Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα,Συνοδικαὶ ἀποφάσεις — @ 18:00


Τήν Τετάρτην, 9ην / 22αν Ἰουνίου 2016, ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς δύο Συνεδρίας αὐτῆς, τήν πρωΐαν καί τήν ἑσπέραν, ἠσχολήθη μέ τά ἐγκεκριμένα ἤδη κείμενα τοῦ «Αὐτονόμου», τῆς «Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς» καί τῆς «Ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ», ἐμελέτησε τάς προταθείσας συμπληρώσεις καί διορθώσεις, συνεφώνησεν ἐπ᾽ αὐτῷ καί παρέπεμψε ταύτας εἰς τήν Γραμματείαν διά καταγραφήν αὐτῶν καί ἐν συνεχείᾳ τήν ὑπογραφήν τῶν τελικῶν κειμένων.

Εἰς τήν Συνεδρίαν ταύτην ἐνεκρίθη τῇ προτάσει τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, ἡ διά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ἐξ ὀνόματος τῆς  Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπιστολή συμπαραστάσεως συμπαραστάσεως πρός τόν Μεγαλειότατον Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα τόν Β´ Ἴμπν – Χουσέϊν, διά τόν ἄδικον καί ἐγκληματικόν θάνατον 8  Ἰορδανῶν στρατιωτῶν τῆς Ἰορδανίας ὑπό ὁμάδος τρομοκρατῶν.

Τό συλλυπητήριον γράμμα τοῦτο ἔχει ὡς ἑξῆς, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

http://www.jp-newsgate.net/en/2016/06/22/24618

κ τς ρχιγραμματείας.

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone