Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η Α’ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

27/02/2015
Τήν 5.15 μ.μ. ὥραν τῆς Παρασκευῆς, 14ης/27ης Φεβρουαρίου 2015, ἐψάλη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Κανών τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου καί ἀνεγνώσθη ἡ Α’ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. Τῆς...
Περισσότερα..

Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.

25/02/2015
Τήν πρωΐαν τῆς Καθαρᾶς Τετάρτης, 12ης / 25ης Φεβρουαρίου 2015, ἀνοιχθείσης τῆς θύρας τοῦ Πατριαρχείου μετά τό τριήμερον, ἐτελέσθη εἰς τόν Κεντρικόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ ἀκολουθία τοῦ...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

23/02/2015
Τό ἑσπέρας τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 10ης / 23ης Φεβρουαρίου 2015, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, -αὕτη θά τελῆται τάς ἡμέρας Δευτέραν, Τρίτην, Τετάρτην καί Πέμπτην ὅλης τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἕως καί τῆς...
Περισσότερα..

Η ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗ ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

22/02/2015
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 9ης/ 22ας Φεβρουαρίου 2015, ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἡ συγχωρητική εὐχή εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ .

Τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, 9ην / 22ραν Φεβρουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Χαραλάμπους κατά μετάθεσιν μιᾶς ἡμέρας, συμφώνως τῷ Τυπικῷ, ὅταν ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους συμπίπτῃ...
Περισσότερα..

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ Π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ.

19/02/2015
Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης πρός Πέμπτην, 5ης πρός 6ην /18ης πρός 19ην Φεβρουαρίου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος Γέρων Σκευοφύλαξ, συνωδᾴ ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς μίαν λίαν κατανυκτικήν...
Περισσότερα..

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ.

16/02/2015
Τήν Δευτέραν, 3ην / 16ην Φεβρουαρίου 2015 ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου καί δικαίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν εἰς Καταμόνας εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ. Εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην Μονήν τοῦ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

15/02/2015
Τήν Κυριακήν, 2αν/15ην Ἰανουαρίου 2015, Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω κατά τό Τριῴδιον, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου εἰς τόν Ἱερόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης διά θείας Λειτουργίας εἰς...
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

14/02/2015
Τό Σάββατον, 1ην / 14ην Φεβρουαρίου 2015, Σάββατον τῶν Ψυχῶν, ἐτελέσθη εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Μνημόσυνον, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου...
Περισσότερα..

ΜΟΝΑΧΙΚΑΙ ΚΟΥΡΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 1ην /14ην Φεβρουαρίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκηρεν εἰς τό ἐν τῷ Πατριαρχείῳ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς δύο δοκίμους εἰς μοναχούς, τόν Σωκράτην Φελέκην, ἀπόφοιτον...
Περισσότερα..
Page 20 of 78« First...10...1819202122...304050...Last »