Κατηγορία: Ἐπικαιρότητα »ΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

10/04/2018
Τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 28ην Μαρτίου / 10ην Ἀπριλίου 2018, ἔλαβον χώραν αἱ ἐπισκέψεις τῶν ξένων Δογμάτων εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα αὐτoῦ, συμφώνως πρός καθιερωθεῖσαν τάξιν, τήν διευκολύνoυσαν...
Περισσότερα..

Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

24/03/2018
Τό Σάββατον, 11ην / 24ην Μαρτίου 2018, ἑωρτάσθη ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας τοῦ Πόντου μαρτυρησάντων, ὧν εἷς ὁ Ἅγιος μάρτυς Θεόφιλος, ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ...
Περισσότερα..

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

27/02/2018
Ὁ Ναός τῆς Ἀναστάσεως ἔκλεισε διά πάντας τούς προσκυνητάς μετά τήν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 12ης/25ης Φεβρουαρίου 2018, διά κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Τριῶν Μειζόνων Κοινοτήτων, Ἑλληνορθοδόξων,...
Περισσότερα..

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΑΥΤΩΝ

25/02/2018
Μετά τήν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 12ης /25ης Φεβρουαρίου 2018, οἱ Ἀρχηγοί τῶν 3 Μειζόνων Κοινοτήτων τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἤτοι τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τῆς Κουστωδίας...
Περισσότερα..

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗΝ ΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

17/02/2018
Τό Σάββατον, 4ην/17ην Φεβρουαρίου 2018, ἑκατοντάδες Χριστιανῶν ἐξέφρασαν δι᾽ εἰρηνικῆς πορείας τήν συμπαράστασιν αὐτῶν πρός τό Πατριαρχεῖον καί τάς λοιπάς Ἐκκλησίας καί τήν ἐναντίωσιν αὐτῶν πρός τά πρόσφατα φορολογικά...
Περισσότερα..

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ

15/01/2018
Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 2ας/15ης Ἰανουαρίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών. Κατά τήν τελετήν ταύτην, ὁ Σχολάρχης ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης...
Περισσότερα..

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΩΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ

10/12/2017
Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων συμμετέσχεν εἰς τήν 3ην Διεθνῆ Διάσκεψιν τῶν Ἀρχόντων περί τῆς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας – Καταδιώξεως τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν, λαβοῦσαν χώραν εἰς τό Capitol Hill, Washington D.C....
Περισσότερα..

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

05/12/2017
Εἰς τό πλαίσιον τῆς 10ης Ἀκαδημαϊκῆς Συναντήσεως τοῦ «Διμεροῦς Διαλόγου τῆς Ὀρθοδοξίας μετά τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ», ἡ ὁποία λαμβάνει χώραν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἀπό Τρίτης 22ας Νοεμβρίου/ 5ης Δεκεμβρίου ἕως Πέμπτης 24ης Νοεμβρίου/7ης...
Περισσότερα..

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΥ

Ἀπό Τρίτης, 22ας Νοεμβρίου / 5ης Δεκεμβρίου ἕως καί Πέμπτης 24ης Νοεμβρίου/ 7ης Δεκεμβρίου 2017, λαμβάνει χώραν εἰς Ἱεροσόλυμα τῇ φιλοξενίᾳ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, πλήν τῆς ξενοδοχειακῆς ἡ Συνάντησις τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ...
Περισσότερα..

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (3Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΡΩΣΣΙΑΝ)

02/12/2017
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 19ης Νοεμβρίου/ 2ας Δεκεμβρίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν Συνελεύσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἡ ἐπίσημος Συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ρωσσικῆς Ὀρθοδόξου...
Περισσότερα..
Σελίδα 1 από 5412345...102030...Τελευταία »