Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΑΡΙΜΑΘΕΙΑΝ (ΡΕΜΛΗΝ)

22/04/2018
Τήν Κυριακήν, 9ην/ 22αν Ἀπριλίου 2018, Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ρέμλην- ἀρχαίαν Ἀριμάθειαν τό γεγονός τῆς ἀποκαθηλώσεως τοῦ Κυρίου ἀπό τοῦ Σταυροῦ καί τοῦ ἐνταφιασμοῦ Αὐτοῦ ὑπό...
Περισσότερα..

ΡΑΣΟΦΟΡΙΑ ΔΟΚΙΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΙΩΝ

21/04/2018
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 8ης /21ης Ἀπριλίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ρᾶσα εἰς τόν δόκιμον τῆς Πατριαρχικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Σιών Κωνσταντῖνον Παπαδόπουλον,...
Περισσότερα..

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝ ΙΟΡΔΑΝΗ

17/04/2018
Τήν Τρίτην, 4ην /17ην  Ἀπριλίου 2018, ἔλαβε χώραν ἐκδήλωσις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου παρά τήν Δυτικήν Ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ ἐπί τῇ συμπληρώσει τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως εἰς αὐτήν, μετά τάς φθοράς,...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΝ ΚΑΝΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ

15/04/2018
Τήν Κυριακήν, 2/15 Ἀπριλίου 2018, Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς Κανᾶν τῆς Γαλιλαίας κατά τήν τάξιν αὐτοῦ τό γεγονός τῆς ὑπό τοῦ Θωμᾶ ψηλαφήσεως τοῦ Κυρίου τήν ὀγδόην ἀπο τῆς Ἀναστάσεως ἡμέραν,...
Περισσότερα..

ΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

10/04/2018
Τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 28ην Μαρτίου / 10ην Ἀπριλίου 2018, ἔλαβον χώραν αἱ ἐπισκέψεις τῶν ξένων Δογμάτων εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα αὐτoῦ, συμφώνως πρός καθιερωθεῖσαν τάξιν, τήν διευκολύνoυσαν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

08/04/2018
Τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 25 Μαρτίου/ 8 Ἀπριλίου 2018, τήν 23.μ.μ. ὥραν (ἐκκλησιαστικήν), κατῆλθεν ἐκ τοῦ Πατριαρχείου ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον...
Περισσότερα..

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

31/03/2018
Τό Σάββατον, 18ην/31ην  Μαρτίου 2018, Σάββατον τοῦ Λαζάρου ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ γεγονότος τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου ἐκ νεκρῶν ἐγέρσεως τοῦ ἁγίου καί δικαίου Λαζάρου, φίλου Αὐτοῦ, συμφώνως πρός τήν διήγησιν...
Περισσότερα..

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ’

30/03/2018
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ´ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ  καί πάσης Παλαιστίνης παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωoδόχου Τάφου τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.                                                                       ...
Περισσότερα..

Ο ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 17ης/30ῆς Μαρτίου 2018, ὁ Ἀγγλικανός Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Η.Π.Α. Σεβασμιώτατος Michael Curry, συνοδευόμενος ὑπό μικρᾶς ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ καί ὑπό τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς Ἱεροσόλυμα,...
Περισσότερα..

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

26/03/2018
Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 13ης/ 26ης Μαρτίου 2018, ἔλαβε χώραν σχολική ἐκδήλωσις διά τόν ἐθνικόν ἑορτασμόν τῆς 25ης Μαρτίου 1821 εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών. Τήν ἑορτήν ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας...
Περισσότερα..
Σελίδα 1 από 13612345...102030...Τελευταία »