Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ.

09/04/2015
Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 27ης Μαρτίου/ 9ης Ἀπριλίου 2015, ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ἀκολουθία τῶν Δώδεκα Εὐαγγελίων. Περισσότερα
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 27ης Μαρτίου/9ης Ἀπριλίου 2015, μετά τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν μεταξύ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου...
Περισσότερα..

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

08/04/2015
Τό ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 26ης Μαρτίου/8ης Ἀπριλίου 2015, ἐτελέσθη εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τό μυστήριον τοῦ ἁγίου Εὐχελαίου, ἡ ἀπαραίτητη προετοιμασία τῶν Χριστιανῶν διά...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

07/04/2015
Τήν Μεγάλην Τρίτην, 25ην Μαρτίου/7ην Ἀπριλίου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Ναζαρέτ, τήν πόλιν εἰς τήν ὁποίαν ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἀνήγγειλεν εἰς τήν ἁγνήν κόρην Μαριάμ,...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΝΥΜΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

05/04/2015
Τήν Κυριακήν τῶν Βαϊων, 23ην Μαρτίου/ 5ην Ἀπριλίου 2015, ἑσπέρας 6.15 μ.μ. (θερινήν ὥραν) ἐτελέσθη εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ πρώτη τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Νυμφίου, ὡς Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας. Τῆς ἀκολουθίας...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Κυριακήν, 23ην Μαρτίου/ 5ην Ἀπριλίου 2015, Κυριακήν τῶν Βαΐων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί προσκυνηματικήν αὐτοῦ διάταξιν ἡ μνήμη τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ...
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

04/04/2015
Τό Σάββατον, 22αν Μαρτίου/ 4ην Ἀπριλίου 2015, Σάββατον τοῦ Λαζάρου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν καί τήν προσκυνηματικήν αὐτοῦ τάξιν τό γεγονός τῆς ἐκ νεκρῶν ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου, τοῦ...
Περισσότερα..

H BAΪΟΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΒΗΘΣΦΑΓΗΣ.

Τήν παραμονήν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 22ας Μαρτίου/ 4ης Ἀπριλίου 2015, μετά τόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔλαβε χώραν ἡ ἑσπερινή λιτανεία ἀπό τῆς Βηθσφαγῆς νοτίως τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν πρός τήν Ἱερουσαλήμ...
Περισσότερα..

ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ.

29/03/2015
Τό Σάββατον 15ην/28ην Μαρτίου 2015, συγκληθεῖσα ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου. Μία τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς ἦτο ἡ ἔγκρισις...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

27/03/2015
Tό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 14ης/27ης Μαρτίου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἤτοι ἡ ἐκ νέου καί ἐξ ἀρχῆς ἀνάγνωσις τῶν τεσσάρων Στάσεων τοῦ Ἀκαθίστου...
Περισσότερα..
Page 2 of 6212345...102030...Last »