ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2016

20/12/2016
 Ὁ Πατήρ ηὐδόκησε. Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο.  Καί ἡ Παρθένος ἔτεκε Θεόν ἐνανθρωπήσαντα  Ἀστήρ μηνύει. Μάγοι προσκυνοῦσι.   Ποιμένες θαυμάζουσι καί ἡ κτίσις ἀγάλλεται. (Τροπάριον Αἴνων τῶν Χριστουγέννων).   Ἡ Μία, Ἁγία,...
Περισσότερα..

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ.M. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».

06/11/2016
Ἐν Θεσσαλονίκῃ, Κυριακή, 24η Ὀκτωβρίου/6η Νοεμβρίου 2016 Ἀπευθύνομεν, διά τοῦ παρόντος γράμματος, τάς ἐκθύμους πατριαρχικάς ἡμών εὐχάς πρός εὐόδωσιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, μή δυνάμενοι, δυστυχῶς, νά παρευρεθῶμεν...
Περισσότερα..

ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΥΔΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙ «ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ».

26/07/2016
Ἀπό 20ῆς ὥς 22ας Ὀκτωβρίου, 2ας ἕως 4ης Νοεμβρίου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς Κόρινθον ἡ ΚΖ’ Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων μέ θέμα «Ὄψεις τοῦ συγχρόνου ἀποκρυφισμοῦ». Εἰς τήν Συνδιάσκεψιν ταύτην ἀντεπροσώπευσε τό Πατριαρχεῖον...
Περισσότερα..

ΜΗΝΥΜΑ Α.Θ.Μ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΠΙ ΤH ΕΟΡΤH ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2016

24/04/2016
Ἐν  τῇ  Ἁγία  Πόλει  Ἱερουσαλήμ   ΠΑΣΧΑ   2016.   ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ’ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην ἀπό τοῦ Παναγίου...
Περισσότερα..

MHNYMA THΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2015

21/12/2015
Ἱερουσαλήμ, 21 Δεκεμβρίου 2015 Σήμερον δέχεται ἡ Βηθλεέμ τόν καθήμενον διά παντός σύν Πατρί, σήμερον ἄγγελοι τό βρέφος  τό τεχθέν θεοπρεπῶς δοξολογοῦσι, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.   (Ἰδιόμελον...
Περισσότερα..

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Ε’ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ.

15/10/2015
Τήν Πέμπτην,  2αν 15ην Ὀκτωβρίου 2015, διά τήν ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ε’ Προσυνοδικήν Διάσκεψιν, εἰς τήν ὁποίαν ἀντιπροσωπεύουν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Σεβασμιώτατος...
Περισσότερα..

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΓΚΟΥΡΑΡΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ.

09/05/2015
Ἱερουσαλήμ, Τῇ 15ῃ Ἀπριλίου 2015 Τῷ Ἐλλογιμωτάτῳ Προέδρῳ τοῦ Ἰνστιτούτου «Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός» καί Διευθυντῇ τοῦ Διαδικτυακοῦ περιοδικοῦ «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ» Δρ. κ. Νικολάῳ Γκουράρῳ, τέκνῳ ἐν Χριστῷ ἀγαπητῷ τῆς Ἡμῶν...
Περισσότερα..

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (2015)

05/04/2015
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ´ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.   «Χριστός...
Περισσότερα..

MHNYMA THΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2014.

22/12/2014
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014.   Χορεύουσιν ἄγγελοι πάντες ἐν οὐρανῷ   καί ἀγάλλονται σήμερον.   Σκιρτᾷ δέ πᾶσα ἡ κτίσις   διά τόν γεννηθέντα ἐν Βηθλεέμ, Σωτῆρα Κύριον.   Ὅτι πᾶσα πλάνη τῶν εἰδώλων πέπαυται   καί βασιλεύει...
Περισσότερα..

Η Α.Θ.Μ. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΕΛΕΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ.

07/07/2014
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 24ης Ἰουνίου/ 7ης Ἰουλίου 2014, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἰς τό πλαίσιον τῆς θείας λειτουργίας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τόν ἱερόν μοναστηριακόν...
Περισσότερα..
Page 1 of 812345...Last »