Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΚΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

07/10/2016
Τήν Παρασκευήν, 24ην Σεπτεμβρίου/ 7ην Ὀκτωβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Πρωτομάρτυρος Θέκλης τῆς ἰσαποστόλου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτῆς, τό προσκείμενον δυτικῶς εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ.

02/10/2016
Τήν Κυριακήν, 19ην Σεπτεμβρίου/ 2αν Ὀκτωβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εις τό ἐν Ναζαρέτ παρεκκλήσιον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τό κείμενον εἰς τήν ἰδιοκτησίαν τοῦ Πατριαρχείου, τήν γνωστήν ὡς...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗΝ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

Τήν Κυριακήν, 19ην Σεπτεμβρίου/ 2αν Ὀκτωβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς δυτικήν Ἱερουσαλήμ παρά τό Ἑβραϊκόν Κοινοβούλιον, ἐν ᾗ ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 2016.

27/09/2016
Ἀφ’ ἑσπέρας εἰς τόν Ἑσπερινόν. Τήν Τρίτην, 14ην/27ην μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη ὡς μνήμη τοῦ γεγονότος ὅτι μετά τήν...
Περισσότερα..

Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2016.

26/09/2016
Τήν Δευτέραν, 13ην /26ην Σεπτεμβρίου 2016, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Τά Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἔλαβον χώραν τό...
Περισσότερα..

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ IΩΑNNOY ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΕΙΣ ΜΠΑΡ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.

25/09/2016
  Τήν Κυριακήν, 12ην /25ην Σεπτεμβρίου 2016, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Ἰωάννου Βλαδιμήρου, τοῦ μαρτυρήσαντος τό ἔτος 1016. Ἡ τελετή αὕτη ἔλαβε χώραν κατά τό τρέχον ἔτος, καθ’ ὅτι...
Περισσότερα..

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.

24/09/2016
Τήν Παρασκευήν, 10ην /23ην Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης  Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἤρξατο τήν εἰς Σερβίαν – Μαυροβούνιον ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΠΑΤΟΡΩΝ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ.

22/09/2016
Τήν Πέμπτην, 9ην /22αν Σεπτεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγιων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν, κειμένην εἰς τόν τόπον τοῦ οἴκου αὐτῶν προσκειμένην...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

21/09/2016
Τήν Τετάρτην, 8ην / 21ην Σεπτεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, ὡς ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Θεός ἐχαρίσατο τήν Θεοτόκον εἰς τούς πρῴην ἀτέκνους...
Περισσότερα..

Η κ.LENA CARRER ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

20/09/2016
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 7ης /20ῆς Σεπτεμβρίου 2016, ἡ κ. Lena Carrer ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Ἡ κ. Lena Carrer εἶναι ἡ θυγάτηρ τοῦ μακαριστοῦ Lukas Carrer, Δημάρχου τῆς νήσου Ζακύνθου κατά τόν Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον. Ὁ Δήμαρχος Lukas Carrer...
Περισσότερα..
Page 1 of 7912345...102030...Last »