Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ.

18/12/2014
Τήν Πέμπτην, 5ην /18ην Δεκεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν καί ἱδρυθεῖσαν ὑπ’ αὐτοῦ περί τό τέλος τοῦ 5ου μ....
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

08/12/2014
Τήν Δευτέραν, 25ην Νοεμβρίου/ 8ην Δεκεμβρίου 2014 ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ ἑορτή τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης εἰς τήν Ἱεράν αὐτῆς Μονήν, τήν κειμένην ἔναντι τοῦ Πατριαρχείου βορειοδυτικῶς...
Περισσότερα..

O ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΙΣ ΑΚΑΜΠΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ.

07/12/2014
Τήν Κυριακήν, 24ην Νοεμβρίου / 7ην Δεκεμβρίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐλειτούργησεν εἰς τόν ἐν Ἄκαμπᾳ ἱερόν Ναόν τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Τόν ὡραιότατον...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

05/12/2014
Τήν Πέμπτην, 21ην Νοεμβρίου /4ην Δεκεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν αὐτοῦ ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Θεοῦ. Ἡ Εἴσοδος...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ.

29/11/2014
Τό Σάββατον, 16ην / 29ην Νοεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου εἰς τό ἐν τῇ Νεαπόλει τῆς Σαμαρείας Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, ἔνθα οὗτος ὑπηρέτει ὡς ἡγούμενος...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

21/11/2014
Τήν Παρασκευήν, 8ην / 21ην Νοεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων εἰς τήν Ἱεράν αὐτῶν Μονήν τοῦ Πατριαρχείου, τήν κειμένην εἰς τήν Χριστιανικήν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΕΙΣ ΙΟΠΠΗΝ.

Τήν Παρασκευήν, 8ην/21ην Νοεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν τοῦ Πατριαρχείου, τήν κειμένην εἰς τήν παραλίαν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΙ ΜΠΕΤΖΑΛΛΑΝ.

16/11/2014
Τήν Κυριακήν, 3ην /16ην Νοεμβρίου 2014, ἡ ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου ἑωρτάσθη κυρίως εἰς Λύδδαν, ἀλλά καί εἰς τάς ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ ἱεράς Μονάς εἰς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΛΥΔΔΑΝ.

Τήν Κυριακήν, 3ην /16ην Νοεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς μνήμης τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς τόν Ἱερόν προσκυνηματικόν Ναόν αὐτοῦ τοῦ Πατριαρχείου,...
Περισσότερα..

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΡΩΣΟΦΩΝΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΡΙΚΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑΝ.

15/11/2014
Τό Σάββατον, 2αν /15ην Νοεμβρίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, συνωδᾴ ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐχειροτόνησεν εἰς διάκονον εἰς τήν θ. Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ...
Περισσότερα..
Page 1 of 5612345...102030...Last »