Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

28/01/2015
Τό ἑσπέρας τῆς 15ης /28ης Ἰανουαρίου 2015, διωργανώθη ἐκδήλωσις εἰς τήν Δημαρχίαν Ἱεροσολύμων ὑπέρ τῆς διαθρησκειακῆς συνυπάρξεως ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς διαγενομένης Ἑβραϊκῆς ἑορτῆς τῆς Χαννουκά τῆς...
Περισσότερα..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

26/01/2015
Τήν Δευτέραν, 13ην/26ην Ἰανουαρίου 2015, ὁ Δήμαρχος Ἱεροσολύμων κ. Νίρ Μπαρκάτ μετά συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τόν κ. Δήμαρχον καί τό κλιμάκιον αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων...
Περισσότερα..

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ ΑΥΤΩΝ.

21/01/2015
Τήν Τετάρτην, 8ην/21ην Ἰανουαρίου 2015, μεθεπομένην τῆς ἡμετέρας ἑορτῆς τῶν Ἐπιφανίων καί ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον ἀνταπέδωσεν τήν εἰς αὐτό ἐπίσκεψιν τῶν Ἀρμενίων...
Περισσότερα..

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – 2015.

13/01/2015
Τήν 5ην μ.μ. ὥραν τῆς Παραμονῆς τοῦ νέου ἔτους, Τρίτης 31ης Δεκεμβρίου 2014/13ης Ἰανουαρίου 2015, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου. Ἐν ἀρχῇ τῆς τελετῆς ταύτης προσεφώνησεν...
Περισσότερα..

ΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

Τήν Παρασκευήν, 27ην Δεκεμβρίου / 9ην Ἰανουαρίου 2015, ἡμέραν τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων αὐτοῦ αἱ Χριστιανικαί Κοινότητες...
Περισσότερα..

ΟΙ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΥΤΩΝ.

27/12/2014
Τήν Πέμπτην, 14ην /27ην Δεκεμβρίου 2014, ἔλάβε χώραν ἡ ἐπίσκεψις τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῆς Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τάς τοπικάς Ἐκκλησίας τῶν...
Περισσότερα..

ΚΟΥΡΑ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

25/12/2014
Τήν Τρίτην, 10ην /23ην Δεκεμβρίου 2014, ἔλαβε χώραν εἰς τό ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Πατριαρχείου προσκείμενον παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, ἡ εἰς μοναχόν κουρά τοῦ δοκίμου π. Ἀθανασίου Σπανοῦ ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός...
Περισσότερα..

Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

28/11/2014
Τήν Παρασκευήν, 15ην / 28ην Νοεμβρίου 2014, μέλη ἐκ τῆς ἐνορίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τῶν ἐκκλησιαζομένων εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Πατριαρχείου, τήν κειμένην ἐπί τῆς ὁδοῦ...
Περισσότερα..

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

27/11/2014
Τήν Πέμπτην, 14ην /27ην Νοεμβρίου 2014, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐάγγελος Ἀποστολάκης μεθ’ ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ καί μετ’ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Εὐαγγέλου Παναγιώτου...
Περισσότερα..

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Πέμπτην, 14ην /27ην Νοεμβρίου 2014, ὁ Ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως τῆς Ἑλλάδος κ. Βασίλειος Κικίλιας μετά συνεργατῶν αὐτοῦ καί μετά τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Σπυρίδωνος Λαμπρίδου καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου...
Περισσότερα..
Page 1 of 5312345...102030...Last »