Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΣΧΟΛΑΡΧΟΥ Π. ΦΩΤΙΟΥ.

08/08/2014
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 26ης Ἰουλίου / 8ης Αὐγούστου 2014, ἐψάλη ἡἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ μοναχοῦ Ἁγιοσαββίτου π. Φωτίου, διατελέσαντος Σχολάρχου τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς μετανοίας...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

02/08/2014
Τό Σάββατον, 20ήν / 2αν Αὐγούστου 2014, ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν πρός τιμήν αὐτοῦ, τήν κειμένην μεταξύ νοτίου Νέας Ἱερουσαλήμ καί τῆς...
Περισσότερα..

ΕΞΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΝ ΚΥΠΡΩ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.

31/07/2014
01/08 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18:30 ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. 02/08ΣΑΒΒΑΤΟΝ,    06:30 ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ. 18:30 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ. 03/08 ΚΥΡΙΑΚΗ, Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. 06:30 ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 18:30...
Περισσότερα..

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ.

27/07/2014
Τήν Κυριακήν, 14ην /27ην Ἰουλίου 2014, ἔλαβε χώραν ἡ εἰς ἱερέα χειροτονία τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Γεωργίου Μπανούρα εἰς Πρεσβύτερον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Προπατόρων τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων...
Περισσότερα..

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΚΩΜΗΝ ΜΑΑΛΟΥΛΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ.

26/07/2014
Τό Σάββατον, 13ην /26ην Ἰουλίου 2014, ἑωρτάσθη, μετατιθεμένη προοιμιακῶς, ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἐκκλησίαν εἰς τήν περιοχήν Μααλοῦλε, προάστειον τῆς Ναζαρέτ.  Ἡ Ἐκκλησία...
Περισσότερα..

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΕΞΑΡΧΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ.

Τό Σάββατον, 13ην /26ην Ἰουλίου 2014, ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον ὁ κ. Χριστοφόρος Χριστοδούλου εἰς τήν ἐν Λευκωσίᾳ Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπό τοῦ Ἐξάρχου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, ἐπί τῷ σκοπῷ ὅπως...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

21/07/2014
Τήν Δευτέραν, 8ην / 21ην Ἰουλίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, διώκτου ὄντως ἀρχικῶς τῶν Χριστιανῶν, πιστεύσαντος δέ ὕστερον εἰς ὁπτασίαν, ἐμφανισθεῖσαν αὐτῷ καί...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ.

13/07/2014
Τήν Κυριακήν, 30ην Ἰουνίου/13ην Ἰουλίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων εἰς τήν πρός τιμήν αὐτῶν Ἱεράν Μονήν παρά τόν αἰγιαλόν τῆς δυτικῆς ὄχθης τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ.

12/07/2014
Τό Σάββατον, 29ην Ἰουνίου/12ην Ἰουλίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῶν ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν εἰς Καπερναούμ τήν παραθαλασσίαν παρά τήν...
Περισσότερα..

ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗΝ.

07/07/2014
Τήν Δευτέραν,  24ην Ἰουνίου/7ην Ἰουλίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Γενεσίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ εἰς τήν πλησιόχωρον τῶν Ἱεροσολύμων Ὀρεινήν πόλιν Ἰούδα, γενέτειραν αὐτοῦ, (Λουκ. 1,39).  Ἡ ἑορτή...
Περισσότερα..
Page 2 of 5312345...102030...Last »