Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

06/04/2013
Τήν νύκτα τῆς Παρασκευῆς  πρός Σάββατον, 23ης Μαρτίου /5ης πρός 6ης Ἀπριλίου 2013, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, συνῳδά προηγηθείσῃ Συνοδικῇ ἀποφάσει ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ἱεροδιακόνου π. Παϊσίου, διορισθέντος...
Περισσότερα..

H Γ’ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΠΙΡΖΕΤ.

05/04/2013
Τήν Παρασκευήν, 23ην Μαρτίου/5ην Ἀπριλίου 2013, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τῆς Γ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου εἰς τήν πλησίον τῆς Ραμάλλας πόλιν Μπιρζέτ. Εἰς...
Περισσότερα..

Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄.

27/03/2013
Τήν Τετάρτην, 14ην /27ην Μαρτίου 2013, ἑωρτάσθη, κατά μετάθεσιν, πανηγυρικῶς, κατά τήν κρατοῦσαν τυπικήν διάταξιν καί προσκυνηματικήν καθεστωτικήν τάξιν, ὡς Μικρά Παρρησία, ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τῶν ἐν...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

24/03/2013
Τήν Κυριακήν, 11ην /24ην Μαρτίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν προσκυνηματικήν αὐτοῦ τάξιν καί τυπικήν διάταξιν ἡ ἑορτή τῆς μνήμης τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων, ὡς γεγονότος ταυτοσήμου...
Περισσότερα..

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ.

Συνῳδά τῇ ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ  αὐτῆς ΟΕ’/19.2. 2013 ἔλαβε χώραν ἡ εἰς Ἀρχιεπίσκοπον ἐκλογή τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου...
Περισσότερα..

Η Α΄ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

22/03/2013
Τήν 5.15 μ.μ. ὥραν τῆς Παρασκευῆς, 9ης/22ας Μαρτίου 2013, ἤρξατο ἡ ἀκολουθία τῆς Α’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῶν Ἀναστάσεως.  Τῆς ἀκολουθίας ταύτης προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί...
Περισσότερα..

Η Α’ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

20/03/2013
Τήν πρωΐαν τῆς Καθαρᾶς Τετάρτης, 7ης /20ῆς Μαρτίου 2013, ἐτελέσθη εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ πρώτη θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν,...
Περισσότερα..

Η ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗ ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ.

17/03/2013
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 4ης/17ης Μαρτίου 2013, ἀνεγνώσθη εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου.  Εἰς τό τέλος τοῦ Ἀποδείπνου ἡ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, 4ην /17ην Μαρτίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν, τήν ὁποίαν οὗτος ἵδρυσε, ἡ ὁποία φέρει τό ὄνομά του καί ἡ ὁποία κεῖται...
Περισσότερα..

ΜΗΝΥΜΑ & ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΛΛΗΣ κ. ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ.

Α’. ΜΗΝΥΜΑ. Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου τῆς Τυρινῆς, 3ης/16ης Μαρτίου 2013, μετά τόν Ἑσπερινόν, εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης, ἔλαβε χώραν κατά τήν τυπικήν διάταξιν τοῦ Πατριαρχείου...
Περισσότερα..
Page 29 of 64« First...1020...2728293031...405060...Last »