ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ 11ΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Μ.Α. ΤΗΝ 8.9.2016.

08/09/2016
Τήν Πέμπτην 26ην Αὐγούστου / 8ην Σεπτεμβρίου 2016, ἡ 11η Ὁλομέλεια τοῦ Σ.Ε.Μ.Α. ἐδέχθη καί ἐνέκρινε θέματα διορισμῶν νέων προσώπων εἰς τάς λειτουργίας αὐτοῦ παρ᾽ ἑκάστης Οἰκογενείας. Αἱ προτάσεις τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκογενείας,...
Περισσότερα..

Ο Κ. ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΪΚ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

26/08/2016
Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 13ης /26ης Αὐγούστου 2016, ὁ κ. Τέρενς Νικόλαος Κουΐκ, Ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου Μεϊμάρη, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὡς ἐκπρόσωπος...
Περισσότερα..

Η ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 13ης /26ης Αὐγούστου 2016, ἡ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἰορδανίαν κα Λουΐζα Μαρινάκη, ὑπηρετήσασα παλαιότερον εἰς τό Ἑλληνικόν Γενικόν Προξενεῖον τῶν Ἱεροσολύμων, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἐπί...
Περισσότερα..

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

23/08/2016
Τήν Τρίτην, 10ην / 23ην Αὐγούστου 2016, ὁ νέος Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Κωνσταντῖνος Μπίκας ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων καθηκόντων αὐτοῦ. Τόν κ. Πρέσβυν ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν...
Περισσότερα..

ΔΙΑΚΟΣΙΟΜΕΛΗΣ ΟΜΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

20/08/2016
Τό Σάββατον, 7ην / 20ήν Αὐγούστου 2016, ὁμάς ἐκ 200ων μελῶν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ὑπό τόν ἀξιωματικόν ἀκόλουθον τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Ἰσραήλ κ. Μπρούμαν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος...
Περισσότερα..

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.

08/08/2016
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ἰουλίου /6ης Αὐγούστου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ.κ Θεόφιλος ἤρξατο τῆς ἤδη ἀνακοινωθείσης ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς Ἅγιον Ὄρος. Εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην,...
Περισσότερα..

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

03/08/2016
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 20ῆς Ἰουλίου/ 2ας Αὐγούστου 2016 ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Δημήτριος Μάρδας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ νέου Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ.

29/07/2016
Τήν Πέμπτην, 15ην /28ην Ἰουλίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐπεσκέφθη τήν Ἀκρόπολιν τῆς Λίνδου. Ὁ Μακαριώτατος ἀνῆλθεν ἕως τῆς κορυφῆς, ἐξεναγήθη καί εἶδεν καί τόν ἀρχαῖον...
Περισσότερα..

Η 3Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ.

27/07/2016
Τήν Τετάρτην, 14ην / 27ην Ἰουλίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἱεροδιακόνου...
Περισσότερα..

Η 2Α ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ.

26/07/2016
 Τήν Τρίτην, 13ην /26ην Ἰουλίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἀποσκοπῶν καί πάλιν εἰς τήν προώθησιν τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου...
Περισσότερα..
Page 1 of 6412345...102030...Last »