Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016)

30/04/2016
Ἡ ἀπ’ αἰῶνων καθιερωμένη τελετή τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἔλαβε χώραν τῇ μεσημβρίᾳ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 17ης /30ῆς Ἀπριλίου 2016, συμφώνως πρός τήν κρατοῦσαν τυπικήν διάταξιν καί τό κρατοῦν προσκυνηματικόν...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 2016

29/04/2016
Περί τήν 9.00μ.μ. ὥραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 29ης Ἀπριλίου 2016, ὁ Μακαριώτατος ἐν συνοδείᾳ πάντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τῶν παρεπιδημούντων Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Γενικοῦ Προξένου...
Περισσότερα..

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Τήν 14:00 ὥραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς 16ης/29ης Ἀπριλίου 2016, ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός, ἤτοι ἡ τελετή τῆς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τοῦ σταυροῦ, εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Διά τόν...
Περισσότερα..

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ

Τήν πρωΐαν τῆς  Μεγάλης Παρασκευῆς, 16ης/ 29ης Ἀπριλίου 2016, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Πραιτωρίου –Φυλακήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖθεν μετά ταῦτα ἐξῆλθεν...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

28/04/2016
Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης 15ης/ 28ης Ἀπριλίου 2016 ἔλαβε χώραν ἡ ἀκολουθία τῶν Παθῶν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Τῆς Ἀκολουθίας ταύτης προεξῆρξεν ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 15ης/ 28ης Ἀπριλίου 2016, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τόν συνδέοντα τό Κεντρικόν Μοναστήριον τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος μετά...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

27/04/2016
Τό ἑσπερας τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 27ης Ἀπριλίου 2016, ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων καί θεοστέπτων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ Τελετή τοῦ Ἁγίου Ἐλαίου, προεξάρχοντος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί...
Περισσότερα..

H ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 14ης / 27ης Ἀπριλίου 2016, ἐτελέσθη ἡ τελευταία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου...
Περισσότερα..

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

25/04/2016
Ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον, φέρει εἰς γνῶσιν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, ὃτι, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, τό Μέγα Σάββατον, 30ην Ἀπριλίου, 2016, θά μεταφερθῇ,...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Α’ ΝΥΜΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

24/04/2016
Τό ἑσπέρας τῆ Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 11ης /24ης Ἀπριλίου 2016, ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας , ἤτοι ἡ Ἀκολουθία τοῦ Α΄ Νυμφίου τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Τῆς ἀκολουθίας ταύτης...
Περισσότερα..
Page 2 of 7512345...102030...Last »