Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗ ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ.

17/03/2013
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 4ης/17ης Μαρτίου 2013, ἀνεγνώσθη εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου.  Εἰς τό τέλος τοῦ Ἀποδείπνου ἡ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, 4ην /17ην Μαρτίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν, τήν ὁποίαν οὗτος ἵδρυσε, ἡ ὁποία φέρει τό ὄνομά του καί ἡ ὁποία κεῖται...
Περισσότερα..

ΜΗΝΥΜΑ & ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΛΛΗΣ κ. ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ.

Α’. ΜΗΝΥΜΑ. Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου τῆς Τυρινῆς, 3ης/16ης Μαρτίου 2013, μετά τόν Ἑσπερινόν, εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης, ἔλαβε χώραν κατά τήν τυπικήν διάταξιν τοῦ Πατριαρχείου...
Περισσότερα..

ΜΗΝΥΜΑ & ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΑΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ.

16/03/2013
Α’ ΜΗΝΥΜΑ. Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς τῆς Τυρινῆς, 2ας/15ης Μαρτίου 2013, μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τό Μήνυμα τῆς εἰς...
Περισσότερα..

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

13/03/2013
Τήν Τετάρτην, 28ην Φεβρουαρίου/13ην Μαρτίου 2013, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκειρεν εἰς μοναχόν, εἰς τό ἐν τῷ Πατριαρχείῳ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς, τόν προσφάτως ἐκ Κύπρου προσελθόντα...
Περισσότερα..

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ & Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΤΑΡΩΝ κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ.

10/03/2013
Α’. ΜΗΝΥΜΑ. Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν,  24ης Φεβρουαρίου/ 9ης  Μαρτίου 2013, ἔλαβε χώραν συμφώνως πρός τήν ἀπόφασιν  τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῇ Συνεδρίᾳ αὐτῆς ΟΕ’/19.2. 2013 καί τήν Τυπικήν Διάταξιν τοῦ...
Περισσότερα..

ΜΗΝΥΜΑ & ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΥΔΔΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

08/03/2013
Α’. ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ. Κατ’ ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, προεδρευομένης ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ ΟΕ’/ 19.2.2013, ἐξελέγη εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Λύδδης ὁ Γραμματεύς...
Περισσότερα..

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

07/03/2013
Τήν νύκτα τῆς Τετάρτης πρός Πέμπτην, 21ης πρός 22αν Φεβρουαρίου / 6ης πρός 7ην Μαρτίου 2013, ἔλαβε χώραν εἰς τήν ἐν τῷ Παναγίῳ Τάφῳ θείαν Λειτουργίαν ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ἐκ τῆς πόλεως τοῦ Κούφρ Γιασίφ τοῦ βορείου...
Περισσότερα..

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΡΩΝ.

01/03/2013
Τήν Παρασκευήν, 17ην  Φεβρουαρίου/ 1ην Μαρτίου 2013, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη τήν μικράν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τοῦ χωρίου Μπουρκίν- τῶν Δέκα Λεπρῶν, κειμένην...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

23/02/2013
Τό Σάββατον, 10ην /23ην Φεβρουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους εἰς τήν Ἱεράν  αὐτοῦ Μονήν, τήν φέρουσαν τό ὄνομα αὐτοῦ, εὑρισκομένην ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν...
Περισσότερα..
Page 29 of 63« First...1020...2728293031...405060...Last »