Κατηγορία: Ἔργα »ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ.

16/12/2016
Τήν προμεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 3ης / 16ης  Δεκεμβρίου 2016, ἡ καθηγήτρια τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου  κ. Ἀντωνία Μοροπούλου ἐπαρουσίασεν εἰς τήν Steering Committee καί τήν Projects Owner Committee, ἤτοι εἰς τούς Ἀρχηγούς τῶν...
Περισσότερα..

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ.

08/12/2016
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 25ης Νοεμβρίου / 8ης Δεκεμβρίου 2016, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξης Τσίπρας, εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν εἰς Ἰσραήλ, ἐξεδήλωσε καί πάλιν  τό ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον του ὑπέρ τῶν ἐργασιῶν...
Περισσότερα..

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΠΚΕΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ

26/11/2016
Τό Σάββατον, 13ην /26ην Νοεμβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐτέλεσε τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου τῆς Ἑλληνορθοδόξου...
Περισσότερα..

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΜΑΦΡΑΚ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ.

13/11/2016
Τό Σάββατον, 30ήν Ὀκτωβρίου/ 12ην Νοεμβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀνεχώρησεν ἐξ Ἱερουσαλήμ καί διαβάς τήν γέφυραν τοῦ Ἰορδάνου, ἀφίκετο εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Μητρόπολιν τοῦ Πατριαρχείου,...
Περισσότερα..

Η ΑΠΟΚΥΛΙΣΙΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

26/10/2016
Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 13ης / 26ης Ὀκτωβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου,...
Περισσότερα..

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ YAD IZHAK BEN ZVI.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 13ης /26ης Ὀκτωβρίου 2016, ἡ συντονίστρια καθηγήτρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) κ. Ἀντωνία Μοροπούλου ἐπαρουσίασε τό ἐπιτυχῶς ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΑΒΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ.

22/10/2016
Ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2016-2017 καί εἰς τάς ἡμερομηνίας ἀπό Δευτέρας ἕως Σαββάτου ἀπό 3ης / 16ης Ὀκτωβρίου ἕως 9ης /22ας Ὀκτωβρίου 2016 ἐτελέσθη ἡ τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ εἰς τάς Ἀραβικάς Σχολάς τοῦ Πατριαρχείου,...
Περισσότερα..

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ

21/10/2016
Τήν Παρασκευήν, 8ην/21ην  Οκτωβρίου 2016, ἐπεσκέφθησαν τήν Α.Θ. Μακαριότητα τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τῇ προσκλήσει καί  τῇ ἐνεργείᾳ τῆς συντονιστρίας τοῦ ἔργου τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ...
Περισσότερα..

Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ

17/10/2016
Τήν Δευτέραν, 4ην/17ην Ὀκτωβρίου 2016, ἔλαβε χώραν συνάντησις τῶν Ἀρχηγῶν τῶν τριῶν Μειζόνων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων, ἤτοι τῆς Α.Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, τοῦ Κουστωδοῦ...
Περισσότερα..

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

06/10/2016
Τήν πρωΐαν τῆς 23ης Σεπτεμβρίου/ 6ης  Ὀκτωβρίου 2016, εὐθύς μετά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος...
Περισσότερα..
Page 1 of 1212345...10...Last »