Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

23/04/2017
Τήν Κυριακήν, 10ην /23ην Ἀπριλίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Πανίερον  Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας καί τό προσκυνηματικόν καθεστώς, τό γεγονός τῆς ψηλαφήσεως...
Περισσότερα..

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ QATAR.

17/04/2017
Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα καί κατά τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐτελέσθησαν αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Καττάρων. Πλῆθος πιστῶν...
Περισσότερα..

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2017).

Τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου , 4ης /17ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Πάσχα, ἤτοι ὁ Ἀναστάσιμος κανών τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ) 2017.

16/04/2017
Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 3ης /16ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ τελετή τῆς δευτέρας Ἀναστάσεως. Ἡ τελετή αὕτη ἤρχισε εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Θ’ ὥρας...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ (2017).

Τήν μεσονύκτιον ὥραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 2ας/15ης Ἀπριλίου 2017 ἐπιφωσκούσης τῆς Κυριακῆς, 3ης /16ης Ἀπριλίου 2017, κατῆλθεν ἡ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική Συνοδεία ἀπό τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2017).

14/04/2017
Τήν 11.00 μ.μ. τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 1ης/14ης Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ τελετή τοῦ Ἐπιταφίου, ἤτοι τῆς θεοσώστου Ταφῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διά...
Περισσότερα..

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ).

Τήν μεταμεσημβρινήν ὥραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 1ης /14ης Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Ἑσπερινός, ἤτοι ἡ τελετή πρός μνήμην τῆς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου...
Περισσότερα..

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΩΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

Τήν 1ην /14ην Ἀπριλίου 2017, Μεγάλην Παρασκευήν, τήν πρωΐαν, ἐξεκίνησεν ἡ πορεία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τοῦ Πραιτωρίου καί τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου πρός τόν Φρικτόν Γολογοθᾶν, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος ὅτι τήν πορείαν...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

13/04/2017
Τό  ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 31ης Μαρτίου/13ης Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν ἡ ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Τῆς κατανυκτικῆς ἀκολουθίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ....
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 31ης Μαρτίου / 13ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τόν κείμενον μεταξύ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος...
Περισσότερα..
Page 1 of 8712345...102030...Last »