Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 18:00


Τήν 27ην καί 28ην Ἰανουαρίου / 9ην καί 10ην Φεβρουαρίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπέστειλεν εἰς Διημερίδα τῆς ICCI & MUSALAHA, ἤτοι εἰς τήν International Christian Committee in Israel – Διεθνῆ Χριστιανικήν Ἐπιτροπήν εἰς Ἰσραήλ & Musalaha Συμφιλίωσιν, διοργανωθεῖσαν εἰς τό ξενοδοχεῖον Legacy εἰς Ναζαρέτ προσφώνησιν Αὐτοῦ, ἔχουσαν ἀγγλιστί ὡς ἕπεται, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

http://www.jp-newsgate.net/en/2017/02/10/30056

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone