Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 21:00


  1. Τήν Δευτέραν 10/23 Ὀκτωβρίου 2017, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησε εἰς θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί πρώτου Ἱεράρχου Ἱεροσολύμων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νεοχωρίου τοῦ Βοσπόρου, ὅπου καί τό Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, συμπροσευχομένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου καὶ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

2. Τήν Δευτέραν, 24 Ὀκτωβρίου / 6ην Νοεμβρίου 2017, μίαν ἡμέραν μετά τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἔλαβε χώραν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργίαν εἰς το παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, πλησίον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἐτελέσθη μνημόσυνον τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων καὶ τῶν εὐλαβῶν κτιτόρων τοῦ Ναοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους.

  1. Τήν Τετάρτην, 26ην Ὀκτωβρίου / 8ην Νοεμβρίου  2017, μετά τήν πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου εἰς τό Ἱερόν αὐτοῦ παρεκκλήσιον ἐντός τοῦ Πατριαρχείου καί γειτνιάζοντος μετά τῆς Ἀραβόφωνου Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου, τῆς ἐπονομαζομένης ἐξ αὐτοῦ ὡς τοῦ «Ἁγίου Δημητρίου»,  ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία μετά τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος παρέστη εἰς τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν πού ἠτοίμασαν μαθηταί καί καθηγηταί.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone