Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

13/10/2014
Τήν Δευτέραν, 30ήν Σεπτεμβρίου /13ην Ὀκτωβρίου 2014, ἡ Βουλευτής Καστοριᾶς τῆς Ν.Δ. ἐξοχωτάτη κ. Μαρία Ἀντωνίου, συνοδευομένη ὑπό τοῦ  τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος,  ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ...
Περισσότερα..

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΑΦΡΑΚ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

09/10/2014
Τήν Πέμπτην, 26ην Σεπτεμβρίου/ 9ην Ὀκτωβρίου 2014, ὁμάς προσκυνητῶν ἀποτελουμένη ἀπό 50 περίπου νέους καί νέας τοῦ ποιμνίου τῆς Κοινότητος  Μάφρακ τῆς Βορείου Ἰορδανίας, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου...
Περισσότερα..

Η 6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ & ΑΓΓΛΙΚΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

19/09/2014
Τήν Παρασκευήν, 6ην /19ην Σεπτεμβρίου 2014, ἡ 6η Διεθνής Ἐπιτροπή τοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀγγλικανῶν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, μετά τήν ἐπίσκεψιν καί προσκύνησιν αὐτῆς εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί εἰς τόν Ναόν τῆς...
Περισσότερα..

Η Α.Θ.Μ. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΝΩΝ.

18/09/2014
Τήν Πέμπτην, 5ην/18ην Σεπτεμβρίου 2014, εἰς τήν αἴθουσαν παρά τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἀνατολικήν Ἱερουσαλήμ, ἔλαβε χώραν ἡ ἐπίσημος ἔναρξις τῆς 6ης Συνεδρίας τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς...
Περισσότερα..

ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

12/09/2014
Τήν Παρασκευήν, 30ήν Αὐγούστου/ 12ην Σεπτεμβρίου 2014, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τρεῖς νέοι μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών μετά τοῦ πνευματικοῦ τῆς Σχολῆς...
Περισσότερα..

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Παρασκευήν, 30ήν Αὐγούστου/ 12ην Σεπτεμβρίου 2014, ὁ νέος Πρέσβυς τῆς Γεωργίας εἰς τό Ἰσραήλ Ἐξοχώτατος κ. Paata Kalandare ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τοῦτον ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ....
Περισσότερα..

Ο ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

12/08/2014
Τήν Τρίτην, 30ήν Ἰουλίου/12ην Αὐγούστου 2014, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Πρέσβυς τῆς Σερβίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Milutin Stanoyevic, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Γραμματέως τῆς ἐν λόγῳ Πρεσβείας κ. MiliçaVajovic, ἀφυπηρετούσης ἐκ τῆς θέσεως...
Περισσότερα..

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

06/08/2014
Τήν Τετάρτην, 24ην Ἰουλίου /6ην Αὐγούστου 2014, ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς  Οὐγγαρίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν εἰς τήν Ραμάλλαν κ. Γκίζα Μιχαήλ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τοῦτον ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν...
Περισσότερα..

Ο ΠΡΩΤΕΥΣΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΒΡAΒΕΥΕΤΑΙ.

30/07/2014
Τήν Τετάρτην, 17ην / 30ήν Ἰουλίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεβράβευσε τόν πρωτεύσαντα ἀπόφοιτον τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου κ. Ala Agman Belbess δι᾽ οἰκονομικῆς...
Περισσότερα..

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

18/07/2014
Τήν Παρασκευήν, 5ην /18ην Ἰουλίου 2014, ὁμάς μοναζουσῶν καί συνοδευόντων αὐτάς προσκυνητῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς τῆς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Εἰρήνης Κρουσῶνος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς...
Περισσότερα..
Page 1 of 5212345...102030...Last »