Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

28/04/2016
Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 15ης/ 28ης Ἀπριλίου 2016, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τόν συνδέοντα τό Κεντρικόν Μοναστήριον τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος μετά...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

27/04/2016
Τό ἑσπερας τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 27ης Ἀπριλίου 2016, ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων καί θεοστέπτων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ Τελετή τοῦ Ἁγίου Ἐλαίου, προεξάρχοντος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί...
Περισσότερα..

H ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 14ης / 27ης Ἀπριλίου 2016, ἐτελέσθη ἡ τελευταία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου...
Περισσότερα..

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

25/04/2016
Ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον, φέρει εἰς γνῶσιν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, ὃτι, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, τό Μέγα Σάββατον, 30ην Ἀπριλίου, 2016, θά μεταφερθῇ,...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Α’ ΝΥΜΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

24/04/2016
Τό ἑσπέρας τῆ Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 11ης /24ης Ἀπριλίου 2016, ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας , ἤτοι ἡ Ἀκολουθία τοῦ Α΄ Νυμφίου τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Τῆς ἀκολουθίας ταύτης...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Κυριακήν, 11ην/ 24ην  Ἀπριλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ὡς μνήμη τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τήν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, ὅτε οἱ παῖδες...
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ Ι.Μ. ΜΑΡΘΑΣ & ΜΑΡΙΑΣ – ΒΗΘΑΝΙΑΣ.

23/04/2016
Ἡ μνήμη τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς καί εἰς τήν ἐν Βηθανίᾳ Ἱεράν Γυναικείαν Μονήν τῶν ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου Μάρθας καί Μαρίας διά θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί...
Περισσότερα..

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 10ην /23ην Ἀπριλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου τό γεγονός τῆς ἐγέρσεως ἁγίου καί δικαίου φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη πρῶτον...
Περισσότερα..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΙΕΡΩ ΝΑΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

 Ἀπό 10ης / 23ης Ἀπριλίου ἕως 18ης Ἀπριλίου / 1ην Μαΐου 2016   Σάββατον τοῦ Λαζάρου: Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3 μ.μ. *   Κυριακή τῶν Βαΐων: Πατριαρχική Θεία Λειτουργία: 8 π.μ. * Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15 μ.μ. * Περισσότερα
Περισσότερα..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩ ΝΑΩ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

21/04/2016
Ἀπό 11ης/24ης   Ἀπριλίου ἕως 19ην Ἀπριλίου/2αν Μαΐου 2016 Αἱ κάτωθι ἀναγραφόμεναι ὧραι ἀντιστοιχοῦν εἰς Ὥραν Ἑλλάδος, συμπίπτουσαν μέ Ὥραν Ἰσραήλ. Κυριακή τῶν Βαΐων: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ...
Περισσότερα..
Page 1 of 7412345...102030...Last »