Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ,Χρονικὸν — @ 15:30


Τήν Δευτέραν, 21ην Νοεμβρίου /4ην Δεκεμβρίου 2017, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἔλαβε χώραν πανηγυρικόν Πατριαρχικόν καί Πολυαρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τόν ἐν Μόσχᾳ Ἱερόν Ναόν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Τοῦ Συλλειτούργου τούτου προεξῆρξεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Προκαθημένων τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν συνοδῶν αὐτῶν Ἀρχιερέων καί τῶν 300 περίπου Ἀρχιερέων τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, τῶν μετεχόντων εἰς τήν Σύνοδον ἐπί τῷ ἑορταζομένῳ γεγονότι, Ἱερομονάχων καί διακόνων, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος καί προσευχομένου πανδήμου ἐκκλησιάσματος ἐξ Ἱερέων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν, πάντων ὑμνολογούντων τόν Θεόν ἐν τῇ μιᾷ καί ἑνιαίᾳ Ὀρθοδόξῳ πίστει καί ὁμολογίᾳ.

Τήν θείαν Κοινωνίαν τῶν Προκαθημένων, Ἀρχιερέων, κληρικῶν καί λαϊκῶν ἠκολούθησεν, ἅμα τῇ ἀπολύσει, προσφώνησις τῶν Προκαθημένων πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας κ. Κύριλλον διά στόματος τοῦ Προεξάρχοντος τοῦ Συλλειτούργου Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου καί ἀντιφώνησις τοῦ Πατριάρχου Μόσχας πρός ὅλους τούς Προκαθημένους. Ἠκολούθησε δεξίωσις καί, ἀκολούθως, μεσημβρινή τράπεζα.

Τό ἀπόγευμα ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων παρηκολούθησε τήν ἑορταστικήν ἀκολουθίαν εἰς τό Κρατικόν Μέγαρον τοῦ Κρεμλίνου, τό ἑσπέρας δέ παρεκάθισεν εἰς τό δεῖπνον, τό ὁποῖον παρέθεσε πρός τιμήν τῶν Προκαθημένων ὁ Πρόεδρος Πούτιν, ἐν συνεχείᾳ δέ εἶχε κατ’ ἰδίαν συνάντησιν μετ’ Αὐτοῦ.

Διά τούτων ἔλαβε πέρας ἡ εἰς Μόσχαν ἐπίσκεψις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone