Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 11:00


Τήν Δευτέραν, 16ην /29ην Ἰανουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς προσκυνήσεως τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἀποστόλου Πέτρου εἰς τόν τόπον τῆς φυλακῆς αὐτοῦ  ἐντός τοῦ χώρου τοῦ Ρωμαϊκοῦ Πραιτωρίου καί σήμερον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ἁγίου Νικοδήμου, τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ τοῦ Κυρίου, κοινῶς «τῆς Φακῆς» εἰς τήν συνοικίαν μεταξύ Πραιτωρίου καί Ἁγίας  Ἄννης.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ ἐκκλησία  ἀναμιμνῄσκεται τό γεγονός τῆς δι’ ἁλύσεως φυλακίσεως τοῦ ἀποστόλου Πέτρου ὑπό τοῦ  Ἡρώδου καί τῆς ὑπ’ ἀγγέλου ἀπελευθερώσεως αὐτοῦ συμφώνως πρός τήν διήγησιν τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, (Πράξ. 12, 1-19).

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη εἰς τήν ὡς ἄνω Μονήν Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, συλλειτουργούντων αὐτῷ  τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Δημητρίου καί  Μελετίου, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων καί τοῦ διακόνου Σωφρονίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ Λαμπαδαρίου κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν ἐντοπίων καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας καί Ρουμανίας.

Τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ὁ καθηγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Μακάριος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

 

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone