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

17/03/2012
Τό Σάββατον, 4ην /17ην Μαρτίου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, εἰς τήν ἔρημον τῆς δυτικῆς ὄχθης τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ...
Περισσότερα..

Ο ΣΕΒ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΓΑΘΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

09/03/2012
Τήν Παρασκευήν, 25ην Φεβρουαρίου, / 9ην  Μαρτίου 2012, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὑπεδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον  τόν Ἐπίσκοπον Ἀγαθονίας κ. Μπορίς καί τόν πατέρα Ντόμπρι Ἰβανώφ τῆς Ἐκκλησίας τῆς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

04/03/2012
Ἡ ἑορτή τῆς μνήμης τῆς ἀναστηλώσεως τῶν Ἁγίων Εἰκόνων ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συμφώνως πρός τήν προσκυνηματικήν τάξιν καί τήν λοιπήν τυπικήν διάταξιν αὐτοῦ τήν Α’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, τήν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

03/03/2012
Τό Σάββατον τῆς πρώτης ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 19ην Φεβρουαρίου/ 3ην Μαρτίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν Αὐτοῦ, κειμένην...
Περισσότερα..
Page 29 of 54« First...1020...2728293031...4050...Last »