Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 17:00


Τήν Παρασκευήν, 24ην Ἰουνίου/7ην Ἰουλίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Γενεσίου τούτου Ἱεράν Μονήν τοῦ Πατριαρχείου, τήν κειμένην  εἰς τήν Ὀρεινήν, προάστειον τῆς Νέας Ἱερουσαλήμ δυτικῶς, τήν θεωρουμένην καί ὡς γενέτειραν αὐτοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τό γεγονός τῆς ἐκ τοῦ προφήτου Ζαχαρίου καί τῆς στείρας Ἐλισάβετ γεννήσεως τοῦ μείζονος τῶν προφητῶν καί τῶν ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάννου, τοῦ προορισθέντος ὑπό τοῦ Θεοῦ, ἵνα προετοιμάσῃ ὡς Προφήτης  τήν ἐν τῷ κόσμῳ παρουσίαν τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ εἰς τήν γῆν καί νά ἀξιωθῇ ἵνα ᾖ Βαπτιστής Αὐτοῦ ( Λουκ. 1, 1-25).

Εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν καί διά τήν ὡς ἄνω ἑορτήν ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων Αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων  καί προσευχομένων Ἀραβοφώνων ἐντοπίων καί Ἑλλήνων τῆς παροικίας, μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί ὁμάδος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος μέ ἡγούμενον αὐτῶν τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Δημητρίου ἑλληνιστί.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Ἐπιστάτης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μοναχός Χαρίτων παρέθεσε κέρασμα εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐντός τοῦ προαυλείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Πανήγυρις ἐτελέσθη ὡσαύτως καί εἰς τήν πλησιόχωρον Ὀρθόδοξον Ἱεράν Μονήν τῆς Ὑπαντήσεως τῆς Θεοτόκου ὑπό τῆς Ἐλισάβετ  τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone