Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

02/02/2013
Τό Σάββατον, 20ήν Ἰανουαρίου/ 2ραν Φεβρουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν τήν ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων τῶν Ἱεροσολύμων...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ.

24/01/2013
Τήν Πέμπτην, 11ην /24ην  Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εἰς τήν ἱδρυθεῖσαν ὑπ’ αὐτοῦ καί φέρουσαν τό ὄνομα αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, κειμένην εἰς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΩΝ ΧΟΤΖΕΒΙΤΩΝ.

21/01/2013
Τήν Δευτέραν, 8ην /21ην  Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἰωάννου καί Γεωργίου τῶν Χοτζεβιτῶν εἰς τήν Ἱεράν αὐτῶν Μονήν, ἤτοι τοῦ Χοτζεβίτου, ἐξ ἧς καί φέρουν οὗτοι τό ὄνομα αὐτῶν. Ἡ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

20/01/2013
Τήν Κυριακήν, 7ην /20ήν  Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν πλησίον τοῦ Πατριαρχείου εἰς  τήν Χριστιανικήν συνοικίαν ἐντός τῆς Παλαιᾶς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

18/01/2013
Α’. Ἡ παραμονή τῶν Θεοφανείων. Τήν Παρασκευήν, 3ην / 18ην Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν προσκυνηματικήν τάξιν καί τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανίων. Ἐνωρίς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

15/01/2013
Τήν νύκτα τῆς Κυριακῆς πρός Δευτέραν, 31ης Δεκεμβρίου πρός 1ην Ἰανουαρίου – 13ης πρός 14ην Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

09/01/2013
Τήν Τετάρτην, 27ην Δεκεμβρίου/ 9ην Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί ἀρχιδιακόνου Στεφάνου εἰς τόν τόπον τοῦ λιθοβολισμοῦ αὐτοῦ ἐν τῇ κοιλάδι τῆς Γεθσημανῆς πλησίον...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ_2013.

08/01/2013
Τήν Τρίτην, 26ην Δεκεμβρίου 2012/ 8ην Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τά Ἱεροσόλυμα, εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν καί Πατριαρχικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Τοῦ...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΩΝΥΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

06/01/2013
Ἡ κυρίως ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἤρχισε τό ἑσπέρας τῆς 24ης Δεκεμβρίου 2012/ 6ης Ἰανουαρίου 2013 περί τήν 10.30 μ.μ. ὥραν διά τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος, κ. Ἡσυχίου εἰς τήν νότιον μικράν εἴσοδον...
Περισσότερα..

Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Κυριακήν, 24ην Δεκεμβρίου 2012 /6ην Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συμφώνως πρός τήν ἀνέκαθεν κρατοῦσαν εἰς αὐτό προσκυνηματικήν τάξιν καί τυπικήν...
Περισσότερα..
Page 20 of 53« First...10...1819202122...304050...Last »