Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΑΡΙΜΑΘΕΙΑΝ (ΡΕΜΛΗΝ)

22/04/2018
Τήν Κυριακήν, 9ην/ 22αν Ἀπριλίου 2018, Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ρέμλην- ἀρχαίαν Ἀριμάθειαν τό γεγονός τῆς ἀποκαθηλώσεως τοῦ Κυρίου ἀπό τοῦ Σταυροῦ καί τοῦ ἐνταφιασμοῦ Αὐτοῦ ὑπό...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Κυριακήν, 9ην / 22αν Ἀπριλίου 2018, εἰς τό παρεκκλήσιον τῶν Μυροφόρων, προσκείμενον εἰς τόν καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, συνδέον τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΝ ΚΑΝΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ

15/04/2018
Τήν Κυριακήν, 2/15 Ἀπριλίου 2018, Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς Κανᾶν τῆς Γαλιλαίας κατά τήν τάξιν αὐτοῦ τό γεγονός τῆς ὑπό τοῦ Θωμᾶ ψηλαφήσεως τοῦ Κυρίου τήν ὀγδόην ἀπο τῆς Ἀναστάσεως ἡμέραν,...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Κυριακήν, 2αν/15ην Ἀπριλίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ Διάταξιν καί τήν Καθεστωτικήν τάξιν ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Κατά τήν Κυριακήν...
Περισσότερα..

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

09/04/2018
Τήν Δευτέραν, 27ην Μαρτίου/ 9ην Ἀπριλίου 2018, Δευτέραν τοῦ Πάσχα, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

08/04/2018
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα, 26ης Μαρτίου/7ης Ἀπριλίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ λαμπρά καί χαρμόσυνος τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως ἤ τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Πρῶτον ἀνεγνώσθη ἡ Θ’ ὥρα τοῦ Πάσχα...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 25 Μαρτίου/ 8 Ἀπριλίου 2018, τήν 23.μ.μ. ὥραν (ἐκκλησιαστικήν), κατῆλθεν ἐκ τοῦ Πατριαρχείου ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον...
Περισσότερα..

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΤΟΧΑΝ ΤΟΥ QATAR

07/04/2018
Μετά ἱεροπρεπείας καί κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, τῇ ἀθρόᾳ συμμετοχῇ τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου, ἐτελέσθησαν αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 25ης Μαρτίου/ 7ης Ἀπριλίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός κατά τήν Tυπικήν Διάταξιν καί τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Συμφώνως πρός ταύτην, ὁ...
Περισσότερα..

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων συνεώρτασε εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τήν ἑορτήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, συμπεσοῦσαν τό Μέγα Σάββατον, ὡς ὁρίζει εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν τό Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας,...
Περισσότερα..
Σελίδα 1 από 10012345...102030...Τελευταία »