Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

09/08/2016
Τήν Τρίτην, 27ην Ἰουλίου/ 9ην Αὐγούστου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τήν μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου δυτικῶς καί τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ Ἱεράν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ Ι. ΜΟΝΗΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (2016).

02/08/2016
Τήν Τρίτην, 20ήν Ἰουλίου/2αν Αὐγούστου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν εὑρισκομένην μεταξύ τῆς νέας νοτίου πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΜΑΑΛΟΥΛ.

31/07/2016
Τήν Κυριακήν, 18ην / 31ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη κατά μετάθεσιν ἡ μνήμη τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἐκκλησίαν εἰς τήν περιοχήν Μααλοῦλε πλησίον τῆς Ναζαρέτ . Ἡ ὡς ἄνω Ἐκκλησία ἦτο τό λατρευτικόν κέντρον...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

21/07/2016
Τήν Πέμπτην, 8ην / 21ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου μάρτυρος Προκοπίου. Ὁ Ἅγιος μάρτυς Προκόπιος κατήγετο ἐκ Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, ἦτο στρατιωτικός καί ἐκλήθη δι᾽ ὁράματος ὡς...
Περισσότερα..

ΚΟΥΡΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

20/07/2016
Τήν Τετάρτην, 7ην / 20ήν  Ἰουλίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκειρεν εἰς τό ἐν τῷ Πατριαρχείῳ παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, παρουσίᾳ Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τῆς Ἁγιοταφιτικῆς...
Περισσότερα..

Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ (2016).

13/07/2016
Τήν Τετάρτην, 30ήν Ἰουνίου /13ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν εἰς τήν πόλιν τῆς Τιβεριάδος καί εἰς τήν δυτικήν παραλίαν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ.

12/07/2016
Τήν Τρίτην, 29ην Ἰουνίου /12ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων Πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τήν Ἱεράν αὐτῶν Μονήν εἰς Καπερναούμ τήν παραθαλασσίαν ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 2016.

07/07/2016
Τήν Πέμπτην, 24ην Ἰουνίου / 7ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τό γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝῌ ΑΓΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

03/07/2016
Τήν Κυριακήν 20ήν Ἰουνίου/3ην Ἰουλίου 2016 ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ ἀπό ἐτῶν καθιερωμένη ἑορτή μετά τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, εἰς μνήμην πάντων τῶν ἐν Παλαιστίνῃ, ἤτοι τῇ Ἁγίᾳ Γῇ, διαβιωσάντων καί τελειωθέντων...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

27/06/2016
Τήν Δευτέραν, 14ην /27ην Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου προφήτου Ἐλισσαίου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν εἰς τήν Ἱεριχώ, πλησίον τῆς συκομορέας, ἐπί τῆς ὁποίας ἀνῆλθεν ὁ τελώνης...
Περισσότερα..
Σελίδα 20 από 96« Πρώτη...10...1819202122...304050...Τελευταία »