Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΝΥΜΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

05/04/2015
Τήν Κυριακήν τῶν Βαϊων, 23ην Μαρτίου/ 5ην Ἀπριλίου 2015, ἑσπέρας 6.15 μ.μ. (θερινήν ὥραν) ἐτελέσθη εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ πρώτη τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Νυμφίου, ὡς Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας. Τῆς ἀκολουθίας...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Κυριακήν, 23ην Μαρτίου/ 5ην Ἀπριλίου 2015, Κυριακήν τῶν Βαΐων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί προσκυνηματικήν αὐτοῦ διάταξιν ἡ μνήμη τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ...
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

04/04/2015
Τό Σάββατον, 22αν Μαρτίου/ 4ην Ἀπριλίου 2015, Σάββατον τοῦ Λαζάρου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν καί τήν προσκυνηματικήν αὐτοῦ τάξιν τό γεγονός τῆς ἐκ νεκρῶν ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου, τοῦ...
Περισσότερα..

H BAΪΟΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΒΗΘΣΦΑΓΗΣ.

Τήν παραμονήν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 22ας Μαρτίου/ 4ης Ἀπριλίου 2015, μετά τόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔλαβε χώραν ἡ ἑσπερινή λιτανεία ἀπό τῆς Βηθσφαγῆς νοτίως τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν πρός τήν Ἱερουσαλήμ...
Περισσότερα..

ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ.

29/03/2015
Τό Σάββατον 15ην/28ην Μαρτίου 2015, συγκληθεῖσα ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου. Μία τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς ἦτο ἡ ἔγκρισις...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

27/03/2015
Tό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 14ης/27ης Μαρτίου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἤτοι ἡ ἐκ νέου καί ἐξ ἀρχῆς ἀνάγνωσις τῶν τεσσάρων Στάσεων τοῦ Ἀκαθίστου...
Περισσότερα..

Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ´.

21/03/2015
Τό Σάββατον, 8ην /21ην Μαρτίου 2015, ἑωρτάσθη κατά μετάθεσιν μιᾶς ἡμέρας πρίν, ἡ κανονικῶς ἑορταζομένη τήν 9ην /22αν Μαρτίου ἑκάστου ἔτους Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου...
Περισσότερα..

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΙΟΡΔΑΝῌ.

17/03/2015
Τήν Τρίτην, 4ην / 17ην Μαρτίου 2015 ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ εἰς τήν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἱδρυθεῖσαν τόν 5ον μ. Χ. αἰῶνα καί τό ὄνομα αὐτοῦ φέρουσαν Ἱεράν Μονήν εἰς...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

15/03/2015
Τήν Κυριακήν, 2αν /15ην Μαρτίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ διά τήν ἐνδυνάμωσιν καί ἐνίσχυσιν τῆς ἀνοδικῆς πνευματικῆς πορείας πρός τό Ἅγιον Πάσχα. Α’ Ἑσπερινός. Τήν...
Περισσότερα..

Η Γ’ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

13/03/2015
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 28ης Φεβρουαρίου/ 13ης Μαρτίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ....
Περισσότερα..
Page 29 of 88« First...1020...2728293031...405060...Last »