Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »H ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΡ (2016).

28/08/2016
Μέ τήν δέουσαν ἐκκλησιαστικήν λαμπρότητα ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τό Ἐμιρᾶτον τοῦ Κάταρ. Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 14ης /27ης Αὐγούστου 2016, ἐτελέσθη ἑπτάωρος ἀγρυπνία, ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός...
Περισσότερα..

ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

27/08/2016
Τό Σάββατον, 14ην/ 27ην Αὐγούστου 2016, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῶν Ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου εἰς τόν ἐν Γεθσημανῇ Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐν ᾧ καί τό Θεομητορικόν Μνῆμα. Διά τήν τελετήν ἐξεκίνησε Πατριαρχική Ἀρχιερατική...
Περισσότερα..

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΝ Τῼ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚῼ ΜΝΗΜΑΤΙ.

25/08/2016
Λίαν πρωΐ τῆς Πέμπτης, 12ης /25ης Αὐγούστου 2016, ἐν συνεχείᾳ τῆς Ἱερᾶς ἀγρυπνίας, Ὄρθρου καί Θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος τοῦ ὡς Ἱερέως τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ματθαίου ἐξεκίνησε ἡ λιτανεία τῆς Καθόδου τῆς εἰκόνος τῆς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

19/08/2016
Τήν Παρασκευήν, 6ην /19ην Αὐγούστου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς ἀνάμνησις τοῦ ὑπό τῶν Εὐαγγελιστῶν  ἀναφερομένου γεγονότος, (Ματθ. 17, 1-8), ὅτι ὁ Κύριος...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

10/08/2016
Τήν Τετάρτην, 28ην Ἰουλίου/10ην Αὐγούστου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χοζεβίτου τοῦ Νέου, τοῦ ἐκ Ρουμανίας, τήν κατάταξιν τοῦ ὁποίου εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

09/08/2016
Τήν Τρίτην, 27ην Ἰουλίου/ 9ην Αὐγούστου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τήν μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου δυτικῶς καί τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ Ἱεράν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ Ι. ΜΟΝΗΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (2016).

02/08/2016
Τήν Τρίτην, 20ήν Ἰουλίου/2αν Αὐγούστου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν εὑρισκομένην μεταξύ τῆς νέας νοτίου πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΜΑΑΛΟΥΛ.

31/07/2016
Τήν Κυριακήν, 18ην / 31ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη κατά μετάθεσιν ἡ μνήμη τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἐκκλησίαν εἰς τήν περιοχήν Μααλοῦλε πλησίον τῆς Ναζαρέτ . Ἡ ὡς ἄνω Ἐκκλησία ἦτο τό λατρευτικόν κέντρον...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

21/07/2016
Τήν Πέμπτην, 8ην / 21ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου μάρτυρος Προκοπίου. Ὁ Ἅγιος μάρτυς Προκόπιος κατήγετο ἐκ Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, ἦτο στρατιωτικός καί ἐκλήθη δι᾽ ὁράματος ὡς...
Περισσότερα..

ΚΟΥΡΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

20/07/2016
Τήν Τετάρτην, 7ην / 20ήν  Ἰουλίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκειρεν εἰς τό ἐν τῷ Πατριαρχείῳ παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, παρουσίᾳ Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τῆς Ἁγιοταφιτικῆς...
Περισσότερα..
Page 2 of 7912345...102030...Last »