Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 14:00


Τήν Κυριακήν, 20ήν Νοεμβρίου/ 3ην Δεκεμβρίου 2017, ἔλαβε χώραν Θεία Λειτουργία εἰς τό ἐν Μόσχᾳ καί πλησίον τοῦ Κρεμλίνου Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου, τιμώμενον ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, διασωθέν ἐκ τῆς κομουνιστικῆς καταδιωκτικῆς εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν μανίας.

Τήν θείαν Λειτουργίαν ταύτην ἐτέλεσεν ὡς λειτουργός Ἀρχιερεύς ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, προσευχομένων τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας Ἐπισκόπου Ποντόλσκ Τύχωνος καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ταμπώφ καί Ρασκάλοβο κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργούντων τῶν Ἱερέων,

Πρεσβυτέρων – ἐφημερίων τοῦ Μετοχίου τούτου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ψαλλούσης ρωσιστί κατανυκτικῶς τῆς χορωδίας τοῦ Μετοχίου καί μετέχοντος ἐν προσευχῇ πολλοῦ ἐκκλησιάσματος, τό ὁποῖον μετά τήν Θείαν Κοινωνίαν ηὐλόγησεν ὁ Μακαριώτατος καί εἰς τό ὁποῖον ὡμίλησε διά τό νόημα τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων καί τήν διατήρησιν τῆς θρησκευτικῆς καί ἐθνικῆς αὐτῶν ταυτότητος ἐν Χριστῷ καί ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ καλῶς ἐπιμελούμενος τῶν τοῦ Μετοχίου καί ἀνακαινίζων τοῦτο Ἁγιοταφίτης Ἀρχιμανδρίτης π. Στέφανος παρέθεσεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν καί ἄλλους πλουσίαν νηστήσιμον τράπεζαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone