Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

12/04/2017
Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 30ῆς Μαρτίου/ 12ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη τό μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί...
Περισσότερα..

Η ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 30ῆς Μαρτίου/12ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ἡ τελευταία Προηγιασμένη τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ...
Περισσότερα..

ΤΟ ΕΝ ΙΟΡΔΑΝῌ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ (2017).

11/04/2017
Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τῆς Μεγάλης Τρίτης, 29ης Μαρτίου/11ης Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν τό προσκυνηματικόν βάπτισμα τῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν προσκυνητῶν, ὡς ἐπισφράγισις τῆς προσκυνηματικῆς θεωρίας...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Α´ ΝΥΜΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

09/04/2017
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 27ης Μαρτίου/ 9ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Α´ Νυμφίου τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Τῆς ἀκολουθίας προεξῆρξεν ἐν χοροστασίᾳ...
Περισσότερα..

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2017).

Τήν Κυριακήν 27ην Μαρτίου/ 9ην Ἀπριλίου 2017 ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Κατά τήν Κυριακήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ μνήμην τοῦ γεγονότος τῆς θριαμβευτικῆς...
Περισσότερα..

Η ΑΠΟ ΤΗΣ ΒΗΘΣΦΑΓΗΣ ΒΑΪΟΦΟΡΟΣ (2017).

08/04/2017
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, 26ης Μαρτίου/ 8ης Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν ἡ Βαϊοφόρος, ἤτοι ἡ ἀπό Βηθσφαγῆς, τῆς νοτίου κορυφῆς τοῦ Ὅρους τῶν Ἐλαιῶν, λιτανεία μετά βαΐων καί κλάδων, εὐλογηθέντων ὑπό τῆς Α.Θ.Μ....
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΒΗΘΑΝΙΑΝ (2017).

Τό Σάββατον, 26ην  Μαρτίου /8ην Ἀπριλίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς Βηθανίαν τό γεγονός τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία, συμφώνως πρός τήν...
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ.

Τό Σάββατον, 26ην Μαρτίου/8ην Ἀπριλίου 2017, Σάββατον τοῦ Λαζάρου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῆς νοτιοανατολικῆς κορυφῆς τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν τό γεγονός τῆς ἐγέρσεως τοῦ τετραημέρου φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου. Τόν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΝΑΖΑΡΕΤ (2017)

07/04/2017
Τήν Παρασκευήν, 25ην Μαρτίου/ 7ην Ἀπριλίου  2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς Ναζαρέτ. Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἄγει τήν μνήμην τοῦ γεγονότος...
Περισσότερα..

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΝ (2017).

Τήν Παρασκευήν, 25ην Μαρτίου/7ην Ἀπριλίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν μνῆμα Αὐτῆς. Τῆς ἑορτῆς καί πανηγύρεως μετά Ὄρθρου καί Θείας Λειτουργίας...
Περισσότερα..
Page 2 of 8712345...102030...Last »