Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 20:00


Ἡ ζωηφόρος Ἀνάστασις τοῦ  Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ  Χριστοῦ ἑωρτάσθη πανηγυρικοτάτη τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, 3ην/16ην  Ἀπριλίου 2012, εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν  τῶν Ἁγιοταφιτῶν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης, χοροστατούσης τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συμμετεχόντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν ὅλων τῶν βαθμῶν Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων, διακόνων καί μοναχῶν.

Ἡ Λειτουργία αὕτη τελεῖται κατ’ οὐσίαν διά τόν ἑωρτασμόν τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν εἰς τήν ἰδίαν Μονήν τῆς μετανοίας αὐτῶν, καθότι κατά τήν προηγουμένην ἡμέραν τοῦ Πάσχα ἑώρτασαν τήν Ἀναστασιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τόν Πανάγιον Τάφον.

Εἰς τήν θ. Λειτουργίαν ταύτην μετέσχον, κατά τήν συνήθειαν, οἱ πλεῖστοι τῶν προσκυνητῶν ἵνα καί μετ’ αὐτήν λάβωσιν τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἐγένετο ἡ ἐπίσημος ἄνοδος πρός τά Πατριαρχεῖα, τοῦ Μακαριωτάτου ἐνδεδυμένου τόν μανδύαν, τῶν λοιπῶν ἱερέων ἐνδεδυμένων τά λειτουργικά αὐτῶν ἄμφια καί τῶν Ἀρχιερέων φερόντων ἐγκόλπιον καί ἐπανωκαλύμμαυχον καί τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων τό «Χριστός Ἀνέστη».

Ἐνταῦθα εἰς τά Πατριαρχεῖα ἐγένετο ὁ ἀδελφικός ἀσπασμός τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν Ἁγιοταφιτῶν καί οἱ προσκυνηταί ἔλαβον τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου καί τό πασχαλινόν ᾠόν. Ἠκολούθησεν ἡ ἑόρτιος μοναστηριακή τράπεζα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

Μοιραστείτε το αρθρο...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone