Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 19:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 11ης /24ης Μαΐου 2018, ὁ Ἀρχηγός τῶν Ἀεροπορικῶν Δυνάμεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Ταξίαρχος κ. Φιλόκυπρος Γιαννάκης ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ κ. Νικολέττας Χριστοδουλίδου-Γιαννάκη, τοῦ Ἀντισμηνάρχου κ. Μαρίου Φλωρίδου καί τοῦ Στρατιωτικοῦ Ἀκολούθου τῆς Πρεσβείας τῆς Κύπρου εἰς τό Τέλ Ἀβίβ κ. Λοΐζου Μηλικούρη. (Συνέχεια…)Τήν Κυριακήν, 7ην / 20ήν Μαΐου 2018, Κυριακήν τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί  ἡμέραν μνήμης τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Σταυροῦ, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ χειροτονία εἰς Ἀρχιερέα τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου.

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 14:30

Τήν Κυριακήν, 7ην / 20ήν Μαΐου 2018, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἡμέραν μνήμης τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Σταυροῦ ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Πατριαρχική θεία Λειτουργία καί ἡ χειροτονία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου.

(Συνέχεια…)Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 6ης / 19ης Μαΐου 2018, μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τό Μήνυμα τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, τήν Κυριακήν, 7ην / 20ήν Μαΐου 2018, ἡμέραν μνήμης τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Σταυροῦ, εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ τελετή αὕτη τοῦ Μηνύματος διέλαβε συμφώνως πρός τό Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας τήν ἀνακοίνωσιν τῆς ἐκλογῆς εἰς τόν ἐκλεγέντα, τήν ἀποδοχήν αὐτῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ, τήν ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι ὑπογραφήν εἰς τόν Κώδικα Ὑπομνημάτων τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων, τῶν ψηφισάντων τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἀριστόβουλον ὡς Ἀρχιεπίσκοπον Μαδάβων. (Συνέχεια…)Τό Σάββατον, 6ην / 19ην Μαΐου 2018, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ εἰς Ἀρχιερέα χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς πρόσφατον Συνεδρίαν Αὐτῆς.

Τό μυστήριον τῆς χειροτονίας ἐτελέσθη εἰς τό πλαίσιον τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Λειτουργίας, συμφώνως πρός τήν τάξιν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ἡ τάξις αὕτη προβλέπει τήν ἀνάγνωσιν τῶν Ὁμολογιῶν πίστεως καί τῶν Λιβέλλων κατά τῶν αἱρετικῶν εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου.

Μετά ταῦτα ἤρξατο ἡ θεία Λετουργία πρό τῶν Βιβλικῶν Ἀναγνωσμάτων.

Τότε ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τόν χειροτονούμενον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

(Συνέχεια…)Σελίδα 1 από 55312345...102030...Τελευταία »