Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

14/02/2015
Τό Σάββατον, 1ην / 14ην Φεβρουαρίου 2015, Σάββατον τῶν Ψυχῶν, ἐτελέσθη εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Μνημόσυνον, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου...
Περισσότερα..

ΜΟΝΑΧΙΚΑΙ ΚΟΥΡΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 1ην /14ην Φεβρουαρίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκηρεν εἰς τό ἐν τῷ Πατριαρχείῳ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς δύο δοκίμους εἰς μοναχούς, τόν Σωκράτην Φελέκην, ἀπόφοιτον...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ.

12/02/2015
Τήν Πέμπτην, 30ήν Ἰανουαρίου / 12ην Φεβρουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἁγίων, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ὡς ἑορτή τῆς Παιδείας...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

02/02/2015
Τήν Δευτέραν, 20ήν Ἰανουαρίου/2αν Φεβρουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν,...
Περισσότερα..

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΟΝ ΟΡΟΣ.

01/02/2015
Τήν Κυριακήν, 19ην Ἰανουαρίου/ 1ην Φεβρουαρίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐλειτούργησεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Σαρανταρίου Ὄρους. Τό Σαραντάριον Ὄρος πρόσκειται τῇ ἀρχαίᾳ πόλει...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

29/01/2015
Τήν Πέμπτην, 16ην /29ην Ἰανουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Πέτρου, ἤτοι τῆς δι’ ἁλυσίδων φυλακίσεως αὐτοῦ. Τό γεγονός τῆς φυλακίσεως...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ.

24/01/2015
Τό Σάββατον, 11ην / 24ην Ἰανουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας εἰς μικράν ἀπόστασιν ἀπό τῆς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΖΕΒΑ.

21/01/2015
Τήν Τετάρτην, 8ην/21ην Ἰανουαρίου 2015, μεθεπομένην τῆς ἑορτῆς τῶν Φώτων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χοζεβᾶ, ἤτοι τῆς μνήμης τῶν κτιτόρων αὐτῆς Ἁγίων Ἰωάννου καί Γεωργίου τῶν Χοζεβιτῶν. Οἱ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2015).

Τήν Τρίτην, 7ην /21ην Ἰανουαρίου 2015, ἑπομένην τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τοῦ Τιμίου ἐνδόξου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

19/01/2015
Τήν Δευτέραν, 6ην/19ην Ἰανουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως προς τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τήν προσκυνηματικήν καθεστωτικήν τάξιν ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανείων εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως....
Περισσότερα..
Page 2 of 5912345...102030...Last »