Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

08/06/2014
Τήν Κυριακήν, 26ην Μαΐου/ 8ην Ἰουνίου 2014, ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ὡς μνήμη τοῦ θαυμαστοῦ γεγονότος τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Πνεύματος τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖον Ἐκεῖνος,...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (2014).

03/06/2014
Τήν Τρίτην, 21ην Μαΐου / 3ην Ἰουνίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ἡ ἑορτή τῶν προστατῶν αὐτῆς καί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί...
Περισσότερα..

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΙΡΑΝΑ.

02/06/2014
Τήν Κυριακήν, 19ην Μαΐου/ 1ην Ἰουνίου 2014, Κυριακήν τῶν ἁγίων Πατέρων, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀλβανίας εἰς Τίρανα. Ὁ μεγαλοπρεπής καί καλλιπρεπής οὗτος...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

29/05/2014
Τήν Πέμπτην, 16ην/29ην Μαίου 2014, Πέμπτην τῆς Ἀναλήψεως, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τήν προσκυνηματικήν καθεστωτικήν αὐτοῦ τάξιν, ἡ μνήμη τῆς εἰς οὐρανούς Ἀναλήψεως καί...
Περισσότερα..

Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

28/05/2014
Τήν Τετάρτην, 13ην /28ην Μαΐου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα εἰς τό Πατριαρχεῖον, ὡς ἡ τελευταία ἡμέρα τῆς Πασχαλίου περιόδου τοῦ ἔτους αὐτοῦ.  Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐψάλη ὁ ἀναστάσιμος κανών καί ἐτελέσθη...
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

25/05/2014
Τήν Κυριακήν, 12ην /25ην Μαΐου 2014, Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τό Πατριαρχικόν Συλλείτουργον τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ ΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΙΝ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ.

18/05/2014
Τήν Κυριακήν, 5ην /18ην Μαΐου 2014, ἑωρτάσθη ἡ Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ εἰς Νεάπολιν τῆς Σαμαρείας.  Ὡς γνωστόν ἡ ἁγιογραφική βάσις τῆς ἑορτῆς αὐτῆς εἶναι ἡ εὐαγγελική...
Περισσότερα..

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

06/05/2014
Τήν Τρίτην, 23ην Ἀπριλίου /6ην Μαΐου 2014, ἐτελέσθη θεία λειτουργία εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, τόν εὑρισκόμενον εἰς τήν νέαν δυτικήν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων...
Περισσότερα..

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑΣ κ. ΛΕΟΝΤΟΣ.

04/05/2014
Τήν νύκτα πρωΐαν, ὄρθρου βαθέως, τῆς Κυριακῆς, 21ης Ἀπριλίου / 4ης Μαΐου 2014, Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς τόν Πανάγιον Τάφον τό Πατριαρχικόν καί Πολυαρχιερατικόν Συλλείτουργον...
Περισσότερα..

Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

29/04/2014
Τήν Τρίτην, 16ην /29ην Ἀπριλίου 2014, ἀφίχθη εἰς Ἱεροσόλυμα, συνῳδά προδιαγεγραμμένῃ συνεννοήσει καί ἀποφάσει διά τήν ἐπίσημον αὐτοῦ ἐπίσκεψιν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας...
Περισσότερα..
Page 2 of 5112345...102030...Last »