Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 13:00


Τήν Τρίτην, 23ην Αὐγούστου/ 5ην Σεπτεμβρίου 2017, τρεῖς ὁμάδες Ἑλλήνων προσκυνητῶν ὑπό τόν Σεβασμιώτατον Μητρoπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νέας Κρήνης και Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, μετά τήν προσκύνησιν εἰς τήν λιτανείαν τῆς ἀνόδου τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν πολυάριθμον καί ἐκλεκτήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ὡμίλησεν  εἰς αὐτούς περί τῆς βοηθείας, τήν ὁποίαν οὗτοι λαμβάνουν ἐκ τῆς προσκυνηματικῆς αὐτῶν θεωρίας, μέρος τῆς ὁποίας εἶναι καί ἡ σημερινή λιτανεία ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ἐξ ὀνόματος τῶν προσκυνητῶν ηὐχαρίστησαν διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην καί διά τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων οἱ ἡγούμενοι τῶν προσκυνητῶν Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Ἀμφιλόχιος καί Ἰουστῖνος.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀντίγραφον Εὐαγγελίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γωνιᾶς, εἰς τήν ὁποίαν συνεκλήθη ἡ Μεγάλη Σύνοδος  τῆς Ὀρθοδοξίας,  τόν Ἰούνιον τοῦ 2016 καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος προσέφερεν ἀντίγραφον Εὐαγγελίου τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ, τό ὁποῖον ἔφεραν ἐκ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας οἱ πρόσφυγες.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone