Στην κατηγορία : Συνοδικαὶ ἀποφάσεις — @ 18:00


Τήν Τρίτην, 4ην / 17ην Νοεμβρίου 2015, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, συνελθοῦσα εἰς Συνεδρίαν αὐτῆς ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη καί ἄλλων θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν κάτωθι:

  1. Προήγαγε τόν ἡγούμενον τῆς Γεθσημανῆς Ἀρχιμανδρίτην π. Νεκτάριον εἰς τήν θέσιν τοῦ Γέροντος Καμαράση καί Συνοδικοῦ καί Ταμίου τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κοινοῦ, Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κοιμητηρίου τῆς Ἁγίας Σιών καί Ὑπευθύνου τῆς Πινακοθήκης.
  2. Ἀπεφάσισε τήν εἰς ἱερέα χειροτονίαν τοῦ Ἱεροδιακόνου Διονυσίου καί τόν διορισμόν αὐτοῦ ὡς ἡγουμένου τῆς ἐν Τιβεριάδι Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τοῦ Πατριαρχείου.
  3. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Χρύσανθον ὡς Γραμματέα τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Πατριαρχείου.
  4. Προήγαγε τόν π. Ἀθανάσιον Κακίς εἰς Ἀρχιμανδρίτην καί διώρισε αὐτόν ὡς ἡγούμενον τῆς Ἀραβοφώνου Κοινότητος εἰς Ζάρκαν τῆς Ἰορδανίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone