Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

19/08/2016
Τήν Παρασκευήν, 6ην /19ην Αὐγούστου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς ἀνάμνησις τοῦ ὑπό τῶν Εὐαγγελιστῶν  ἀναφερομένου γεγονότος, (Ματθ. 17, 1-8), ὅτι ὁ Κύριος...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

10/08/2016
Τήν Τετάρτην, 28ην Ἰουλίου/10ην Αὐγούστου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χοζεβίτου τοῦ Νέου, τοῦ ἐκ Ρουμανίας, τήν κατάταξιν τοῦ ὁποίου εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

09/08/2016
Τήν Τρίτην, 27ην Ἰουλίου/ 9ην Αὐγούστου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τήν μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου δυτικῶς καί τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ Ἱεράν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ Ι. ΜΟΝΗΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (2016).

02/08/2016
Τήν Τρίτην, 20ήν Ἰουλίου/2αν Αὐγούστου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν εὑρισκομένην μεταξύ τῆς νέας νοτίου πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΜΑΑΛΟΥΛ.

31/07/2016
Τήν Κυριακήν, 18ην / 31ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη κατά μετάθεσιν ἡ μνήμη τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἐκκλησίαν εἰς τήν περιοχήν Μααλοῦλε πλησίον τῆς Ναζαρέτ . Ἡ ὡς ἄνω Ἐκκλησία ἦτο τό λατρευτικόν κέντρον...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

21/07/2016
Τήν Πέμπτην, 8ην / 21ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου μάρτυρος Προκοπίου. Ὁ Ἅγιος μάρτυς Προκόπιος κατήγετο ἐκ Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, ἦτο στρατιωτικός καί ἐκλήθη δι᾽ ὁράματος ὡς...
Περισσότερα..

ΚΟΥΡΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

20/07/2016
Τήν Τετάρτην, 7ην / 20ήν  Ἰουλίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκειρεν εἰς τό ἐν τῷ Πατριαρχείῳ παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, παρουσίᾳ Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τῆς Ἁγιοταφιτικῆς...
Περισσότερα..

Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ (2016).

13/07/2016
Τήν Τετάρτην, 30ήν Ἰουνίου /13ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν εἰς τήν πόλιν τῆς Τιβεριάδος καί εἰς τήν δυτικήν παραλίαν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ.

12/07/2016
Τήν Τρίτην, 29ην Ἰουνίου /12ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων Πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τήν Ἱεράν αὐτῶν Μονήν εἰς Καπερναούμ τήν παραθαλασσίαν ...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 2016.

07/07/2016
Τήν Πέμπτην, 24ην Ἰουνίου / 7ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τό γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου...
Περισσότερα..
Page 1 of 7812345...102030...Last »