Στην κατηγορία : Ἔργα — @ 23:00


Τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2017  ἔλαβε χώραν ἀνακαίνισις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης,  ἡ  ὁποία εὑρίσκεται πλησίον τῆς Πύλης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Εἰς τήν ἀνακαίνισιν ταύτην προέβη ὁ ἐξ Ἱεροσολύμων ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Μελέτιος ἰδίαις δαπάναις καί  δωρεαῖς εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Ἡ ἀνακαίνισις αὕτη συμπεριέλαβε τόν Ἱερόν Ναόν καί τούς ὑπογείους ὀρόφους,  ἔνθα τά προσκυνήματα τοῦ Οἴκου τῆς Ἁγίας Ἄννης καί τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone