Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 11:00


Τήν Τετάρτην, 3ην /16ην Μαρτίου 2018,ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ὡς συμπλήρωσις τῶν τεσσαράκοντα πανηγυρικῶν ἡμερῶν ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς Ἀναστάσεως.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἐψάλησαν τά ἀναστάσιμα τροπάρια τοῦ Ὄρθρου, ὡς ἐψάλησαν τήν ἡμέραν τοῦ Πάσχα καί ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Μετά τοῦτο ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Ἁγιοταφῖται Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καί μοναχοί κατῆλθον διά τῶν βαθμίδων τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου διά προσκύνησιν εἰς τόν Ἅγιον Τάφον καί τόν Γολογοθᾶν, ἐν ᾧ ἐτελεῖτο ἡ θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν, προεξάρχοντος ἐν λειτουργίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους τῇ συμμετοχῇ πολλῶν προσκυνητῶν.

Μετά τήν ἀναστάσιμον θείαν Λειτουργίαν ἡ Ἀρχιερατική συνοδεία ἐγένετο δεκτή ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone