Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Α’ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

18/03/2016
Τό ἑσπέρας, 5.15 μ.μ. τῆς Παρασκευῆς, 5ης/18ης Μαρτίου 2016, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἀκολουθία τῆς Α’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου. Ἡ Α’ αὕτη Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν ἀνεγνώσθη εἰς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

17/03/2016
Τήν Πέμπτην, 4ην /17ην Μαρτίου 2016, Πέμπτην τῆς Α´ Ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου εἰς τήν ὑπ᾽αὐτοῦ ἱδρυθεῖσαν καί τό ὄνομα αὐτοῦ φέρουσαν...
Περισσότερα..

ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

16/03/2016
Ἀπό 1ης/ 14ης ἕως 3ης /16ης Μαρτίου 2016, ἀπό Καθαρᾶς Δευτέρας ἕως Καθαρᾶς Τετάρτης, τῶν τριῶν πρώτων ἡμερῶν τούτων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἤ τοῦ καλουμένου Τριημέρου, τά γραφεῖα τοῦ Πατριαρχείου δέν ἠργάζοντο...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΓΑΖΑΝ.

13/03/2016
Τήν Κυριακήν, 29ην Φεβρουαρίου/ 13ην Μαρτίου 2016, Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, ἐωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου Ἐπισκόπου Γάζης εἰς τόν ἐν Γάζῃ ἱερόν Ναόν αὐτοῦ. Συμφώνως πρός τόν βιογράφον αὐτοῦ...
Περισσότερα..

Ο ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗ ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Α.  Ὁ κατανυκτικός Ἑσπερινός Τήν 2.30 μ.μ. ὥραν τῆς Κυριακῆς, 29ης Φεβρουαρίου/13ης Μαρτίου 2016, ἐτελέσθη ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν μεταξύ Πατριαρχείου καί Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κείμενον Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ...
Περισσότερα..

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΕΙΣ ΖΝΤΕΪΝΤΕ.

27/02/2016
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 14ης /27ης Φεβρουαρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἀνεχώρησεν ἐξ Ἱεροσολύμων διά τήν κώμην Ζντέϊντε τῆς περιοχῆς Ἄκκρης-Πτολεμαΐδος τοῦ βορείου Ἰσραήλ. Εἰς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

23/02/2016
Τήν Τρίτην, 10ην/ 23ην τοῦ μηνός Φεβρουαρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν προσκειμένην τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως  βορειοανατολικῶς. Ὡς γνωστόν...
Περισσότερα..

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΠΟΥ-ΣΝΑΝ.

20/02/2016
Τό Σάββατον, 7ην/ 20ήν Φεβρουαρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετέβη εἰς τήν κώμην Ἀμποῦ Σνάν τῆς περιοχῆς Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος τοῦ βορείου Ἰσραήλ, ἐν ᾗ διαβιοῖ Ἀραβόφωνος...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΧΟΥ ΕΙΣ ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ.

16/02/2016
Τήν Τρίτην,  3ην /16ην Φεβρουαρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου καί δικαίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ εἰς τήν συνοικίαν Καταμόνας, περιοχήν τῆς ἀκμαζούσης...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

15/02/2016
Τήν Δευτέραν, 2αν / 15ην Φεβρουαρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Σολομῶντος, εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγιοταφιτῶν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἐν χοροστασίᾳ...
Περισσότερα..
Page 20 of 91« First...10...1819202122...304050...Last »