Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »O ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΡΑΜΑΛΛΑΝ.

28/03/2014
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 15ης /28ης Μαρτίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τῆς Ἀκολουθίας τῆς Δ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς τόν...
Περισσότερα..

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821.

25/03/2014
Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 12ης/25ης Μαρτίου 2014, ἀνεπέμφθη  Δοξολογία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Τῆς Δοξολογίας ταύτης προέστη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

23/03/2014
Τήν Κυριακήν, 10ην/23ην Μαρτίου 2014, Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί προσκυνηματικήν αὐτοῦ τάξιν.  Α΄...
Περισσότερα..

Η Γ’ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΑΦΙΔΙΩΝ.

21/03/2014
Τήν Παρασκευήν, 8ην /21ην Μαρτίου 2014,  ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ (2014).

17/03/2014
Τήν Δευτέραν, 4ην/17ην Μαρτίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου εἰς τήν ὑπ’ αὐτοῦ ἱδρυθεῖσαν Μονήν εἰς τήν ἔρημον τῆς Δυτικῆς Ὄχθης τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ ὀλίγον πρό...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ.

09/03/2014
Τήν Κυριακήν, 24ην Φεβρουαρίου /9ην  Μαρτίου 2014, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐτελέσθη εἰς τόν ἐν Φαναρίῳ Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου πανηγυρικόν Συλλείτουργον ὑπό τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν  τῶν συμμετεχόντων...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Κυριακήν, 24ην Φεβρουαρίου/ 9ην Μαρτίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν τυπικήν ἐκκλησιαστικήν διάταξιν καί το προσκυνηματικόν καθεστώς ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς μνήμη τῆς ὑπό...
Περισσότερα..

Η Α’ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

07/03/2014
Τήν Παρασκευήν, 22ραν Φεβρουαρίου/ 7ην Μαρτίου 2014, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ ἀκολουθία τῆς Α’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς τό πλαίσιον τῆς...
Περισσότερα..

ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ.

05/03/2014
Ἀπό Καθαρᾶς Δευτέρας ἕως καί τῆς Καθαρᾶς Τετάρτης, 18ης ἕως 20ῆς Φεβρουαρίου/ 3ης ἕως καί 5ης Μαρτίου 2014, ἔλαβον χώραν εἰς τόν ἱερόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης κατά τήν ἐν τῷ Τριωδίῳ τάξιν...
Περισσότερα..

Η ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗ ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

02/03/2014
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 17ης Φεβρουαρίου/2ας Μαρτίου 2014, ἐπί τῇ κατά τήν ἐπαύριον ἔναρξιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀνεγνώσθη εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου ἡ συγχωρητική...
Περισσότερα..
Page 2 of 4812345...102030...Last »