Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

20/04/2017
Τήν 11.00π.μ. καί  τήν 15.00 μ.μ ὥραν τῆς Τρίτης τῆς Διακαινησίμου, 5ης /18ης Ἀπριλίου 2017, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῆς Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ἀπέδωσε τήν Πασχάλιον ἐπίσκεψιν...
Περισσότερα..

ΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙOΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

19/04/2017
Τήν Τρίτην, 5ην/18ην Ἀπριλίου 2017, ἔλαβον χώραν αἱ μεταξύ τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων Πασχάλιoι ἐπισκέψεις. Τήν 8:15 π.μ. ὥραν τῆς ἡμέρας ταύτης τό Πατριαρχεῖον ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τήν Ἀδελφότητα τῶν Φραγκισκανῶν τῆς...
Περισσότερα..

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2017).

15/04/2017
Τό Μέγα Σάββατον, 2αν /15ην Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Διά τήν τελετήν ταύτην ἐγένετο αἱ ἀπαραίτητoι προετοιμασίαι διά τήν προσέλευσιν τῶν προσκυνητῶν ὅλων...
Περισσότερα..

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ QATAR.

01/04/2017
Τό Σάββατον, 19ην Μαρτίου/1ηνἈπριλίου 2017, ἐπραγματοποιήθη εἰς τόν χῶρον μεταξύ τοῦ Ἐπισκοπείου καί τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων Πασχαλινή Δωροέκθεσις. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν παρετέθη ἐπίσης...
Περισσότερα..

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΦΡΕΓΑΤΑΣ «ΛΗΜΝΟΣ» ΤΠΚ «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ» & Υ/Β «ΠΟΝΤΟΣ» ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 18ης Μαρτίου/1ης Ἀπριλίου 2017, ὁ Κυβερνήτης καί  τό πλήρωμα τῆς φρεγάτας «ΛΗΜΝΟΣ», τό πλήρωμα καί  ὁ Κυβερνήτης τῆς Τ.Π.Κ. «Κρυσταλλίδης» καί ο Κυβερνήτης καί τό πλήρωμα τοῦ Υ/Β «Πόντος»,...
Περισσότερα..

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΥΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

28/03/2017
Τήν Τρίτην, 15ην /28ην Μαρτίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμε τό παράσημον τοῦ Ἀνωτάτου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τόν ἐπισκεφθέντα...
Περισσότερα..

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ.

27/03/2017
Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 14ης/ 27ης Μαρτίου 2017, ἔλαβε χώραν κατά μετάθεσιν εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών σχολική ἑορτή διά τήν ἐπέτειον τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Τήν ἑορτήν ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας...
Περισσότερα..

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ Κ. ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

21/03/2017
Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 8ης/ 21ης Μαρτίου 2017, ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατικῆς Παρατάξεως κ. Φώφη Γεννηματᾶ, ἐλθοῦσα εἰς Ἱεροσόλυμα, ἵνα συμμετάσχῃ εἰς τήν τελετήν τῆς συμπληρώσεως τῶν ἐργασιῶν ἀναστηλώσεως τοῦ Ἱεροῦ...
Περισσότερα..

Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ Κ. RICHARD GERE ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

10/03/2017
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 25ης Φεβρουαρίου/10ης  Μαρτίου 2017, ὁ ἠθοποιός κ. Richard Gere ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό δύο ἰδίων γνωστῶν αὐτοῦ καί τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ κ. Τζαμάλ Νάσρη καί τοῦ κ. Ζάχη Χούρη. Τόν...
Περισσότερα..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

28/02/2017
Τό ἑσπέρας τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 15ης /28ης Φερουαρίου 2017, τριμελής Ἀντιπροσωπεία, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν βουλευτῶν κ. Χρήστου Καραγιαννίδη, (ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς τήν Κοινοβουλευτικήν Συνέλευσιν...
Περισσότερα..
Page 1 of 6912345...102030...Last »