Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ (2017).

25/06/2017
Τήν Κυριακήν, 12ην /25ην Ἰουνίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν περιοχήν τῆς ἀρχαίας πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ,...
Περισσότερα..

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΝ (ΜΕΡΟΣ Β’).

20/06/2017
Κατά τήν Λειτουργίαν ταύτην τῆς Κυριακῆς, 5ης / 18ης Ἰουνίου 2017, εἰς Σινασσόν τῆς Καππαδοκίας, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὡμίλησε πρός το ἐκκλησίασμα. Εἰς τήν προσφώνησιν Αὐτοῦ ὁ Οἰκουμενικός...
Περισσότερα..

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛIΝ / ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΝ.

19/06/2017
Τήν Παρασκευήν, 3ην /16ην Ἰουνίου 2017, ἤρξατο ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐν συνεχείᾳ εἰς την Καππαδοκίαν. Εἰς τήν ἐπίσκεψιν...
Περισσότερα..

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΝ Τῼ ΠΑΤΙΑΡΧΙΚῼ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓῼ ΕΙΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΝ.

18/06/2017
Κυριακή 5ην / 18ην Ἰουνίου 2017 Παναγιώτατε καί Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικέ Πατριάρχα, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ κ. κ. Βαρθολομαῖε.   Ἐπινεύσει, ὁδηγίᾳ καί παραμυθίᾳ τοῦ Παρακλήτου...
Περισσότερα..

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΙΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΝ

13/06/2017
Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀνακοινώνει προοιμιακῶς καί ἐνημερώνει τούς παρακολουθοῦντας αὐτήν ὅτι ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, προσκεκλημένος ὤν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου...
Περισσότερα..

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ZDEINDE.

10/06/2017
Τό Σάββατον, 28ην Μαΐου /10ην Ἰουνίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐπραγματοποίησε ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τῆς κώμης τοῦ βορείου...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΡΩΣΙΚΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ (MISSIA).

05/06/2017
Τήν Δευτέραν, 23ην Μαΐου / 5ην Ἰουνίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν ἐν τῇ Δυτικῇ Ἱερουσαλήμ πλησίον της Νέας Πύλης εὑρισκομένην Πνευματικήν Ἀποστολήν (Missia) καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν...
Περισσότερα..

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2017).

03/06/2017
Τό Σάββατον, 21ην Μαΐου / 3ην Ἰουνίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ἡ μνήμη τῶν ἱδρυτῶν αὐτῆς Ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς τόν ἱερόν αὐτῶν Ναόν...
Περισσότερα..

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

30/05/2017
Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 17ης /30ῆς Μαΐου 2017, ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ καί ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα...
Περισσότερα..

H Α.Θ.Μ. ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤOΣ ΤΖΙΦΝΑΣ.

26/05/2017
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης / 26ης Μαΐου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε Δοξολογίας καί Ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος καί ηὐλόγησε τήν ἐπαναλειτουργίαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου...
Περισσότερα..
Page 1 of 12712345...102030...Last »