Κατηγορία: Ἐπικαιρότητα »Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (2017).

25/03/2017
Τό Σάββατον, 12ην / 25ην Μαρτίου 2017, ἑωρτάσθη κατά μετάθεσιν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, φέροντος τό ὄνομα ἑνός τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ.

22/03/2017
Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τῆς Τετάρτης 9ης /22ας Μαρτίου 2017 ἔλαβε χώραν ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου ἡ τελετή ἐπί τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως, ἀνακαινίσεως καί ἀναστηλώσεως αὐτοῦ, τῶν ἀρξαμένων...
Περισσότερα..

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ / HUMAN CAPACITIES ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

18/03/2017
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 5ης/18ης Μαρτίου 2017, ὁ Ὑπουργός Ἀνθρωπίνων Δραστηριοτήτων /Human Capacities τῆς Οὐγγαρίας ἐξοχώτατος κ. Zoltán Balog, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ,  τῶν Πρέσβεων Οὐγγαρίας εἰς Ἰσραήλ καί Παλαιστινιακόν...
Περισσότερα..

Ο Μ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Ι. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ.

14/03/2017
Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 1ης /14ης Μαρτίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, προσκεκλημένος ὤν τοῦ κ. Σπυρίδωνος Παππᾶ, πρῴην Εὐρωπαϊκοῦ Ἐπιτρόπου, ὡμίλησεν εἰς τήν Ἑλληνικήν ὁμογένειαν...
Περισσότερα..

Ο Μ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ & Η Κ. ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Ι. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ.

Τήν Τρίτην, 1ην /14ην Μαρτίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου...
Περισσότερα..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ -ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

13/03/2017
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 28ης Φεβρουαρίου /13ης Μαρτίου 2017, ὁ Πρόεδρος τῆς Βοσνίας καί Ἐρζεγοβίνης κ. Mladen Ivanić, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Igor Crnadak , τῆς Πρέσβεως κ. Jelena Rajaković καί ὑπό 20μελοῦς ὁμάδος συνεργατῶν...
Περισσότερα..

ΠΥΡΚΑΪΑ ΛΟΓῼ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΖΙΦΝΑΝ.

10/03/2017
Εἰς τάς πρωϊνάς ὥρας τῆς Παρασκευῆς, 25ης Φεβρουαρίου/ 10ης Μαρτίου 2017, ἐξερράγη, λόγῳ ἠλεκτρικῆς ἐμπλοκῆς, πυρκαϊά εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐν Τζίφνᾳ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου,...
Περισσότερα..

Ο Μ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΤΑΙ ΤΗΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ Τῌ 70ῌ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ.

07/03/2017
Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 22ας Φεβρουαρίου/ 7ης  Μαρτίου 2017, ἐτελέσθη Δοξολογία εἰς τόν καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, προεξάρχοντος, τῇ εὐγενεῖ παραχωρήσει τοῦ Σεβασμιωτάτου...
Περισσότερα..

Ο Μ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΗΣ 70ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

06/03/2017
Ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς συμμετοχῆς εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ 70ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνσωματώσεως τῆς Δωδεκανήσου εἰς τήν Ἑλλάδα καί ἐν ταὐτῷ τῆς παρουσιάσεως τοῦ ἔργου ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου,...
Περισσότερα..

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Ι. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ.

22/02/2017
Τήν Τετάρτην, 9ην / 22αν Φεβρουαρίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου τοῦ Πατριαρχείου συνάντησις τῶν μελῶν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς / Steering Committee καί τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Τριῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων/ Project’s...
Περισσότερα..
Page 1 of 5112345...102030...Last »