Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙ Τῌ ΜΝΗΜῌ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΗΝ ΜΑΑΛΟΥΛΕ.

28/07/2012
Τό Σάββατον, 15ην /28ην Ἰουλίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τήν κώμην Μααλοῦλε κειμένην πλησίον τῆς Ναζαρέτ. Ἡ κώμη αὕτη εἶναι μία ἀπό τίς ἐγκαταλειφθείσας ὑπό τῶν Ἀράβων κατοίκων αὐτῆς κατά τό ἔτος...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ.

13/07/2012
Τήν Παρασκευήν, 30ήν Ἰουνίου/13ην Ἰουλίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν πρός τιμήν αὐτῶν Ἱεράν Μονήν εἰς τήν δυτικήν ἀκτήν τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης ἐντός τῆς πόλεως...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

12/07/2012
Τήν Πέμπτην, 29ην Ἰουνίου/12ην Ἰουλίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν ἱερόν Ναόν εἰς Καπερναούμ. Ὁ Ναός οὗτος εἶναι...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

07/07/2012
Τό Σάββατον, 24ην Ἰουνίου/ 7ην Ἰουλίου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τοῦ τιμίου Προδρόμου εἰς τήν Ὀρεινήν, παραδοσιακόν τόπον τῆς Γεννήσεως αὐτοῦ ὑπό τήν ἐπωνυμίαν Ἄϊν –Κάρεμ, εἰς τόν ὁποῖον...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

25/06/2012
Τήν Δευτέραν, 12ην /25ην Ἰουνίου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, κειμένην εἰς τήν νότιον Ἱερουσαλήμ, εἰς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

06/06/2012
Τήν Τετάρτην, 24ην Μαΐου / 6ην Ἰουνίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης κατά μετάθεσιν ἐκ τῆς 21ης Μαΐου/3ης Ἰουνίου, Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, εἰς τόν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΗΝ ΤΟΥΜΠΑΣ.

04/06/2012
Ἡ ἑορτή τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἑωρτάσθη τήν Δευτέραν, 22αν  Μαΐου /4ην Ἰουνίου 2012, εἰς τήν κώμην «Τουμπάς», κειμένην εἰς τήν περιοχήν τῆς Σαμαρείας, βορειότερον τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ, εἰς τήν ὁποίαν διαβιοῖ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ( MISSIA)

Ἡ ἑορτή τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς τῆς κατ’ ἐξοχήν ἡμέρας μνήμης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἑωρτάσθη μετά πολλῆς λαμπρότητος καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος...
Περισσότερα..

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Ἡ Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς ἡ κατεξοχήν ἡμέρα ἡ ἀφιερωμένη εἰς τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό Ὁποῖον ἐπεδήμησε ἐπί τούς Ἁγίους μαθητάς καί ἀποστόλους τοῦ Κυρίου καί ἐφώτισε αὐτούς καί ἡγίασε καί ἀνέδειξε πανσόφους,...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

03/06/2012
Τήν Κυριακήν, 21ην Μαΐου /3ην Ἰουνίου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων κατά τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τήν καθεστωτικήν προσκυνηματικήν τάξιν ἡ ἑορτή τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπί τούς...
Περισσότερα..
Page 20 of 48« First...10...1819202122...3040...Last »