Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

25/06/2015
Τήν Πέμπτην, 12ην /25ην Ἰουνίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην ἔναντι τῆς κολυμβήθρας τοῦ Σιλωάμ καί εἰς...
Περισσότερα..

Η Α.Θ.Μ. ΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΖΝΤΕΪΝΤΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΚΡΗΣ.

06/06/2015
Τό Σάββατον, 24ην Μαΐου/ 6ην Ἰουνίου 2015, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πατρικίου Ἐπισκόπου Προύσης εἰς τόν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱερόν Ναόν τῆς κώμης Ζντέϊντε τοῦ βορείου Ἰσραήλ τῆς περιοχῆς Ἄκκρης -Πτολεμαΐδος. Ὁ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

03/06/2015
Τήν Τετάρτην, 21ην Μαΐου/ 3ην Ἰουνίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ἡ ἑορτή τῶν ἱδρυτῶν καί προστατῶν αὐτῆς ἁγίων ἐνδόξων καί θεοστέπτων βασιλέων καί ἱσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς τόν...
Περισσότερα..

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΙΩΝ.

01/06/2015
Τήν Δευτέραν, 19ην Μαΐου/1ην Ἰουνίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰδικῶς ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ φωτίσαντος καί ἐπιφοιτήσαντος τοῖς  Ἀποστόλοις καί τῷ κόσμῳ, εἰς τόν χῶρον, ἐν ᾧ κατά τήν πίστιν τῆς...
Περισσότερα..

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (MISSIA).

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 19ην Μαΐου/1ην Ἰουνίου 2015, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Ρωσσικῆς Ἀποστολῆς (MISSIA) τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσσίας εἰς τήν δυτικήν Ἱερουσαλήμ,...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

31/05/2015
Τήν Κυριακήν, 18ην/ 31ην Μαΐου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί προσκυνηματικήν αὐτοῦ τάξιν ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ὡς μνήμη τῆς παρά τοῦ Πατρός δι᾽ Υἱοῦ πέμψεως ἐν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

23/05/2015
Τήν Πέμπτην, 8ην /21ην Μαΐου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως, συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί προσκυνηματικήν διάταξιν αὐτοῦ εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καί εἰς αὐτόν τοῦτον τόν τόπον τῆς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ & ΤΟΥ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΦΑΝΕΝΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

20/05/2015
Τήν Τετάρτην, 7ην /20ήν Μαΐου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, τῆς συμπληρώσεως δηλαδή τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ  ΕΙΣ ΤΟ ΦΡΕΑΡ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ.

09/05/2015
Τήν Κυριακήν, 26ην Ἀπριλίου/9ην Μαΐου 2015, Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος κατά τό Πεντηκοστάριον, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Σαμαρείτιδος γυναικός, ἁγίας Φωτεινῆς, ἡ ὁποία συνήντησε τόν Κύριον εἰς τό Φρέαρ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΑΚΚΡΗΝ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ.

08/05/2015
Τό Σάββατον, 25ην Απριλίου/8ην Μαΐου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, μέ μετάθεσιν, ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν εἰς τήν πόλιν τῆς Ἄκκρης – ἀρχαίαν...
Περισσότερα..
Page 2 of 6412345...102030...Last »