Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

06/11/2016
Τήν ἑπομένην τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, Κυριακήν 24ην Ὀκτωρίου/6ην Νοεμβρίου 2016, ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν εἰς τό παρεκλήσιον τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, κείμενον ἐν τῷ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

05/11/2016
Τό Σάββατον, 23ην Ὀκτωβρίου/ 5ην Νοεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τόν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ καθεδρικόν Ναόν,...
Περισσότερα..

Η ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

28/10/2016
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 15ης / 28ης Ὀκτωβρίου 2016, ἐτελέσθη Δοξολογία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940. Ἡ Δοξολογία αὕτη ἐτελέσθη ὡς εὐχαριστία πρός...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (2016).

26/10/2016
Τήν Τετάρτην, 13ην / 26ην Ὀκτωβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν αὐτοῦ. Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Μήτηρ τῶν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΤΟΧΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ

14/10/2016
Μέ θρησκευτικήν κατάνυξιν καί ἐκκλησιαστικήν λαμπρότητα ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰσαάκ τοῦ Σύρου τοῦ ἐν Κάταρ ἀσκήσαντος, ὡς πανήγυρις τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ντόχα. Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 30ῆς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΚΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

07/10/2016
Τήν Παρασκευήν, 24ην Σεπτεμβρίου/ 7ην Ὀκτωβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Πρωτομάρτυρος Θέκλης τῆς ἰσαποστόλου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτῆς, τό προσκείμενον δυτικῶς εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ.

02/10/2016
Τήν Κυριακήν, 19ην Σεπτεμβρίου/ 2αν Ὀκτωβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εις τό ἐν Ναζαρέτ παρεκκλήσιον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τό κείμενον εἰς τήν ἰδιοκτησίαν τοῦ Πατριαρχείου, τήν γνωστήν ὡς...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗΝ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

Τήν Κυριακήν, 19ην Σεπτεμβρίου/ 2αν Ὀκτωβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς δυτικήν Ἱερουσαλήμ παρά τό Ἑβραϊκόν Κοινοβούλιον, ἐν ᾗ ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 2016.

27/09/2016
Ἀφ’ ἑσπέρας εἰς τόν Ἑσπερινόν. Τήν Τρίτην, 14ην/27ην μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη ὡς μνήμη τοῦ γεγονότος ὅτι μετά τήν...
Περισσότερα..

Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2016.

26/09/2016
Τήν Δευτέραν, 13ην /26ην Σεπτεμβρίου 2016, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Τά Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἔλαβον χώραν τό...
Περισσότερα..
Page 2 of 8112345...102030...Last »