Στην κατηγορία : Ἔργα — @ 18:00


Τήν προμεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 3ης / 16ης  Δεκεμβρίου 2016, ἡ καθηγήτρια τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου  κ. Ἀντωνία Μοροπούλου ἐπαρουσίασεν εἰς τήν Steering Committee καί τήν Projects Owner Committee, ἤτοι εἰς τούς Ἀρχηγούς τῶν Τριῶν Κοινοτήτων, τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, τόν Κουστωδόν τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραντζέσκο Πατόν,  τόν Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Ἀρμενίων κ. Σεβάν Γκαριμπιάν καί τούς συνοδούς αὐτῶν τάς ἐξελίξεις τοῦ ἔργου τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου κατά τήν τελευταίαν τριμηνίαν, λέγουσα ὅτι «εὐρισκόμεθα εἰς μίαν κρίσιμον καμπήν τῶν ἐργασιῶν, διότι θά παρακολουθήσωμεν ἐπί ὀθόνης ὅλα τά εὑρεθέντα κατά τό ἄνοιγμα τῆς πλακός τοῦ Ἁγίου Τάφου καί τά ἐνδεικνυόμενα νά γίνουν εἰς τήν συνέχειαν διά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ καθηγητής κ. Μορόπουλος  ἐπαρουσίασε τήν οἰκονομικήν πρόοδον τοῦ ἔργου καί τήν κατάστασιν τῶν κολωνῶν τῆς ροτόντας καί τήν ἐνδεικνυόμενην ἐπισκευήν εἰς αὐτάς.

Ἐπιστημονικαί τεχνικαί λεπτομέρειαι τῶν παρουσιάσεων τούτων ἀναρτηθήσονται προσεχῶς.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone