Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 13:00


Τήν Τετάρτην, 27ην Ἰουλίου / 9ην Αὐγούστου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ καί τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην μεταξύ τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τοῦ τείχους τῆς πόλεως τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ και πλησίον τοῦ ξενοδοχείου Gloria, εἰς τό ὁποῖον παλαιότερον ἐστεγάζετο τό νοσοκομεῖον τοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ ἐκκλησία τιμᾷ τόν Ἅγιον Παντελεήμονα ὡς ἰατρόν τό ἐπάγγελμα, καταγόμενον ἐκ Νικομηδείας, ἰατρεύοντα δωρεάν τούς ἀσθενεῖς αὐτοῦ, ὁμολογήσαντα τόν Χριστόν καί μαρτυρήσαντα τό 305 μ.Χ. ἐπί βασιλείας Μαξιμιανοῦ διά πολλῶν βασάνων, ἅ ὑπερέβη καρτερικῶς καί ἀπό τά ὁποῖα ἐξῆλθε ἀλώβητος, τελειωθείς δι᾽ ἀποκεφαλισμοῦ ὑπό δημίου, εἰς τόν ὁποῖον ὁ ἴδιος μόνος ἔκλινε τήν κεφαλήν, ὅπως μαρτυρήσῃ ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ.

Εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν αὐτοῦ ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ καί μετέχοντος πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν Ἑλληνοφώνων καί Ἀραβοφώνων τῆς παροικίας Ἱεροσολύμων.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθεν καί προσεκύνησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν, τήν Ἀρχιερατικήν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη διά τό κέρασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον ἡ ἀνακαινίσασα τήν Ἱεράν Μονήν καθηγουμένη μοναχή Χαριτίνη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone