Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΪΟΦΟΡΟΥ ΕΙΣ ΒΗΣΘΦΑΓΗΝ.

27/04/2013
Τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου ἑσπέρας, 14ην / 27ην Ἀπριλίου 2013, παραμονήν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες ἀνῆλθον πεζῇ ἤ δι’ ὀχημάτων εἰς τὴν Βησθφαγῆν, περιοχὴν μεταξὺ Βηθανίας καὶ Ὄρους Ἐλαιῶν. Ἐνταῦθα...
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Α’ Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μάρθας καί Μαρίας εἰς Βηθανίαν. Τό Σάββατον, 14ην /27ην Ἀπριλίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαχείου ἡ μνήμη τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου ἐγέρσεως τοῦ τετραημέρου φίλου αὐτοῦ Λαζάρου. Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

19/04/2013
Τήν Παρασκευήν, 6ην /19ην Ἀπριλίου 2013, ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου, ἤτοι αἱ τέσσαρες Στάσεις τοῦ ὕμνου τῆς Θεοτόκου ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους μετά τοῦ Κανόνος «Ἀνοίξω τό στόμα μου…» εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀκολουθίας...
Περισσότερα..

Η Δ΄ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΗΣ ΕΙΣ ΡΑΜΑΛΛΑΝ.

12/04/2013
Τήν Παρασκευήν, 30ήν Μαρτίου/12ην Ἀπριλίου 2013, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου καί τά ἐγκαίνια αἰθούσης προσκειμένης εἰς τόν ἱερόν ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς Ἑλληνορθοδόξου...
Περισσότερα..

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

08/04/2013
Τήν Δευτέραν, 26ην Μαρτίου/8ην Ἀπριλίου 2013, διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας διά τήν -κατά μετάθεσιν ἑορτήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα ἐν Γεσθημανῇ, ἔλαβε χώραν ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ ἐκ Κύπρου...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ.

07/04/2013
Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου συνέπεσε μέ τήν Γ’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 25ην Μαρτίου/ 7ην Ἀπριλίου 2013. Τήν ἡμέραν ταύτην ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μεγάλη αὕτη ἑορτή ὡς ἀπαρχή...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Γ΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 25ην Μαρτίου/7ην Ἀπριλίου 2013, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον, συμφώνως πρός τήν προσκυνηματικήν αὐτοῦ τάξιν καί τυπικήν διάταξιν, ἡ ἑορτή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Α΄.  Ὁ Ἑσπερινός. Οὕτω...
Περισσότερα..

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

06/04/2013
Τήν νύκτα τῆς Παρασκευῆς  πρός Σάββατον, 23ης Μαρτίου /5ης πρός 6ης Ἀπριλίου 2013, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, συνῳδά προηγηθείσῃ Συνοδικῇ ἀποφάσει ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ἱεροδιακόνου π. Παϊσίου, διορισθέντος...
Περισσότερα..

H Γ’ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΠΙΡΖΕΤ.

05/04/2013
Τήν Παρασκευήν, 23ην Μαρτίου/5ην Ἀπριλίου 2013, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τῆς Γ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου εἰς τήν πλησίον τῆς Ραμάλλας πόλιν Μπιρζέτ. Εἰς...
Περισσότερα..

Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄.

27/03/2013
Τήν Τετάρτην, 14ην /27ην Μαρτίου 2013, ἑωρτάσθη, κατά μετάθεσιν, πανηγυρικῶς, κατά τήν κρατοῦσαν τυπικήν διάταξιν καί προσκυνηματικήν καθεστωτικήν τάξιν, ὡς Μικρά Παρρησία, ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τῶν ἐν...
Περισσότερα..
Page 20 of 56« First...10...1819202122...304050...Last »