Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

18/04/2014
Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 5ης /18ης Ἀπριλίου 2014, ἀνεγνώσθη ἡ ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ. Ἡ ἀκολουθία αὕτη ἀνεγνώσθη μετά τό ἄνοιγμα τῆς Πύλης τοῦ Ναοῦ ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων κατά τήν...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

17/04/2014
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 4ης/17ης Ἀπριλίου 2014 ἔλαβε χώραν ἡ ἀκολουθία τῶν Παθῶν, ἡ γνωστή ὡς ἀκολουθία τῶν 12 Εὐαγγελίων εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 4ης/17ης Ἀπριλίου 2014, μετά τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ,ἐτελέσθη εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως...
Περισσότερα..

Η ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΕΓ. ΤΕΤΑΡΤΗΣ & ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ.

16/04/2014
Τήν Μεγάλην Τετάρτην, 3ην /16ην Ἀπριλίου 2014, ἐτελέσθη ἡ τελευταία θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων τῆς ἐφετινῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος...
Περισσότερα..

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

13/04/2014
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 31ην Μαρτίου/13ην Ἀπριλίου 2014, ἐγένετο ἡ ἔναρξις τῶν ἀκολουθιῶν τῶν Νυμφίων εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2014).

Τήν Κυριακήν, 31ην Μαρτίου/13ην Ἀπριλίου 2014, Κυριακήν τῶν Βαΐων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ Διάταξιν καί τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς ἡ  μνήμη τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου...
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2014).

11/04/2014
Α’ Εἰς Βηθανίαν. Τό Σάββατον, 30ήν Μαρτίου/11ην Ἀπριλίου 2014, Σάββατον τοῦ Λαζάρου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου ἐγέρσεως τοῦ ἁγίου καί δικαίου καί φίλου Αὐτοῦ Λαζάρου τοῦ τετραημέρου, εἰς...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

07/04/2014
Α’ Εἰς τήν Ναζαρέτ Τήν Δευτέραν, 25ην Μαρτίου/7ην Ἀπριλίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν αὐτοῦ ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς τήν πόλιν τῆς Ναζαρέτ, εἰς τήν ὁποίαν...
Περισσότερα..

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

04/04/2014
Τήν Παρασκευήν, 22ην Μαρτίου /4ην Ἀπριλίου 2014, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων. Εἰς τήν ἀκολουθίαν  ταύτην ἐχοροστάτησεν  ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων...
Περισσότερα..

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΥΛΚΑΡΕΜ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ.

30/03/2014
Τήν Κυριακήν, 17ην /30ήν Μαρτίου 2014,  Κυριακήν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον (Rum Orthodox) Ἀραβόφωνον Κοινότητα...
Περισσότερα..
Page 1 of 4812345...102030...Last »