Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΙΣ ΚΑΝΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ.

19/04/2015
Τό γεγονός τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου εἰς τό Ὑπερῷον ὅτε καί ὁ Θωμᾶς  ἦτο μετ’ αὐτῶν  καί «ἑώρακεν καί πεπίστευκεν, ἀναφωνῶν ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου»,  ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς συμφώνως πρός τήν κρατοῦσαν...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΑΡΧΕΙΟΝ (ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ).

Τήν 6ην /19ην Ἀπριλίου 2015, Α’ Κυριακήν μετά τό Πάσχα ἤ Κυριακήν τοῦ Ἀντίπασχα ἤ τοῦ Θωμᾶ, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί καθεστωτικήν αὐτοῦ διάταξιν τό γεγονός τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀναστάντος...
Περισσότερα..

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

13/04/2015
Τήν Δευτέραν τοῦ Πάσχα, 31ην Μαρτίου/13ην Ἀπριλίου 2015, ἔλαβε χώραν πανηγυρική θεία Λειτουργία εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, προεξάρχοντος ὡς χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν...
Περισσότερα..

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ QATAR

12/04/2015
Σέ ἀτμόσφαιρα εὐλάβειας καί κατανύξεως, τό ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων συμμετέσχε στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί τίς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἕως τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Ἡ συμμετοχή...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, 30ήν Μαρτίου/12ην Ἀπριλίου 2015, τήν  μεσημβρίαν (13.00μ.μ. ὥραν) ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως ἤ τῆς Ἀγάπης, ὡς ἔχει ἐπικρατήσει νά ὀνομάζηται, εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς...
Περισσότερα..

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ.

Τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πρός Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 29ην πρός 30ήν Μαρτίου/ 11ην πρός 12ην Ἀπριλίου 2015, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος κάι ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Πάσχα ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς ζωηφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

11/04/2015
Τήν μεσημβρίαν, ὥραν 12.00 μ.μ. (1.μ.μ. θερινήν ὥραν) τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 29ης Μαρτίου/11ης Ἀπριλίου 2015, ἔλαβε χώραν συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί καθεστωτικήν διάταξιν  ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

10/04/2015
Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 28ης Μαρτίου /10ης Ἀπριλίου 2015, ἔλαβε χώραν ἡ κατανυκτική καί μεγαλοπρεπής ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως εἰς μνήμην τῆς θεοσώμου Ταφῆς καί τῆς εἰς...
Περισσότερα..

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

Τήν 2.00μ.μ. (3.00 μ.μ. θερινήν ὥραν) τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 28ης Μαρτίου/10ης Ἀπριλίου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀαστάσεως ὁ Ἑσπερινός τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς εἰς μνήμην τῆς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ...
Περισσότερα..

ΑΙ ΩΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ.

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 28ης Μαρτίου/10ης Ἀπριλίου 2015, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ἀρχικῶς εἰς τό Πραιτώριον, ἔνθα καί ἡ Φυλακή τοῦ Χριστοῦ. Τήν ἀκολουθίαν τῶν Ὡρῶν ἠκολούθησε...
Περισσότερα..
Page 20 of 81« First...10...1819202122...304050...Last »