Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

30/09/2016
Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 17ης / 30ῆς Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας κ. Πέτρο Ποροσένκο μετά τήν ἀντιπροσώπευσιν τῆς χώρας αὐτοῦ εἰς τήν κηδείαν τοῦ διατελέσαντος Προέδρου τοῦ kράτους τοῦ Ἰσραήλ Σιμόν Πέρες,...
Περισσότερα..

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ 11ΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Μ.Α. ΤΗΝ 8.9.2016.

08/09/2016
Τήν Πέμπτην 26ην Αὐγούστου / 8ην Σεπτεμβρίου 2016, ἡ 11η Ὁλομέλεια τοῦ Σ.Ε.Μ.Α. ἐδέχθη καί ἐνέκρινε θέματα διορισμῶν νέων προσώπων εἰς τάς λειτουργίας αὐτοῦ παρ᾽ ἑκάστης Οἰκογενείας. Αἱ προτάσεις τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκογενείας,...
Περισσότερα..

Ο Κ. ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΪΚ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

26/08/2016
Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 13ης /26ης Αὐγούστου 2016, ὁ κ. Τέρενς Νικόλαος Κουΐκ, Ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου Μεϊμάρη, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὡς ἐκπρόσωπος...
Περισσότερα..

Η ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 13ης /26ης Αὐγούστου 2016, ἡ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἰορδανίαν κα Λουΐζα Μαρινάκη, ὑπηρετήσασα παλαιότερον εἰς τό Ἑλληνικόν Γενικόν Προξενεῖον τῶν Ἱεροσολύμων, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἐπί...
Περισσότερα..

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

23/08/2016
Τήν Τρίτην, 10ην / 23ην Αὐγούστου 2016, ὁ νέος Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Κωνσταντῖνος Μπίκας ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων καθηκόντων αὐτοῦ. Τόν κ. Πρέσβυν ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν...
Περισσότερα..

ΔΙΑΚΟΣΙΟΜΕΛΗΣ ΟΜΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

20/08/2016
Τό Σάββατον, 7ην / 20ήν Αὐγούστου 2016, ὁμάς ἐκ 200ων μελῶν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ὑπό τόν ἀξιωματικόν ἀκόλουθον τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Ἰσραήλ κ. Μπρούμαν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος...
Περισσότερα..

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.

08/08/2016
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ἰουλίου /6ης Αὐγούστου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ.κ Θεόφιλος ἤρξατο τῆς ἤδη ἀνακοινωθείσης ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς Ἅγιον Ὄρος. Εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην,...
Περισσότερα..

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

03/08/2016
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 20ῆς Ἰουλίου/ 2ας Αὐγούστου 2016 ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Δημήτριος Μάρδας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ νέου Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ.

29/07/2016
Τήν Πέμπτην, 15ην /28ην Ἰουλίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐπεσκέφθη τήν Ἀκρόπολιν τῆς Λίνδου. Ὁ Μακαριώτατος ἀνῆλθεν ἕως τῆς κορυφῆς, ἐξεναγήθη καί εἶδεν καί τόν ἀρχαῖον...
Περισσότερα..

Η 3Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ.

27/07/2016
Τήν Τετάρτην, 14ην / 27ην Ἰουλίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἱεροδιακόνου...
Περισσότερα..
Page 1 of 6412345...102030...Last »