Κατηγορία: Ἀνακοινωθέντα »ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

27/01/2018
Ἀνακοινοῦται ὅτι ὁ γνωστός ὡς Ἱεροδιάκονος Ἀγάπιος Χατζηπαυλῆς, εὐεργετηθείς, ἀπέδρασε ἀχαρίστως, αὐθαιρέτως καί ἄνευ λόγου τῆς Ἁγιοταφιτικῆς μετανοίας αὐτοῦ, δι’ ὅ καί καθῃρέθη τοῦ βαθμοῦ τοῦ διακόνου καί...
Περισσότερα..

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η Ι. ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗΝ ΠΟΤΑΜΟΝ

24/01/2018
Ἀνακοινοῦται ὅτι ἀπό τήν προσεχῆ Δευτέραν, 16ην/29ην Ἰανουαρίου 2018, ἐπαναλειτουργεῖ ὡς Ὀρθόδοξον Προσκύνημα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ ἀρχαία καί ἱστορική Ἱερά Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν περιοχήν Βηθα-Βαρᾶ...
Περισσότερα..

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ

30/10/2017
Ἀπό Κυριακῆς, 16ης /29ης ἕως Τρίτης 18ης /31ης Ὀκτωβρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος συμμετέχει ὡς προσκεκλημένος εἰς τήν «2αν Διεθνῆ Διάσκεψιν τῶν Ἀθηνῶν διά τόν Θρησκευτικόν...
Περισσότερα..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

20/10/2017
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν   ὅτι ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνδρέας Ἀλέμε, καταγόμενος ἐκ Ναζαρέτ, ἔχει λάβει ἀπολυτήριον ἀπό τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων...
Περισσότερα..

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ BEIT JIMΑL.

25/09/2017
Ἄγνωστοι μέχρι στιγμῆς ἐπετέθησαν τή νύκτα τῆς παρελθούσης Τετάρτης, 7ης / 20ῆς Σεπτεμβρίου 2017, εἰς τό Λατινικόν Μοναστήριον Beit Jimal πλησίον τῆς κώμης Beit Shemesh καί προέβησαν εἰς σοβαροτάτας βανδαλιστικάς καταστροφάς ψηφιδωτῶν...
Περισσότερα..

ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

05/09/2017
Οἱ Ἀρχηγοί τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων, ὁλοκληροῦντες τό ἔργον αὐτῶν εἰς τήν συνάντησιν αὐτῶν τῆς Παρασκευῆς, 12ης / 25ης Αὐγούστου  2017, εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ὑπό τόν...
Περισσότερα..

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

25/08/2017
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 12ης/ 25ης Αὐγούστου 2017, ἔλαβε χώραν Συνάντησις τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἱερουσαλήμ/ Meeting of the Heads of Churches of Jerusalem  εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπό τόν...
Περισσότερα..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩι ΠΑΝΙΕΡΩι ΝΑΩι ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

06/04/2017
Ἀπό 26ης Μαρτίου /8ης Ἀπριλίου ὥς 4ην /17ην Ἀπριλίου 2017 Σάββατον τοῦ Λαζάρου Πατριαρχικός Ἐσπερινός : 3μ.μ.* Κυριακή τῶν Βαΐων Πατριαρχική Θ. Λειτουργία: 8π.μ.* Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15μ.μ.* Μεγάλη Δευτέρα Περισσότερα
Περισσότερα..

ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΣ

04/04/2017
Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀρνεῖται οἱανδήποτε συνεργασίαν ἤ σχέσιν μέ τόν κ. Lee Man – Hee, ἱδρυτήν τῆς οὕτως ἀποκαλουμένης “Shinchonji Church of Jesus, The Temple of Tabernacle of the Testimony” καί ἀποδοκιμάζει τάς ἀντί – Τριαδικάς καί ἐσχατολογικάς...
Περισσότερα..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

29/10/2016
Ἀπό Κυριακῆς, 17ης /30ῆς ἕως καί Δευτέρας 18ης/ 31ης Ὀκτωβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης...
Περισσότερα..
Σελίδα 1 από 1712345...10...Τελευταία »