Στην κατηγορία : Ἀνακοινωθέντα,Ἐπικαιρότητα — @ 09:00


Οἱ Ἀρχηγοί τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων, ὁλοκληροῦντες τό ἔργον αὐτῶν εἰς τήν συνάντησιν αὐτῶν τῆς Παρασκευῆς, 12ης / 25ης Αὐγούστου  2017, εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ἀπηύθυναν σήμερον, 23ην Αὐγούστου / 5ην Σεπτεμβρίου 2017, ἐπείγουσαν ἔκκλησιν προστασίας τῶν περιουσιῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, ἔναντι τῆς ἀδίκου ἀποφάσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ δικαστηρίου, ἐπικυρούσης τάς παρανόμους συμφωνίας ἐνοικιάσεως τῶν ξενοδοχείων τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἔναντι τοῦ ὑπό τεσσαράκοντα βουλευτῶν τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου προτεινομένου νόμου, ἀφαιροῦντος ἀπό τάς Ἐκκλησίας τό δικαίωμα τῆς ἐλευθέρας διαχειρίσεως τῶν περιουσιῶν αὐτῶν.

Ἡ ἔκκλησις αὕτη ἔχει ἀγγλιστί ὡς ἕπεται ἴδε ήλεκτρονικόν σύνδεσμον:

http://www.jp-newsgate.net/en/2017/09/05/34706

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone