Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

17/01/2017
Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 4ης / 17ης Ἰανουαρίου 2017, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου κ. Νικόλαος Τόσκας, συνοδευόμενος ὑπό κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ, τῆς συζύγου αὐτοῦ καί ὑπό τοῦ Γενικοῦ...
Περισσότερα..

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς 4ης / 17ης Ἰανουαρίου 2017 ἔλαβε χώραν ἡ καθιερωμένη ἐνδοσχολική τελετή τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιττας εἰς τήν Ἱερατικήν Πατριαρχικήν Σχολήν ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών. Εἰς τήν τελετήν ταύτην παρευρίσκετο...
Περισσότερα..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

11/01/2017
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης 29ης Δεκεμβρίου 2016 / 11ης Ἰανουαρίου 2017, ὁ Δήμαρχος Ἱεροσολύμων κ. Νίρ Μπαρκάτ μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ὁμάδος ἐξ εἴκοσιν ἀτόμων περίπου ἐπεσκέφθη ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου...
Περισσότερα..

ΑΙ ΕΟΡΤΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

09/01/2017
Τήν Δευτέραν, 27ην Δεκεμβρίου 2016/ 9ην Ἰανουαρίου 2017, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἀγομένῃ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων αἱ ἄλλαι Χριστιανικαί Κοινότητες τῶν Ἱεροσολύμων κατά τήν κάτωθι σειράν: Τήν 9.18 ὥραν...
Περισσότερα..

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔOΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

08/01/2017
Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 26ης Δεκεμβρίου 2016/8ης Ἰανουαρίου 2017, ἡ Διεπιστημονική Ὁμάς τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), ἡ ἐπιτελοῦσα τάς ἐργασίας ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου,...
Περισσότερα..

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ.

29/12/2016
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 16ης/29ης Δεκεμβρίου 2016, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῆς Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί ΠατριάρχηνἹεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ἐπεσκέφθη ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τήν Ἀδελφότητα...
Περισσότερα..

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ.

21/12/2016
Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 8ης/21ης Δεκεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέ­φθη τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐν Βηθλεέμ, προκειμένου νά ἐποπτεύσῃ τά ἔργα...
Περισσότερα..

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΝ.

20/12/2016
Τήν Τρίτην, 7ην / 20ήν Δεκεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτίμησε τόν κ. Ἀλέξανδρον – Ἀνδρέαν Γεννηματᾶν, φέροντα τόν βαθμόν τοῦ Προξένου εἰς τήν Ἑλληνικήν Πρεσβείαν εἰς...
Περισσότερα..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

12/12/2016
Τήν πρωϊνήν ὥραν τῆς Δευτέρας, 29ης Νοεμβρίου/12ης Δεκεμβρίου 2016, ὁ Γενικός Στρατιωτικός Διοικητής εἰς τάς Κατεχομένας ὑπό τοῦ Ἰσραήλ περιοχάς – Ρυθμιστής τῶν Δραστηριοτήτων εἰς τάς Κατεχομένας Περιοχάς/ Coordinator of the...
Περισσότερα..

ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

10/12/2016
Τήν προμεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 27ης Νοεμβρίου/ 10ης Δεκεμβρίου 2016, 40μελής ὁμάς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας, Μοίρας 341 καί 347, ὑπό τόν Ἐπισμήναρχον κ.  Δημήτριον Γριτζιαλιώτην  συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς...
Περισσότερα..
Page 1 of 6612345...102030...Last »