Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

08/11/2012
Τήν Πέμπτην, 26ην Ὀκτωβρίου/8ην Νοεμβρίου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου εἰς τόν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ ἱερόν Ναόν, τόν ἐντός τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

05/11/2012
Τήν Δευτέραν, 23ην Ὀκτωβρίου /5ην Νοεμβρίου 2012, ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, συμφώνως  πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί προσκυνηματικήν τάξιν, ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου...
Περισσότερα..

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

30/10/2012
Τήν νύκτα τῆς Δευτέρας πρός Τρίτην, 16ης πρός 17ην / 29ης πρός 30ήν Ὀκτωβρίου 2012, ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου εἰς θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον...
Περισσότερα..

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΙΜᾼ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

28/10/2012
Τήν Κυριακήν, 15ην /28ην Ὀκτωβρίου 2012, ἐτελέσθη Δοξολογία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940. Τῆς Δοξολογίας ταύτης προέστη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

26/10/2012
Τήν Παρασκευήν,  13ην /26ην Ὀκτωβρίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς ἐπανακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου εἰς τήν ἱδρυθεῖσαν ὑπ’ αὐτοῦ καί φέρουσαν ἄχρι τῆς σήμερον τό ὄνομα αὐτοῦ Ἱεράν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

10/10/2012
Την πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 27ης Σεπτεμβρίου / 10ης Οκτωβρίου 2012, ἐπραγματοποιήθη ὑπαίθριος θεία Λειτουργία μετ’ ἀρτοκλασίας εἰς τά ἐρείπια τῆς Λαύρας του Ὁσίου Χαρίτωνος τοῦ ὁμολογητοῦ καί ἀναχωρητοῦ τῇ πρωτοβουλίᾳ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

07/10/2012
Τήν Κυριακήν, 24ην Σεπτεμβρίου/ 7ην Ὀκτωβρίου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή της Ἁγίας πρωτομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Θέκλης εἰς τό ἐπ΄ ὀνόματι αὐτῆς ἐντός τοῦ Κεντρικοῦ  Μοναστηρίου τῶν Ἁγιοταφιτῶν...
Περισσότερα..

ΤΑ ΜΕΘΕΟΡΤΑ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

01/10/2012
Τήν Κυριακήν, 18ήν Σεπτεμβρίου/1ην Ὀκτωβρίου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου μεθεόρτως ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τήν ὡς ἄνω ἡμέραν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε...
Περισσότερα..

H ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

27/09/2012
Τήν Πέμπτην, 14ην / 27ην Σεπτεμβρίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί προσκυνηματικήν τάξιν. Α’. Ὁ Ἑσπερινός Ἀφ’ ἑσπέρας...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

26/09/2012
Τήν Τετάρτην, 13ην /26ην  Σεπτεμβρίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Ἡ ἑορτή αὐτή ἑορτάζεται ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ὅλης καί δή τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων...
Περισσότερα..
Page 29 of 59« First...1020...2728293031...4050...Last »