Κατηγορία: Λειτουργικὴ ζωὴ »Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

21/04/2014
Τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, 8ην /21ην Ἀπριλίου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διά τούς Ἁγιοταφίτας καί τούς προσκυνητάς εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

20/04/2014
Τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 7ην /20ήν Ἀπριλίου 2014, περί τήν 1.00ην μεσημβρινήν ὥραν συνεκεντρώθησαν κατά τήν τάξιν αὐτῶν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες. Ἐνταῦθα μετά τόν Πασχάλιον ἀσπασμόν καί ἐν ᾧ ἐψάλλετο...
Περισσότερα..

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ & ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ QATAR

Ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος εἰς Κατάρ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος ἀπέστειλεν εἰς τήν Ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου τήν κάτωθι ἐνημέρωσιν διά τόν ἑορτασμόν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα εἰς...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν μεσονύκτιον ὥραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πρός Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 6ην πρός 7ην /19ην πρός 20ήν Ἀπριλίου 2014, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ὀρθρινή ἀκολουθία καί θ. Λειτουργία τοῦἉγίου Ἰωάννου τοῦ...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

19/04/2014
Τήν νύκτα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 5ης /18ης Ἀπριλίου 2013, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ κατανυκτική καί μεγαλοπρεπῆς τελετή τοῦ Ἐπιταφίου, ὡς ἀνάμνησις τῆς θεοσώμου Ταφῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

18/04/2014
 Τήν ἀπογευματινήν ὧραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 5ης/ 18ης Ἀπριλίου 2014, ἔλαβε χώραν ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ Κυρίου ἀπό τοῦ Σταυροῦ εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 7ης /19ης Ἀπριλίου 2014, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί προσκυνηματικήν τάξιν αὐτοῦ. Ἡ τελετή αὐτή εἶναι μία τῶν...
Περισσότερα..

ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 5ης /18ης Ἀπριλίου 2014, ἀνεγνώσθη ἡ ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ. Ἡ ἀκολουθία αὕτη ἀνεγνώσθη μετά τό ἄνοιγμα τῆς Πύλης τοῦ Ναοῦ ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων κατά τήν...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

17/04/2014
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 4ης/17ης Ἀπριλίου 2014 ἔλαβε χώραν ἡ ἀκολουθία τῶν Παθῶν, ἡ γνωστή ὡς ἀκολουθία τῶν 12 Εὐαγγελίων εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός...
Περισσότερα..

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 4ης/17ης Ἀπριλίου 2014, μετά τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ,ἐτελέσθη εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως...
Περισσότερα..
Page 1 of 4912345...102030...Last »