Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

17/08/2013
Τήν νύκτα τῆς Παρασκευῆς πρός Σάββατον, 3ης πρός 4ην /16ης πρός 17ην Αὐγούστου 2013, καί εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου, ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον ὁ Ναΐτης μοναχός Ἀγάπιος Χατζηπαυλῆς...
Περισσότερα..

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

11/08/2013
Τήν 29ην Ἰουλίου /11ην  Αὐγούστου 2013, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἅγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἐχειροτονήθη εἰς τήν πόλιν Ἴρμπετ τῆς Ἰορδανίας καί εἰς τόν ἱερόν Ναόν αὐτῆς τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

09/08/2013
Τήν Παρασκευήν, 27ην Ἰουλίου/9ην Αὐγούστου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος ἀθλοφόρου καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν πάλαι ποτέ ἐπονομαζομένην...
Περισσότερα..

ΚΟΥΡΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

06/08/2013
Τήν Τρίτην, 24ην Ἰουλίου/6ην Αὐγούστου 2013, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκειρεν εἰς μοναχούς δύο διακονητάς τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τόν Ἰωάννην Ἰακώβου, μετονομάσας αὐτόν...
Περισσότερα..

Η Α.Θ.Μ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΕΙΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΝ.

04/08/2013
Τήν Κυριακήν, 22αν Ἰουλίου, 4ην Αὐγούστου 2013, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, καί τοῦ Πατριαρχικοῦ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

03/08/2013
Ἡ ἑορτή τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, ἑορταζομένη συμφώνως πρός τό Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας τήν 20ήν Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων  διά λόγους ποιμαντικούς μέ μετάθεσιν τό Σάββατον...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ.

13/07/2013
Τό Σάββατον, 30ήν Ἰουνίου/13ην Ἰουλίου 2013, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν τοῦ Πατριαρχείου, παρά τήν δυτικήν ὄχθην τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης, εἰς τό κέντρον...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ.

12/07/2013
Τήν Παρασκευήν, 29ην Ἰουνίου/12ην Ἰουλίου 2013, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τόν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν ἱερόν Ναόν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Καπερναούμ. Ὁ ἱερός Ναός αὐτός, ὁ προκαλῶν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΙΧΩ.

27/06/2013
Τήν Πέμπτην, 14ην /27ην  Ἰουνίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου εἰς τήν Ἱεριχῶ καί εἰς τόν ἐν αὐτῇ ἱερόν Ναόν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου προφήτου Ἐλισσαίου. Ἡ ὕπαρξις τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

25/06/2013
Τήν Τρίτην, 12ην /25ην Ἰουνίου 2013, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ ἱεράν Μονήν, κειμένην εἰς τήν χαράδραν Γκεχενώμ ἔναντι τῆς κολυμβήθρας τοῦ Σιλωάμ. Ἡ Μονή αὐτή, ἀφιερωμένη...
Περισσότερα..
Page 20 of 60« First...10...1819202122...304050...Last »