Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΣ.

05/09/2015
Τό Σάββατον, 23ην Αὐγούστου / 5ην Σεπτεμβρίου 2015, ἔλαβε χώραν ἡ ἄνοδος τῆς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου ἐκ τῆς Γεθσημανῆς εἰς τό Μετόχιον τῆς Γεθσημανῆς, τό ἔναντι τῆς Αὐλῆς τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ τελετή αὕτη...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΝ.

28/08/2015
Τήν Παρασκευήν, 15ην /28ην Αὐγούστου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τό προσκυνηματικόν καθεστώς ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Γεθσημανῆν εἰς τόν ἀρχαῖον Ναόν...
Περισσότερα..

ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΝ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ.

27/08/2015
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 14ης /27ης Αὐγούστου 2015, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῶν «Ἐγκωμίων» ἤ τοῦ «Ἒπιταφίου» τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Μνῆμα αὐτῆς. Ἡ τελετή αὕτη πρός τιμήν τῆς Κοιμήσεως...
Περισσότερα..

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

25/08/2015
Τήν Τρίτην, 12ην/25ην Αὐγούστου 2015 ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία εἰς τό πανηγυρίζον Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου», τό εὑρισκόμενον ἐν τῆ Ἱερᾷ Μονῇ Γαλιλαίων Ἀνδρῶν, ὅπου ἡ παράδοσις...
Περισσότερα..

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΝ.

Πρό τῆς αὐγῆς τῆς πρωΐας τῆς Τρίτης, 12ης /25ης Αὐγούστου 2015, ἤρξατο ἀπό τοῦ ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς ἡ λιτανεία τῆς Καθόδου τῆς εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2015).

19/08/2015
Τήν Τετάρτην, 6ην /19ην Αὐγούστου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς ἀνάμνησις τοῦ ὑπό τῶν Εὐαγγελιστῶν  ἀναφερομένου γεγονότος, (Ματθ. 17, 1-8), ὅτι ὁ Κύριος...
Περισσότερα..

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΖΑΡΕΤ.

13/08/2015
Τήν νύκτα τῆς Τετάρτης πρός Πέμπτην, 30ῆς πρός 31ην  Ἰουλίου/ 12ης πρός 13ην Αὐγούστου 2015, εἰς τήν νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον ἔλαβε χώραν ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ ἐκ τῆς Ναζαρέτ ὁρμωμένου...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

09/08/2015
Τήν Κυριακήν, 27ην Ἰουλίου/ 9ην Αὐγούστου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τήν μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου δυτικῶς καί τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ Ἱεράν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

08/08/2015
Τό Σάββατον, 26ην Ἰουλίου/ 8ην Αὐγούστου 2015, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ἁγίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς ἀθληφόρου ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Βασιλείου τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων,...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΜΑΚΕΡ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΚΡΗΣ.

Τό Σάββατον, 26ην Ἰουλίου /8ην Αὐγούστου 2015, ἑωρτάσθη μεθεορτίως ἡ ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου εἰς τόν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱερόν Ναόν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος εἰς τήν κώμην Μάκερ τῆς περιοχῆς...
Περισσότερα..
Page 2 of 6612345...102030...Last »