Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η κ.LENA CARRER ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

20/09/2016
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 7ης /20ῆς Σεπτεμβρίου 2016, ἡ κ. Lena Carrer ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Ἡ κ. Lena Carrer εἶναι ἡ θυγάτηρ τοῦ μακαριστοῦ Lukas Carrer, Δημάρχου τῆς νήσου Ζακύνθου κατά τόν Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον. Ὁ Δήμαρχος Lukas Carrer...
Περισσότερα..

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΑΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ.

18/09/2016
Τήν Κυριακήν, 5ην /18ην Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τῆς θ. Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος εἰς...
Περισσότερα..

Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.

11/09/2016
Τήν Κυριακήν, 29ην Αὐγούστου/ 11ην Σεπτεμβρίου 2016, ἤχθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἀποκεφαλίσεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου, εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην εἰς ἀπόστασιν βολῆς λίθου νοτίως τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Τήν...
Περισσότερα..

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΣ.

05/09/2016
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 23ης Αὐγούστου/ 5ης Σεπτεμβρίου 2016, ἡμέραν τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς ἀνόδου τῆς εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐκ τοῦ ἐν Γεθσημανῇ...
Περισσότερα..

H ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΝ (2016).

28/08/2016
Τήν Κυριακήν, 15ην / 28ην Αὐγούστου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν αὐτῆς Μνῆμα. Τῆς πανηγυρικωτάτης ἑορτῆς ταύτης...
Περισσότερα..

H ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΡ (2016).

Μέ τήν δέουσαν ἐκκλησιαστικήν λαμπρότητα ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τό Ἐμιρᾶτον τοῦ Κάταρ. Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 14ης /27ης Αὐγούστου 2016, ἐτελέσθη ἑπτάωρος ἀγρυπνία, ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός...
Περισσότερα..

ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

27/08/2016
Τό Σάββατον, 14ην/ 27ην Αὐγούστου 2016, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῶν Ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου εἰς τόν ἐν Γεθσημανῇ Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐν ᾧ καί τό Θεομητορικόν Μνῆμα. Διά τήν τελετήν ἐξεκίνησε Πατριαρχική Ἀρχιερατική...
Περισσότερα..

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΝ Τῼ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚῼ ΜΝΗΜΑΤΙ.

25/08/2016
Λίαν πρωΐ τῆς Πέμπτης, 12ης /25ης Αὐγούστου 2016, ἐν συνεχείᾳ τῆς Ἱερᾶς ἀγρυπνίας, Ὄρθρου καί Θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος τοῦ ὡς Ἱερέως τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ματθαίου ἐξεκίνησε ἡ λιτανεία τῆς Καθόδου τῆς εἰκόνος τῆς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

19/08/2016
Τήν Παρασκευήν, 6ην /19ην Αὐγούστου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς ἀνάμνησις τοῦ ὑπό τῶν Εὐαγγελιστῶν  ἀναφερομένου γεγονότος, (Ματθ. 17, 1-8), ὅτι ὁ Κύριος...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

10/08/2016
Τήν Τετάρτην, 28ην Ἰουλίου/10ην Αὐγούστου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χοζεβίτου τοῦ Νέου, τοῦ ἐκ Ρουμανίας, τήν κατάταξιν τοῦ ὁποίου εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας...
Περισσότερα..
Page 2 of 7912345...102030...Last »