Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ´.

21/03/2015
Τό Σάββατον, 8ην /21ην Μαρτίου 2015, ἑωρτάσθη κατά μετάθεσιν μιᾶς ἡμέρας πρίν, ἡ κανονικῶς ἑορταζομένη τήν 9ην /22αν Μαρτίου ἑκάστου ἔτους Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου...
Περισσότερα..

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΙΟΡΔΑΝῌ.

17/03/2015
Τήν Τρίτην, 4ην / 17ην Μαρτίου 2015 ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ εἰς τήν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἱδρυθεῖσαν τόν 5ον μ. Χ. αἰῶνα καί τό ὄνομα αὐτοῦ φέρουσαν Ἱεράν Μονήν εἰς...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

15/03/2015
Τήν Κυριακήν, 2αν /15ην Μαρτίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ διά τήν ἐνδυνάμωσιν καί ἐνίσχυσιν τῆς ἀνοδικῆς πνευματικῆς πορείας πρός τό Ἅγιον Πάσχα. Α’ Ἑσπερινός. Τήν...
Περισσότερα..

Η Γ’ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

13/03/2015
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 28ης Φεβρουαρίου/ 13ης Μαρτίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ....
Περισσότερα..

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

07/03/2015
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου τῆς Β´ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 22ας Φεβρουαρίου/ 7ης Μαρτίου 2015, ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, συμφώνως πρός τήν ἀπόφασιν τῆς ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐχειροτόνησεν εἰς θείαν...
Περισσότερα..

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΕΙΣ ΑΪΛΑΜΠΟΥΝ.

06/03/2015
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 21ης Φεβρουαρίου/ 6ης Μαρτίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τῆς ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς τήν Ἱεράν...
Περισσότερα..

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

01/03/2015
Τήν Α’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 16 Φεβρουαρίου/ 1ην Μαρτίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τήν προσκυνηματικήν τάξιν ἡ ἑορτή τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων καί...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ.

28/02/2015
Τό Σάββατον, 15ην/28ην Φεβρουαρίου 2015, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ θαύματος τῶν κολλύβων τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος εἰς τήν ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην δυτικῶς πλησίον τοῦ Πατριαρχείου καθ’ ὁδόν πρός...
Περισσότερα..

Η Α’ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

27/02/2015
Τήν 5.15 μ.μ. ὥραν τῆς Παρασκευῆς, 14ης/27ης Φεβρουαρίου 2015, ἐψάλη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Κανών τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου καί ἀνεγνώσθη ἡ Α’ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. Τῆς...
Περισσότερα..

Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.

25/02/2015
Τήν πρωΐαν τῆς Καθαρᾶς Τετάρτης, 12ης / 25ης Φεβρουαρίου 2015, ἀνοιχθείσης τῆς θύρας τοῦ Πατριαρχείου μετά τό τριήμερον, ἐτελέσθη εἰς τόν Κεντρικόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ ἀκολουθία τοῦ...
Περισσότερα..
Page 1 of 6012345...102030...Last »