Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

25/06/2013
Τήν Τρίτην, 12ην /25ην Ἰουνίου 2013, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ ἱεράν Μονήν, κειμένην εἰς τήν χαράδραν Γκεχενώμ ἔναντι τῆς κολυμβήθρας τοῦ Σιλωάμ. Ἡ Μονή αὐτή, ἀφιερωμένη...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

24/06/2013
Τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 11ην /24ην  Ἰουνίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τό προσκυνηματικόν καθεστώς τό γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς, ἰδιαιτέρως τιμητικῶς πρός...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

23/06/2013
Τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, 10ην /23ην Ἰουνίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τήν προσκυνηματικήν τάξιν τό γεγονός τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος...
Περισσότερα..

ΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

22/06/2013
Tό Σάββατον, 9ην /22αν  Ἰουνίου 2013, Σάββατον τῶν Ψυχῶν πρίν τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς ἐτελέσθησαν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων τά ἱερά μνημόσυνα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν προκεκοιμημένων πατέρων...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

13/06/2013
Τήν Πέμπτην, 31ην Μαΐου/13ην Ἰουνίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί προσκυνηματικήν τάξιν ἡ ἑορτή τῆς εἰς οὐρανούς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Α’...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

12/06/2013
Τήν Τετάρτην, 30ήν Μαΐου/12ην  Ἰουνίου  2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τό προσκυνηματικόν καθεστώς ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα ὡς ἡμέρα καταλήξεως τῆς Πασχαλίου...
Περισσότερα..

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

11/06/2013
Τήν νύκτα τῆς Δευτέρας πρός Τρίτην, 28ην προς 29ην Μαΐου/ 10ης πρός 11ην Ἰουνίου 2013, ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος συνῳδά ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον,...
Περισσότερα..

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΝ ΕΝ ΑΜΜΑΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ.

09/06/2013
Τήν Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ, 27αν Μαΐου/9ην Ἰουνίου 2013, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εὑρισκόμενος εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας ἐλειτούργησεν εἰς τόν ἐν Ἀμμάν καί παρά τήν Μητρόπολιν ἱερόν...
Περισσότερα..

ΚΟΥΡΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

04/06/2013
Τήν Τρίτην, 22αν Μαΐου/4ην Ἰουνίου 2013, ἔλαβε χώραν εἰς τό παρά τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς ἡ κουρά δύο μοναχῶν ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τῇ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

03/06/2013
Τήν Δευτέραν, 21ην Μαΐου/ 3ην Ἰουνίου 2013, ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί θεοσέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς τόν ἱερόν αὐτῶν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν...
Περισσότερα..
Page 20 of 59« First...10...1819202122...304050...Last »