Κατηγορία: Ἀνακοινωθέντα »ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

29/10/2016
Ἀπό Κυριακῆς, 17ης /30ῆς ἕως καί Δευτέρας 18ης/ 31ης Ὀκτωβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης...
Περισσότερα..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΜΟΝΑΧΩΝ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΥΡΙΟΥ.

05/09/2016
Οἱ Ἁγιοσαββῖται μοναχοί π. Ἰωαννίκιος Χριστοδούλου, Κυπριακῆς καταγωγῆς καί π. Γουρίου Ρουμανικῆς, δέν ἀνήκουν εἰς τό ἑξῆς εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί δέν διαμένουν εἰς αὐτό οὔτε εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Σάββα...
Περισσότερα..

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

16/06/2016
Ἀπό Πέμπτης, 3ης / 16ης ἕως καί Κυριακῆς, 13ης /26ης Ἰουνίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ ἐξ Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων, ἐκ Συμβούλων καί Γραμματειακοῦ...
Περισσότερα..

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

10/06/2016
Σήμερον, 28ην Μαΐου/10ην Ἰουνίου 2016, ἑπομένην τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐγκρίσει τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου,...
Περισσότερα..

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝ ΙΟΡΔΑΝῌ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ.

14/03/2016
Τήν Κυριακήν, 29ην Φεβρουαρίου, 13ην Μαρτίου 2016, Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, ἡ Ἱερά Μονή τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου  εἰς τήν δυτικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, ἐδέχθη καί πάλιν βιαίαν καί...
Περισσότερα..

Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΝ.

10/10/2015
Τήν Παρασκευήν, 26ην Σεπτεμβρίου/ 10ην Ὀκτωβρίου 2015, ἀφίχθη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ θεοφιλέστατος Περεγιασλάβ Χμελνίτσκυ καί Βισνέβσκυ βοηθός ἐπίσκοπος τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ὀνουφρίου, ὁ...
Περισσότερα..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

29/07/2015
Τήν Τρίτην καί Τετάρτην, 15ην καί 16ην / 28ην καί 29ην Ἰουλίου 2015, συνηντήθησαν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, προερχόμενοι ἐκ Κύπρου, ὁ Μακαριώτατος Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης...
Περισσότερα..

H ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ.

10/07/2015
Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐκφράζει τήν λύπην αὐτοῦ διά τήν πρόσφατον ἀπόφασιν τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας νά διακόψῃ τήν κοινωνίαν μετ’ αὐτοῦ καί ἐνημερώνει τάς ἀδελφάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί τό ποίμνιον...
Περισσότερα..

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΕΠΙΣΚΟΠΟΥ «ΡΩΜΑΝΟΥ» ΡΑΝΤΟΥΑΝ ΕΙΣ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ.

08/07/2015
Τήν Δευτέραν, 23ην Ἰουνίου / 6ην Ἰουλίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀνέθεσε εἰς τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Γεράσων κ. Θεοφάνην νά προεξάρξῃ τῆς νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς κοιμηθείσης...
Περισσότερα..

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΑΝΑΠΟΚΤᾼ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΣΙΑ-ΣΛΟΜΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΣΡΑΗΛ.

27/04/2015
Τήν Δευτέραν, 14ην /27ην Ἀπριλίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ ἡγουμένου...
Περισσότερα..
Page 1 of 1612345...10...Last »