Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΚΡΗΝ –ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ.

05/05/2012
Τό Σάββατον, 22αν Ἀπριλίου /5ην Μαΐου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς τήν πόλιν Ἄκκρην – ἀρχαίαν Πτολεμαΐδα τοῦ βορείου Ἰσραήλ, ἀριθμοῦσαν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΖΙΦΝΑΝ.

04/05/2012
Τήν Παρασκευήν, 21ην Ἀπριλίου /4ην Μαΐου 2012,  ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου  εἰς τήν κώμην τῆς Τζίφνας, κειμένης εἰς τά περίχωρα τῆς Ραμάλλας. Εἰς τή κώμην ταύτην τῶν δύο χιλιάδων...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

29/04/2012
Ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων ἑωρτάσθη τήν Κυριακήν, 16ην / 29ην  Ἀπριλίου 2012, ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός  τήν κρατοῦσαν τάξιν αὐτοῦ εἰς τήν πόλιν  τῆς Ρέμλης, ἀρχαίαν  Ἀριμάθειαν, καί εἰς τόν παρά τόν...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

22/04/2012
Τό γεγονός τῆς ψηλαφήσεως τοῦ Κυρίου ὑπό τοῦ μαθητοῦ Αὐτοῦ Θωμᾶ, ἀπόντος κατά τήν πρώτην ἐμφάνισιν Αὐτοῦ εἰς τούς μαθητάς Αὐτοῦ εἰς τό ὑπερῷον τήν πρώτην τῆς Ἀναστάσεως ἡμέραν ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΝΑΝ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ.

Ἡ Ἑλληνορθόδοξος  Ἀραβόφωνος Κοινότης τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, πλησίον τῆς Ναζαρέτ, ἀκολουθοῦσα τήν ἀπό ἐτῶν συνήθειαν αὐτῆς, ἑώρτασε τήν ἑορτήν αὐτῆς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Κανᾶ τοῦ Πατριαρχείου...
Περισσότερα..

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝHΣΙΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

16/04/2012
Ἡ ζωηφόρος Ἀνάστασις τοῦ  Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ  Χριστοῦ ἑωρτάσθη πανηγυρικοτάτη τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, 3ην/16ην  Ἀπριλίου 2012, εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν  τῶν Ἁγιοταφιτῶν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης,...
Περισσότερα..

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

15/04/2012
Τήν κυριώνυμον ἡμέραν τοῦ Πάσχα, 2αν /15ην Ἀπριλίου 2012, περί τήν 11ην /12ην μεσημβρινήν ὥραν, οἱ Ἁγιοταφῖται μετά τήν ἀνάπαυσιν αὐτῶν ἐκ τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός τῆς Ἀναστάσεως, ἦλθον εἰς τό Πατριαρχεῖον διά τήν τελετήν...
Περισσότερα..

Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Τήν  11ην βραδυνήν ὥραν τοῦ Σαββάτου, 1ης/14ης Ἀπριλίου 2012, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, κατῆλθεν ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἀπό τοῦ Κεντρικοῦ αὐτῆς Μοναστηρίου διά τῆς Χριστιανικῆς ὁδοῦ εἰς τόν Πανίερον Ναόν...
Περισσότερα..

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ-2012.

14/04/2012
Τήν πρωΐαν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 1ης/14ης Ἀπριλίου 2012, ἔλαβε χώραν ὁ Ἐσπερινός τῆς Ἀναστάσεως εἰς τάς Ἱεράς Μονάς τοῦ Πατριαρχείου πέριξ αὐτοῦ εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν, ἐνωρίς τήν πρωΐαν, καί ἀπό τῆς 7ης π. μ....
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

13/04/2012
Ἡ κατανυκτική καί ἐν ταὐτῷ μεγαλοπρεπής τελετή τοῦ Ἐπιταφίου ἔλαβε χώραν τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 31ης  Μαρτίου/ 13ης Ἀπριλίου 2012, εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Διά ταύτην ἐγένετο ἑπίσημος κάθοδος...
Περισσότερα..
Page 29 of 56« First...1020...2728293031...4050...Last »