Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

22/10/2014
Τήν Τετάρτην, 9ην/ 22ραν Ὀκτωβρίου 2014, ὁ ἐξοχώτατος Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας κ. Pavlo Klimkin, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς χώρας αὐτοῦ εἰς Τέλ Ἀβίβ καί κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τόν...
Περισσότερα..

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ VAN LEER ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

21/10/2014
Τήν Τρίτην, 8ην / 21ην Ὀκτωβρίου 2014, ἐκπρόσωποι τοῦ Ἰνστιτούτου Van Leer εἰς Ἱεροσόλυμα, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ Ἑλληνίς κα Χρυσῆ Κοτσυφοῦ καί ὁ κ. Samuel Rubenson καί συνεργάται αὐτῶν διοργανοῦντες τήν ἐπαύριον Συνέδριον περί τοῦ...
Περισσότερα..

Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

13/10/2014
Τήν Δευτέραν, 30ήν Σεπτεμβρίου /13ην Ὀκτωβρίου 2014, ἡ Βουλευτής Καστοριᾶς τῆς Ν.Δ. ἐξοχωτάτη κ. Μαρία Ἀντωνίου, συνοδευομένη ὑπό τοῦ  τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος,  ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ...
Περισσότερα..

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΑΦΡΑΚ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

09/10/2014
Τήν Πέμπτην, 26ην Σεπτεμβρίου/ 9ην Ὀκτωβρίου 2014, ὁμάς προσκυνητῶν ἀποτελουμένη ἀπό 50 περίπου νέους καί νέας τοῦ ποιμνίου τῆς Κοινότητος  Μάφρακ τῆς Βορείου Ἰορδανίας, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου...
Περισσότερα..

Η 6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ & ΑΓΓΛΙΚΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

19/09/2014
Τήν Παρασκευήν, 6ην /19ην Σεπτεμβρίου 2014, ἡ 6η Διεθνής Ἐπιτροπή τοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀγγλικανῶν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, μετά τήν ἐπίσκεψιν καί προσκύνησιν αὐτῆς εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί εἰς τόν Ναόν τῆς...
Περισσότερα..

Η Α.Θ.Μ. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΝΩΝ.

18/09/2014
Τήν Πέμπτην, 5ην/18ην Σεπτεμβρίου 2014, εἰς τήν αἴθουσαν παρά τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἀνατολικήν Ἱερουσαλήμ, ἔλαβε χώραν ἡ ἐπίσημος ἔναρξις τῆς 6ης Συνεδρίας τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς...
Περισσότερα..

ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

12/09/2014
Τήν Παρασκευήν, 30ήν Αὐγούστου/ 12ην Σεπτεμβρίου 2014, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τρεῖς νέοι μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών μετά τοῦ πνευματικοῦ τῆς Σχολῆς...
Περισσότερα..

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Παρασκευήν, 30ήν Αὐγούστου/ 12ην Σεπτεμβρίου 2014, ὁ νέος Πρέσβυς τῆς Γεωργίας εἰς τό Ἰσραήλ Ἐξοχώτατος κ. Paata Kalandare ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τοῦτον ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ....
Περισσότερα..

Ο ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

12/08/2014
Τήν Τρίτην, 30ήν Ἰουλίου/12ην Αὐγούστου 2014, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Πρέσβυς τῆς Σερβίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Milutin Stanoyevic, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Γραμματέως τῆς ἐν λόγῳ Πρεσβείας κ. MiliçaVajovic, ἀφυπηρετούσης ἐκ τῆς θέσεως...
Περισσότερα..

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

06/08/2014
Τήν Τετάρτην, 24ην Ἰουλίου /6ην Αὐγούστου 2014, ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς  Οὐγγαρίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν εἰς τήν Ραμάλλαν κ. Γκίζα Μιχαήλ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τοῦτον ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν...
Περισσότερα..
Page 1 of 5212345...102030...Last »