Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι Διάφοροι — @ 13:00


 
Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀναρτᾷ ἄρθρον εἰς τήν Ρωσικήν Γλῶσσαν τῆς Ρωσσοφώνου φοιτητρίας εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί θυγατρός Ἱερέως δ/δος Ἑλισάβετ Κουλίνσκυ περί τοῦ Δανιήλ τοῦ Ρώσου ὁ ὁποῖος ἦλθεν ὡς προσκυνητής εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν τόν 10ον μ. Χ. αἰῶνα καί ἔγραψε εἰς τό ὁδοιπορικόν αὐτοῦ ( Intinerarium) τάς προσκυνηματικάς αὐτοῦ ἐντυπώσεις καί ἐμπειρίας, αἱ ὁποῖαι εἶναι λίαν χρήσιμοι διά τά Ἅγια Προσκυνήματα, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: 

 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας. 
Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone