Στην κατηγορία : Ἔργα — @ 16:00


Σήμερον, Τετάρτην 6ην Σεπτεμβρίου 2017, ἡ Ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων δημοσιεύει τήν ἀξιόλογον μελέτην τοῦ ἀρχιτέκτονος τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως δρ. Θεοδοσίου Μητροπούλου, ἡ ὁποία ἀφορᾷ εἰς τήν ἵδρυσιν, λειτουργίαν καί ἀνακαίνισιν τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος , τιμωμένου εἰς τό ὄνομα τῶν Ἁγίων μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

(Τό ἔργον τῆς  ἀνακαινίσεως τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεροῦ Ναοῦ, τὸ ὁποῖον ἀνέλαβε ἐξ ὁλοκλήρου ὁ νῦν Τυπικάρης Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος, ὡλοκληρώθη τόν Δεκέμβριον τοῦ 2012).

Ἡ μελέτη αὕτη ἔχει ὡς ἕπεται, ἴδε σύνδεσμον:

https://www.dropbox.com/s/7fvrilf0fhu734h/

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone