Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ.

24/01/2015
Τό Σάββατον, 11ην / 24ην Ἰανουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας εἰς μικράν ἀπόστασιν ἀπό τῆς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΖΕΒΑ.

21/01/2015
Τήν Τετάρτην, 8ην/21ην Ἰανουαρίου 2015, μεθεπομένην τῆς ἑορτῆς τῶν Φώτων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χοζεβᾶ, ἤτοι τῆς μνήμης τῶν κτιτόρων αὐτῆς Ἁγίων Ἰωάννου καί Γεωργίου τῶν Χοζεβιτῶν. Οἱ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2015).

Τήν Τρίτην, 7ην /21ην Ἰανουαρίου 2015, ἑπομένην τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τοῦ Τιμίου ἐνδόξου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

19/01/2015
Τήν Δευτέραν, 6ην/19ην Ἰανουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως προς τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τήν προσκυνηματικήν καθεστωτικήν τάξιν ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανείων εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως....
Περισσότερα..

Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

18/01/2015
Τήν Κυριακήν, 5ην /18ην Ἰανουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν καί προσκυνηματικήν τάξιν αὐτοῦ ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανείων. Α’ Ἡ ἑορτή εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἐνωρίς τήν...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2015).

16/01/2015
Τήν Παρασκευήν, 3ην /16ην Ἰανουαρίου 2015, ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καί ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας, ὅτε ἡ ἑορτή αὕτη συμπίπτῃ ἡμέρᾳ Δευτέρᾳ, ὡς ἐφέτος. Τῆς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

14/01/2015
Ἀπό 12.00ης μεσονυκτίου ὥρας τῆς Τρίτης, 31ης Δεκεμβρίου 2014/ 13ης Ἰανουαρίου 2015 ἕως καί τῆς 3.00 π.μ. ὥρας τῆς Τετάρτης 1ης / 14ης Ἰανουαρίου 2015, ἔλαβε χώραν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἡ θεία Λειτουργία τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

13/01/2015
Τήν Τρίτην, 31ην Δεκεμβρίου 2014/ 13 Ἰανουαρίου 2015, τελευταίαν ἡμέραν τοῦ ἔτους 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς ὁσίας Μελάνης τῆς Ρωμαίας εἰς τό πρός τιμήν αὐτῆς παρεκκλήσιον, κείμενον ἐντός τῆς Ἱερᾶς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ & ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

09/01/2015
Τήν Παρασκευήν, 27ην Δεκεμβρίου/ 9ην Ἰανουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, τοῦ πρώτου τῶν ἑπτά διακόνων, τούς ὁποίους ἐξέλεξαν οἱ Ἀπόστολοι, διά νά...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

08/01/2015
Α. Εἰς τό Πατριαρχεῖον. Τήν ἑπομένην τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, 26ης Δεκεμβρίου 2014 /8ης Ἰανουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου...
Περισσότερα..
Page 1 of 5812345...102030...Last »