Στην κατηγορία : Ἐπικαιρότητα — @ 22:00

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 2ας/15ης Ἰανουαρίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών.

Κατά τήν τελετήν ταύτην, ὁ Σχολάρχης ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος εἶπε τό «ὡς εὖ παρέστητε» εἰς τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 11:00

Ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου ἑωρτάσθη, πέραν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τήν νύκτα, καί εἰς τό πρός τιμήν αὐτοῦ παρεκκλήσιον τό εὑρισκόμενον δυτικῶς τοῦ Πατριαρχείου καθ᾽ ὁδόν πρός τήν Νέαν Πύλην τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Εἰς τοῦτο τό παρεκκλήσιον ἐτελέσθη τήν πρωΐαν τῆς 1ης /14ης Ἰανουαρίου 2018 ἡ θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου π. Νικολάου ψαλλόντων τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Ἀλεξίου καί π. Δημητρίου καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναζουσῶν καί μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας τῶν Ἱεροσολύμων. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Λειτουργικὴ ζωὴ — @ 09:00

Τήν νύκτα τοῦ Σαββάτου, 31ης Δεκεμβρίου 2017/ 13ης Ἰανουαρίου 2018, πρός Κυριακήν 1ην / 14ην Ἰανουαρίου 2018, ἐτελέσθη εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, Καθολικόν καί Πανάγιον Τάφον, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ Δεσποτικῇ ἑορτῇ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου. (Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Ὁμιλίαι,Χρονικὸν — @ 19:00

Τό Σάββατον ἑσπέρας, 31ης Δεκεμβρίου 2017/13ης Ἰανουαρίου 2018, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ θρόνου τοῦ Πατριαρχείου ἡ παραδοσιακή τελετή τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ Νέου Πολιτικοῦ ἔτους 2018.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην παρίσταντο οἱ Ἁγιοταφίται Πατέρες, κληρικοί τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστος Σοφιανόπουλος, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί ὁμάς ἐκ διαφόρων περιοχῶν τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου.

Κατά τήν τελετήν ταύτην ὁ Μακαρώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τούς προσελθόντας διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

(Συνέχεια…)Στην κατηγορία : Χρονικὸν — @ 12:30

Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τοῦ Σαββάτου, 31ης Δεκεμβρίου 2017/ 13ης Ἰανουαρίου 2018, 25μελής ὁμάς νέων τοῦ ποιμνίου ἐκ τῶν Παλαιστινιακῶν περιοχῶν ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην τῶν νέων ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν. (Συνέχεια…)Σελίδα 1 από 53412345...102030...Τελευταία »